Cavia's - Feiten, rassen, informatie en afbeeldingen (2024)

Cavia'szijn hystricomorfe knaagdieren (verwant aanchinchilla'sEnstekelvarkens) die afkomstig is uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Hun wetenschappelijke naam is ‘Cavia Porcellus’ en daarom worden ze kortweg ‘Cavies’ genoemd.

Cavia's - Feiten, rassen, informatie en afbeeldingen (2)

Cavia's zijn, ondanks hun naam, helemaal geen varkens. Cavia's maken deel uit van de knaagdierfamilie waartoe ook ratten, muizen, hamsters, eekhoorns en bevers behoren. Cavia's komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, waar ze nog steeds in het wild leven. In het wild hebben cavia's de neiging hun leefgebied te vinden in rotsachtige gebieden, graslanden en bossen.

De familie ‘Caviidae’ wordt voor het eerst geologisch onderscheiden tijdens het Mioceen en bestaat tegenwoordig uit drie geslachten en meer dan twintig soorten die beperkt zijn tot het Zuid-Amerikaanse continent. Alle soorten van deze familie zijn door mensen als voedsel gebruikt, maar alleenCaviaHet is bekend dat het gedomesticeerd is.

Cavia's zijn zeer populaire huisdieren vanwege hun beschikbaarheid, volgzame temperament, de neiging om niet te bijten of krabben wanneer ze worden gehanteerd en relatief schone gewoonten. Er zijn veel verschillende caviarassen en ze zijn verkrijgbaar in veel kleuren en vachtstructuren. Sommige zijn kortharig, sommige zijn langharig en sommige zijn pluizig, om er maar een paar te beschrijven.

Cavia's zijn vooral populaire huisdieren bij kinderen, omdat het prachtige kleine dieren zijn met een kalm, tam karakter die ongeëvenaard zijn met vergelijkbare kleine dieren zoals hamsters en muizen, die over het algemeen wilder en pittiger zijn. Een cavia zit urenlang op je schoot en geeft je veel plezier en liefde. Helaas leven cavia's niet zo lang. Hun gemiddelde levensduur kan variëren van 3 tot 8 jaar, dus het zijn niet echt levenslange huisdieren.

Cavia's hebben zelden moeite als je ze oppakt, maar je moet er wel heel voorzichtig mee omgaan. De beste manier om ze op te pakken is door uw hand onder hun achterhand te plaatsen en met de andere hand hun borst en buik te ondersteunen. Plaats het varkentje dan voorzichtig op uw borst en het zal rustig tot rust komen, waarbij het meestal aan uw oor knabbelt of onder uw kin kruipt.

Cavia's - Feiten, rassen, informatie en afbeeldingen (3)

Cavia's als huisdieren

Cavia's zijn prachtige, ideale, lieve huisdieren die gemakkelijk te houden zijn en u in ruil daarvoor veel plezier bezorgen. Cavia's hebben veel liefde en aandacht nodig, ze moeten heel voorzichtig worden behandeld om ze niet te verwonden en ze hebben een schone huisvesting en voldoende gezond voedsel nodig. Hoewel het over het algemeen gemakkelijk te houden en over het algemeen gezonde dieren zijn, hebben ze wel de gebruikelijke controles bij de dierenarts en wat verzorging thuis nodig.

Een van de eerste zaken die u moet overwegen als u besluit een cavia als huisdier te nemen, is het kiezen van één (of twee). U zult dan moeten beslissen of u ze binnen of buiten wilt houden, omdat er uiteraard voor elke locatie een andere huisvesting nodig is. Het is altijd het beste om wat huiswerk te doen over het gewenste huisdier voordat u besluit er een te nemen. Cavia's vormen hierop geen uitzondering.

Elk huisdier dat harig is, zal een effect hebben op iemand die allergieën of astma heeft, dus met deze kwesties moet rekening worden gehouden. Heeft u ook voldoende ruimte voor uw huisdier (en zijn hok). Als je een buurt hebt met veel katten, is het geen goed idee om een ​​cavia buiten te houden, omdat katten erg intimiderend kunnen zijn voor kleine harige dieren.

