70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (2024)

Auteur:

Mohammed Zeliche

Gepubliceerd:

Bijgewerkt:

70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (1)

konijnWoordspelingen springen regelrecht in je grappige bot en laten je giechelen met hun donzige humor en speelse humor. Perfect om elk gesprek lichter te maken!

Grappige konijntjeswoordspelingen

70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (2)
70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (3)
70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (4)
 1. Hoe noem je een konijn met vlooien? Bugs Bunny.
 2. Hoe zorgt een konijn ervoor dat zijn vacht er goed blijft uitzien? Met hazenspray.
 3. Wat is de favoriete dansbeweging van een konijn? De hop.
 4. Waarom ging het konijntje naar de dokter? Het had hopitis.
 5. Hoe noem je een rij konijnen die achteruit loopt? Een terugwijkende haaslijn.
 6. Waarom was het konijn zo blij? Hij was hop-timistisch.
 7. Hoe noem je een konijn dat grappen vertelt? Een grappig konijntje.
 8. Waarom gebruiken konijntjes geen kammen? Ze geven de voorkeur aan haasstijl.
 9. Wat is het favoriete muziekgenre van een konijn? Hiphop.
 10. Waarom at het konijn de trouwring op? Hij hoorde dat het 24 wortels waren.
 11. Hoe blijven konijntjes gezond? Eggercise.
 12. Wat krijg je als je een konijn en een Rottweiler kruist? Gewoon het konijntje.
 13. Waarom bouwde het konijn een nieuw huis? Hij was de huidige beu; het had te veel hopstakels.
 14. Hoe noem je een groep konijntjes die een stapje terug doen? Een hopstap.
 15. Waarom gebruiken konijntjes geen telefoons? Te veel konijnengeluiden.
 16. Wat is het motto van een konijn? Blijf kalm en wortel door.
 17. Hoe reizen konijntjes? Per hazenvliegtuig.
 18. Wat zeggen konijntjes voordat ze eten? Sla bidden.
 19. Wat is de favoriete groente van een konijn? Hop pepers.
 20. Waarom werd het konijn bankier? Hij was goed in vermenigvuldigen.
 21. Hoe noem je een konijntje in een kilt? Hinkelspel.
 22. Waarom was het konijn zo vrolijk? Hij hoorde net een grap waar hij van schrok.
 23. Hoe noem je een avontuurlijk konijn? Een hinkelaar.
 24. Waarom worden konijntjes niet eenzaam? Omdat ze in harems leven.
 25. Hoe noem je een konijntje met een woordenboek? Een spellinghaas.
 26. Hoe blijven konijntjes koel? Oorconditionering.
 27. Wat is het favoriete restaurant van een konijn? IHOP.
 28. Waarom ging het konijntje naar de ruimte? Om de haasloze komeet te vinden.
 29. Wat doen konijntjes als ze trouwen? Ze gaan op een konijnenmaan.
 30. Waarom ging het konijn naar school? Om een ​​beetje hop-slimmer te worden.
Zie ook 120+ grappige alligatorwoordspelingen en -grappen: geniet van humor

Grappige korte konijntjeswoordspelingen

70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (5)
 1. Oneindige hazen, oneindige mogelijkheden.
 2. Een sprong, sprong en een sprong van vreugde.
 3. Oren voor jou!
 4. Hop tot je erbij neervalt.
 5. Blijf kalm en ga door.
 6. Oorbestendige charme.
 7. Haas vandaag, morgen weg.
 8. Even langs hoppen.
 9. Alleen maar konijnenvibes.
 10. Een sprong van geloof.
 11. Haas kijkt naar je.
 12. Stuiteren van vreugde.
 13. De grote ontsnappingskunstenaar.
 14. Hoppen in harten.
 15. Wortel-topkomedie.

