Fascinerende feiten over de rode panda (2024)

De rode panda (Ailurus schijnt) is een harigzoogdiermet een weelderige rode jas, een borstelige staart en een gemaskerd gezicht. Hoewel zowel de rode panda als degrote pandaZe wonen in China en eten bamboe, ze zijn geen naaste familieleden. De reuzenpanda is nauwer verwant aan een beer, terwijl de nabestaanden van de rode panda een beer zijnwasbeerof stinkdier. Wetenschappers hebben lang gedebatteerd over de classificatie van de rode panda; momenteel is het wezen het enige lid van de familieAiluridae.

Snelle feiten: Rode Panda

 • Wetenschappelijke naam:Ailurus schijnt
 • Gemeenschappelijke naam: Rode panda
 • Basis Dierengroep: Zoogdier
 • Maat: 20-25 inch lichaam; 11-23 inch staart
 • Gewicht: 6,6-13,7 pond
 • Eetpatroon: Omnivoor
 • Levensduur: 8-10 jaar
 • Habitat: Zuidwest-China en de oostelijke Himalaya
 • Bevolking: Honderden
 • Staat van instandhouding: Bedreigd

Beschrijving

Een rode panda is ongeveer zo groot als een huiskat. Zijn lichaam varieert van 20 tot 25 inch en zijn staart is 11 tot 23 inch. Mannetjes zijn iets zwaarder dan vrouwtjes, waarbij de gemiddelde volwassen panda 6,6 tot 13,7 pond weegt.

De rug van de rode panda is voorzien van een zachte, roodbruine vacht. De buik en poten zijn donkerbruin of zwart. Het gezicht van de panda heeft opvallende witte aftekeningen, enigszins vergelijkbaar met die van een wasbeer. De borstelige staart heeft zes ringen, die dienen als camouflage tegen bomen. Dikke vacht bedekt de poten van het dier en beschermt ze tegen de kou van sneeuw en ijs.

Het lichaam van een rode panda is aangepast om zich te voeden met bamboe. De voorpoten zijn korter dan de achterpoten, waardoor hij waggelend kan lopen. De gebogen klauwen zijn semi-intrekbaar. Net als de reuzenpanda heeft de rode panda een valse duim die uit zijn polsbeen steekt en die helpt bij het klimmen. De rode panda is een van de weinige soorten die zijn enkels kunnen draaien om een ​​afdaling uit een boom te controleren.

Habitat en verspreiding

Fossielen van de rode panda zijn tot in Noord-Amerika gevonden, maar tegenwoordig wordt het dier alleen gevonden in de gematigde bossen van het zuidwesten van China en de oostelijke Himalaya. Groepen zijn geografisch van elkaar gescheiden en vallen in twee ondersoorten. De westelijke rode panda (A.f. schijnt) leeft in het westelijke deel van het verspreidingsgebied, terwijl Styan's rode panda (A.f. Styani) woont in het oostelijke deel. De rode panda van Styan is meestal groter en donkerder dan de westelijke rode panda, maar het uiterlijk van de panda is zelfs binnen een ondersoort zeer variabel.

Fascinerende feiten over de rode panda (2)

Eetpatroon

Bamboe is het hoofdbestanddeel van het dieet van een rode panda. Net als de reuzenpanda kan de rode panda de cellulose in bamboe niet verteren, dus moet hij elke dag een enorme hoeveelheid bamboescheuten (4,8 kg) en bladeren (1,5 kg of 3,3 lb) eten om te overleven. Met andere woorden: een rode panda eet elke dag zijn gewicht aan bamboe! Ongeveer tweederde van het dieet van een rode panda bestaat uit bamboebladeren en -scheuten. Het andere derde deel bestaat uit bladeren, bessen, paddenstoelen, bloemen en soms vissen en insecten. Vanwege de lage calorie-inname wordt bijna elk uur van het leven van een panda besteed aan eten.

Een interessant feit over de rode panda is dat het deenige niet-primaat waarvan bekend is dat hij kunstmatige zoetstoffen proeft. Wetenschappers speculeren dat het vermogen het dier helpt een natuurlijke verbinding in voedsel te identificeren met een vergelijkbare chemische structuur, wat zijn dieet beïnvloedt.

Fascinerende feiten over de rode panda (3)

Gedrag

Rode panda's zijn territoriaal en solitair, behalve tijdens de paartijd. Ze zijn schemerig en nachtelijk, brengen de dag door met slapen in bomen en gebruiken de nacht om territorium af te bakenen met urine en muskus en om voedsel te zoeken. Ze maken zichzelf schoon, net als katten, en communiceren met behulp vantwitterende geluidenen fluitjes.

