32 Interessante feiten over de rode panda | Fact Retriever.com (2024)

 • De rode panda staat bekend als de "eerste panda" omdat hij bijna 50 jaar vóór de reuzenpanda zo werd genoemd.[2]
 • Ook al is de rode panda geclassificeerd als een carnivoor, zijn dieet bestaat bijna uitsluitend uit bamboe.[2]
 • De Engelsman majoor-generaal Thomas Hardwicke was hoogstwaarschijnlijk de eerste die de rode panda beschreef, maar hij publiceerde de zijne nietwerkVoor meerdere jaren. Ondertussen wachtte Frédéric Cuvier niet zo lang en publiceerde in 1825 de eerste schriftelijke beschrijving van de rode panda.[2]
 • Rode panda's, zoalsvoor panda's, leven in de hoge bossen van Azië en zijn bamboe-eters. Ondanks deze overeenkomsten zijn rode panda's en reuzenpanda's echter niet verwant.[2]
 • Zowel rode panda's alsvoor panda'seen pseudo-duim hebben, wat een aangepast polsbeen is.[2]
 • 32 Interessante feiten over de rode panda | Fact Retriever.com (1)

  De naam "Firefox" is de bijnaam van de rode panda

 • Het Mozilla Firefox-logo is geenvos; het is eigenlijk een rode panda. Een van de bijnamen van de rode panda is de rode vos.[6]
 • Rode panda's zijn het enige levende lid van de familieAiluridae.[2]
 • De rode panda is eigenlijk geen panda. Er wordt aangenomen dat de naam is afgeleid van de Nepalese woorden 'nigalya ponya', wat 'bamboe-eter' betekent.[2]
 • Een rode panda eet ongeveer 200 bamboescheuten en bladeren per dag, wat ongeveer 20 tot 30% van hun lichaamsgewicht is.[2]
 • Hoewel de rode panda op de lijst van bedreigde diersoorten staat, wordt hij regelmatig gestroopt vanwege zijn vacht en prachtige staart, die vaak op hoeden wordt gebruikt.bruiloftceremonies in de provincie YunnanChina.[2]
 • Een rode panda is ook bekend als de kleine panda, de rode beerkat en de rode kattenbeer.[2]
 • Een rode panda is iets groter dan een huiskat.[2]
 • De rode panda is het enige bekende niet-primaatzoogdier dat een voorkeur toont voor de kunstmatige zoetstof aspartaam.[5]
 • Is de rode panda een beer? Een soort wasbeer? Door de jaren heen hebben wetenschappers het schattige dier in de wasbeer- of berenfamilie geplaatst. Ze classificeren het nu als het enige overlevende lid van de familieAiluridae.[1]
 • Wetenschappers schatten dat de populatie rode panda’s de komende drie generaties met ruim 10% zal afnemen.[1]
 • Er zijn nog minder dan 10.000 volwassen rode panda’s over in de wereld, en er leven er nog maar 2.500 in het wild. Bovendien blijft hun populatie, ondanks dat ze op de lijst van bedreigde dieren staan, afnemen als gevolg van verlies van leefgebied.stroperijen problemen die verband houden met inteelt.[2]
 • De wetenschappelijke naam voor de rode panda isAilurus schijnt, wat 'rood glanzende kat' betekent.[2]
 • 32 Interessante feiten over de rode panda | Fact Retriever.com (2)

  De rode panda is ook bekend als de kleine panda, Firefox en rode kattenbeer

 • De rode panda komt voor in vijf landen: Nepal,Indië, Bhutan, Myanmar, enChina.[1]
 • Omdat rode pandajongen bij de geboorte erg klein zijn (slechts 115 gram), is hun overlevingspercentage slechts 50%.[1]
 • Vanwege hun caloriearme dieet doen rode panda's weinig meer dan eten en drinkenslaap.[2]
 • De rode panda wordt beschouwd als een levend fossiel.[2]
 • Rode panda's zijn nauwer verwant aan stinkdieren, wezels enwasberendan zijvoor panda's.[2]
 • De eerste bekende schriftelijke vermelding van de rode panda wordt gevonden in een 13e-eeuwse boekrol uit de Zhou (Chou)-dynastie. Ze waren pas zes eeuwen later bekend bij de Europeanen.[2]
 • De rode panda kreeg bijna de naam 'wha' omdat hij een luide kreet of roep heeft die klinkt als het woord 'wha'.[2]
 • 32 Interessante feiten over de rode panda | Fact Retriever.com (3)

  Volgens een wetenschapper is de rode panda het mooiste zoogdier op aarde

 • Frédéric Cuvier, die in 1825 de eerste westerse wetenschappelijke beschrijving van de rode panda publiceerde, noemde hem 'het knapste zoogdier dat er bestaat'.[3]
 • Een rode panda genaamd Babu ontsnapte uit een natuurreservaat in Engeland en bracht vier dagen op de vlucht door. Zijn escapades maakten hem vóór zijn herovering tot een mediasensatie.[4]
 • Een rode pandawelp weegt bij de geboorte slechts ongeveer 3,5 gram en past gemakkelijk in de holle palm van een hand.[3]
 • Wetenschappers beschouwen rode panda's als een cruciale indicatorsoort voor de gezondheid van het ecosysteem van de Himalaya.[3]
 • Het personage Master Shifu in de filmKung Fu Pandais een rode panda.[3]
 • Rode panda's zijn uit dierentuinen ontsnaptLonden, Birmingham, Rotterdam en de Smithsonian Zoo. De Vereniging van Dierentuinen en Aquaria neemt in hun zorgpakket informatie op: "Pas op", rode panda's zijn ontsnappingsartiesten."[5]
 • De afgelopen vijftig jaar is de populatie rode panda’s met 40% afgenomen.[2]
 • Rode panda's zijn doorgaans verlegen en eenzaam, behalve wanneer ze aan het paren zijn.[2]

Trefwoordtags

#Verbazingwekkend #Chillen #Gek #Leerzaam #FeitVanDeDag #Plezier #Historisch #Belangrijk #Interessant #Weinig Bekend #MindBlowing #Willekeurig #Verdrietig #Serieus #Schokkend #Wild #Kindvriendelijk #SchoolProject #Uniek #Pinterest #dieren #Zoogdieren #Koala #Natuur #WildLeven #RedPand #Panda #Firefox #KleinePanda #RedBearCat #Inhoudsopgave

Referenties

32 Interessante feiten over de rode panda | Fact Retriever.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 5955

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.