Grappige konijntjesgrappen

 1. Waarom ging het konijn naar het dansfeest? Om de konijntjeshop te doen.
 2. Hoe noem je een konijntje dat goede moppen vertelt? Een grappig konijntje.
 3. Hoe blijven konijntjes in vorm? Hareobics.
 4. Wat krijg je als je een konijn en een bladblazer kruist? Een hazendroger.
 5. Waarom zijn konijntjes nooit goudzoekers? Omdat ze een goudklompje niet van een wortel kunnen onderscheiden.
 6. Hoe noem je een konijn met grote hersenen? Een eierkop.
 7. Waarom bracht het konijn een ladder naar de bar? Hij hoorde dat de drankjes van het huis waren.
 8. Wat is de favoriete manier van een konijn om een ​​film te kijken? Op pauze.
 9. Waarom at het konijn de make-up? Om er van buiten mooier uit te zien.
 10. Hoe blijven konijntjes op de hoogte? Via het hazennet.
 11. Hoe noem je een konijntje dat graag met dingen gooit? Een hazenwerper.
 12. Waarom was het konijn een goede onderhandelaar? Hij deelde altijd het verschil.
 13. Wat is het favoriete spel van een konijn? Springtouw.
 14. Waarom gebruiken konijntjes geen pennen? Ze gebruiken het liefst wortelen.
 15. Hoe nemen konijntjes afscheid? Hopelijk tot snel!
 16. Wat is het favoriete boek van een konijn? “Geweldige eierspecties.”
 17. Waarom werd het konijntje DJ? Omdat hij van hiphop hield.
 18. Hoe noem je een konijntje in een heteluchtballon? Een luchthaas.
 19. Waarom ging het konijntje bij het leger? Om in actie te komen.
 20. Wat is het favoriete soort verhaal van een konijn? Een katoenverhaal.
Zie ook 90+ grappige beverwoordspelingen en grappen: op het hout kauwen

Grappige konijntjeswoordspelingen voor Instagram

 1. “Gewoon een sprongetje, een sprongetje en een sprongetje het weekend in!”
 2. “Ik voel me vandaag oorweerstaanbaar schattig.”
 3. “Ik spring de week in alsof...”
 4. ‘Te hop om te hanteren.’
 5. “Alleen konijnenvibes.”
 6. ‘Oren die naar je kijken, jongen.’
 7. ‘Ik wens je een gelukkige dag.’
 8. ‘Een konijntje houdt van je.’
 9. “Haas vandaag, morgen weg.”
 10. “Hop tot je erbij neervalt.”
 11. “Ongelooflijk schattig.”
 12. “Spring in nieuwe avonturen.”
 13. “Alleen hier voor de wortels.”
 14. “Gevangen op een slechte haasdag.”
 15. “Hoppin’ over de hele wereld.”

Grappige Bunny woordspelingen bijschriften

 1. “Avonturen met het grootbrengen van hazen in het verschiet!”
 2. “Spring erop af en pluk de dag!”
 3. ‘Gewoon een haas die niet op zijn plaats is.’
 4. “Oren om elk moment te laten tellen.”
 5. “Beter dan ooit terugveren.”
 6. "Er is een konijntje klaar voor het weekend!"
 7. “Haas, we gaan weer.”
 8. “Springend van vreugde en grap.”
 9. “Elk konijntje heeft wel eens een konijntje nodig.”
 10. “Een hoppig leven leiden.”
 11. “Blijf kalm en wortel door.”
 12. “Bunny business as usual.”
 13. “Snorkelend door de week.”
 14. “Een sprong, sprong en een sprong van geluk.”
 15. “Oren voor een mooie toekomst.”

Grappige Bunny woordspelingen oneliners

 1. "Oren de deal..."
 2. "Knettergek!"
 3. “Een sprong in het diepe.”
 4. “Broodje en klaar.”
 5. “Haas vandaag, morgen weg.”
 6. “Dit vraagt ​​om een ​​feestelijke hop.”
 7. “Een sprong in de goede richting.”
 8. “Geen konijntje is te vergelijken.”
 9. "Oren voor jou!"
 10. ‘Snorkel terwijl je werkt.’
 11. “Een konijntje om van te houden.”
 12. ‘Hare kijkt naar je, jongen.’
 13. ‘In de hopstoel.’
 14. “Haasbrein idee.”
 15. "Spring naar het!"

Conclusie

Spring in de lach met deze konijntjeswoordspelingen, perfect om te lachen of een glimlach op iemands gezicht te toveren. Konijntjes zijn misschien klein, maar hun woordspelingspotentieel is enorm!

Over de auteur

70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (6)

Geschreven door

Mohammed Zeliche

Zeliche Mohammed is de oprichter van FunniestPuns en heeft de website ontworpen met als doel grote hoeveelheden gelach en humor in de levens van mensen te injecteren.

Laat een antwoord achter

70+ grappige konijntjeswoordspelingen en grappen: springen in humor - grappigste woordspelingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6143

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.