Een cavia kiezen

Wanneer de tijd aanbreekt dat u definitief heeft besloten een cavia als huisdier te nemen, is de volgende stap het naar een goede dierenwinkel of ervaren caviafokker gaan en uw cavia('s) uitkiezen.

Er zijn veel verschillende rassen en kleuren om uit te kiezen, maar als u niet bijzonder geïnteresseerd bent in een specifiek ras of een specifieke kleur, dan zijn kortharige cavia's uw beste koop. Omdat ze kortharig zijn, hebben ze minder verzorging nodig en zijn ze gemakkelijker te beheren. Ze zijn net zo mooi als sommige van de langerharige cavia's.

Cavia's kunnen in hun eentje eenzaam worden en als je geen tijd hebt om hem voortdurend liefde en aandacht te geven, dan is het een goed idee om twee cavia's te kopen. Zorg er altijd voor dat je twee van hetzelfde geslacht hebt (twee jongens of twee meisjes). Tenzij je veel puppy's (baby-cavia's) wilt hebben, is dit erg belangrijk. Het is ook gebruikelijk dat twee mannetjes vechten, dus tenzij u gewend bent cavia's te houden, wordt het ten zeerste aanbevolen dat twee vrouwtjes perfect zijn voor de eerste keer dat u cavia's koopt. Als u samen twee baby-cavia's koopt, krijgt u niet alleen dubbel plezier, maar kunnen de cavia's ook al vroeg een band opbouwen en samen opgroeien, zodat ze nooit eenzaam zullen zijn.

Cavia's worden bij voorkeur gekocht als ze minimaal 6 weken oud zijn, hetzij uit een nieuw nest van een fokker die zeker hun leeftijd en geslacht kent, hetzij uit een dierenwinkel. Maar wees heel voorzichtig met de dierenwinkel, want de leeftijd van de cavia kan misleidend zijn en als ze niet goed in de gaten worden gehouden, zou je uiteindelijk een reeds drachtige cavia kunnen kopen. Dierenasielen of reddingsacties zijn ook goede plekken om uw cavia vandaan te halen. Er zijn daar meestal veel mensen die een goed huis nodig hebben en net zo goed geweldige huisdieren willen hebben als het krijgen van een baby.

Hier is een checklist om er zeker van te zijn dat u een gezonde cavia kiest:

 • De puppy's (baby-cavia's) die u kiest, moeten mollig en goed gevoed zijn.

 • Cavia's moeten heldere ogen en heldere oren en neus hebben en een glanzende, zijdeachtige vacht over het hele lichaam, ook onder de billen.

 • Cavia's moeten standvastig zijn en als ze wakker zijn, zeer alert. Zorg ervoor dat ze op alle vier de poten goed rondlopen.

 • Luister naar hun ademhaling en zorg ervoor dat deze stil is en niet moeizaam, ingetogen of piepend.

 • Controleer hun lichaam op knobbeltjes of zwellingen.

 • Zorg ervoor dat hun poep/uitwerpselen als kleine ovale korrels zijn en niet vloeibaar zijn, wat een teken van diarree kan zijn.

Wanneer u een cavia selecteert bij een fokker, moeten eerst alle cavia's in de kooi worden geïnspecteerd. Als één cavia ziek lijkt, lopen de anderen mogelijk ook het risico ziek te worden, dus u kunt het beste ergens anders zoeken. De kooien zelf moeten schoon en niet overvol zijn en de cavia's moeten toegang hebben tot voedsel en water. Eventuele uitwerpselen in de kooi moeten stevig en niet vloeibaar zijn.

Vergeet nog één ding niet!. Voordat u zich haast om uw cavia's te kopen, heeft u een huis nodig waar ze ze naar terug kunnen brengen. Het is een goed idee om alles klaar te maken voor uw cavia's voordat u ze mee naar huis neemt.

Meer fascinerende dieren om over te leren

 • Binnenlands varken

 • Varkens

 • Hamsters

 • Syrische hamster

 • Roborovski-hamsters

 • Teira Vleermuisvis (Platax teira)

Cavia's - Feiten, rassen, informatie en afbeeldingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5821

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.