Panda's voelen zich alleen op hun gemak bij temperaturen tussen 17 en 25 °C (63 tot 77 °F). Als het koud is, krult de rode panda zijn staart over zijn gezicht om warmte vast te houden. Als het warm is, strekt hij zich uit op een tak en laat zijn poten bungelen om af te koelen.

Rode panda's worden belaagd doorsneeuwluipaarden, marterachtigen en mensen. Wanneer hij wordt bedreigd, probeert een rode panda te ontsnappen door tegen een rots of boom op te rennen. Als hij in het nauw wordt gedreven, gaat hij op zijn achterpoten staan ​​en strekt hij zijn klauwen uit om groter en bedreigender te lijken.

Fascinerende feiten over de rode panda (4)

Voortplanting en nakomelingen

Rode panda's worden geslachtsrijp als ze 18 maanden oud zijn en zijn volledig volwassen als ze twee of drie jaar oud zijn. Het paarseizoen loopt van januari tot maart, waarin volwassen panda's met meerdere partners kunnen paren. De draagtijd duurt 112 tot 158 ​​dagen. Vrouwtjes verzamelen gras en bladeren om een ​​paar dagen een nest te bouwen voordat ze één tot vier dove en blinde welpen krijgen. Aanvankelijk brengt de moeder al haar tijd door met de welpen, maar na een week begint ze zich te wagen om te eten te geven. De welpen openen hun ogen als ze 18 dagen oud zijn en worden gespeend als ze zes tot acht maanden oud zijn. Ze blijven bij hun moeder tot het volgende nestje geboren wordt. Mannetjes helpen alleen bij het grootbrengen van jongen als de panda's in zeer kleine groepen leven. Gemiddeld leeft een rode panda tussen de acht en tien jaar.

Staat van instandhouding

DeIUCN heeft de rode panda geclassificeerdals bedreigd sinds 2008. Wereldwijde bevolkingsschattingen variëren van 2500 tot 20.000 individuen. De schatting is een ‘beste gok’, omdat panda’s in het wild moeilijk te spotten en te tellen zijn. De populatie van de soort is de afgelopen drie generaties met ongeveer 50 procent afgenomen en zal naar verwachting in een versneld tempo blijven dalen. De rode panda wordt geconfronteerd met meerdere bedreigingen, waaronder ontbossing van bamboe, toegenomen sterfte door hondenziekte als gevolg van menselijke aantasting, verlies van leefgebied en stroperij voor de handel in huisdieren en bont. Meer dan de helft van de sterfgevallen door rode panda's houdt rechtstreeks verband met menselijke activiteit.

Fokprogramma's in gevangenschap in verschillende dierentuinen helpen de genetische diversiteit van de rode panda te beschermen en het bewustzijn van het dier te vergroten. Dierentuin Rotterdam in Nederland beheert het internationale stamboek van de rode panda. In de Verenigde Staten heeft de Knoxville Zoo in Knoxville, Tennessee het record voor het grootste aantal geboorten van rode panda's in Noord-Amerika.

Kun je een rode panda als huisdier houden?

Hoewel de rode panda er schattig en knuffelig uitziet en zich goed voortplant in gevangenschap, zijn er verschillende redenen waarom het geen gewoon huisdier is. Een rode panda heeft elke dag een enorme hoeveelheid verse bamboe nodig. Het vereist een grote behuizing, vaccinatie tegen hondenziekte en vlooienbehandeling (de besmetting kan dodelijk zijn). Rode panda's gebruiken anaalklieren om territorium af te bakenen en produceren een sterke geur. Panda's zijn nachtdieren in gevangenschap, dus ze hebben niet veel interactie met mensen. Het is bekend dat zelfs met de hand grootgebrachte rode panda's agressief worden tegenover hun verzorgers.

De voormalige Indiase premier Indira Gandhi hield rode panda's in een speciaal verblijf. Ze waren als cadeau aan haar familie gegeven. Tegenwoordig is het niet aan te raden om een ​​rode panda als huisdier te nemen (en vaak illegaal), maar je kunt natuurbehoudsinspanningen in dierentuinen en in het wild helpen door een panda uit de natuur te ‘adopteren’.WWFofRed Panda-netwerk.

Bronnen

 • Glatston, A.; Wei, F.; Dan Zaw & Sherpa, A.Ailurus schijnt".De IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten, 2015. IUCN.doi:10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T714A45195924.en
 • Glatston, ARRode Panda: biologie en behoud van de eerste panda. William Andrew, 2010. ISBN 978-1-4377-7813-7.
 • Glover, AM De zoogdieren van China en Mongolië. New York: Amerikaans Natuurhistorisch Museum. blz. 314-317, 1938.
 • Nowak, R.M.Walker's Zoogdieren van de Wereld. 2 (zesde red.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. blz. 695-696, 1999. ISBN 0-8018-5789-9.
Fascinerende feiten over de rode panda (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5947

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.