Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (2023)

Categorieën

  • nieuws en evenementen
  • Duikvaardigheden
  • Gezondheid en veiligheid
  • Duikuitrusting
  • Het leven in zee
  • Reis
  • Gratis duiken
  • Snorkelen
  • Verhalen

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (1)

AAls duiker heb je waarschijnlijk al enig begrip van getijden en getijdenbewegingen, aangezien deze natuurlijke fenomenen een grote invloed kunnen hebben op je duiken. Lang niet alle duikers kunnen echter getijdentabellen lezen en de verkregen informatie goed gebruiken. In dit artikel proberen we alle essentiële dingen die u moet onthouden over getijden en getijtafels door te nemen.

Getijden: wat zijn ze?

Laten we beginnen met de basis en ons opnieuw vertrouwd maken met de verschijnselen van getijden en getijdenbewegingen. Getijden worden gedefinieerd als de stijging en daling van de zeespiegel, veroorzaakt door de gecombineerde effecten van de zwaartekracht van de maan, de zon en de rotatie van de aarde. Afhankelijk van de stand van de maan en de zon kunnen er twee soorten getijden voorkomen. "Springtij" verschijnt wanneer de maan en de zon op één lijn staan ​​met de aarde, terwijl het "doodtij" ontstaat wanneer de maan loodrecht op de lijn tussen de aarde en de zon staat.

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (2)

Omdat de maan onze naaste buur is in het zonnestelsel, heeft deze de grootste invloed op getijdenbewegingen. Getijden, veroorzaakt door de zwaartekracht van de maan, variëren van hoog naar laag. Het verschil tussen eb en vloed bepaalt het "getijdeverschil", de diepte van het water op een bepaalde plek gedurende de dag. Dit getijverschil verandert doorgaans twee keer per dag, aangezien de vloed van de maan elke 12 uur en 25 minuten plaatsvindt, wat betekent dat het zes uur en 12,5 minuten duurt om van vloed naar eb te gaan of vice versa.

Daarnaast moeten we rekening houden met het jaarlijkse variabele verschil in afstand tussen de maan en de aarde. Omdat de maan een elliptisch pad rond de aarde volgt, is de verandering in de afstand tussen de twee groot genoeg om de hoogte van het bijbehorende getij te beïnvloeden. Wanneer de maan in het perigeum staat (het dichtst bij de aarde), zijn de getijden hoger dan normaal. Op het hoogtepunt (wanneer de maan het verst is) zijn de getijden lager.

We kunnen het dus samenvatten door te stellen dat het water twee keer per dag stijgt en twee keer per dag daalt. In de tussentijd is er een stroming die water naar binnen duwt of naar buiten zuigt.

Hoewel deze hoeveelheid informatie voldoende is voor een boeiend gesprek op een cocktailparty, moet je nog meer weten als je een onafhankelijke, zelfvoorzienende duiker wilt worden en je eigen duiken wilt plannen.

Op lokale schaal worden getijden beïnvloed door geologische verschillen in de vorm van de oceaanbodem en de dynamiek van de kustlijn, evenals door wind- en weersomstandigheden.Een smaller wordende inlaat kan bijvoorbeeld de snelheid van de getijdenstromen verhogen, terwijl eilanden in de open oceaan meestal geen significante getijden ervaren. Drukveranderingen kunnen ook de inkomende getijden beïnvloeden - hogedruksystemen verlagen de zeespiegel, terwijl lagedruksystemen getijden produceren die hoger zijn dan voorspeld. Dus als je naar een onbekende duiklocatie reist, probeer dan zoveel mogelijk over het gebied te weten te komen.

Waarom duikers getijdentabellen nodig hebben

Zoals we al hebben geleerd, verplaatsen getijden enorme hoeveelheden water in vrij korte tijd. Daarom,ze kunnen de diepte en toegankelijkheid van de duikplek aanzienlijk beïnvloeden, vooral in de gebieden met een aanzienlijke getijdeverschuiving. Tijdens eb kunt u bijvoorbeeld bij vloed duikplekken verkennen die te diep zijn voor uw ervaringsniveau.

Aan de andere kant kunnen getijden sterke stromingen veroorzaken, die gevaarlijk zijn voor duikers zonder de juiste voorbereiding en voldoende ervaring.

Houd er rekening mee dat getijdenactiviteit ook het zicht kan beïnvloeden, omdat kleine deeltjes en organismen samen met het water van de ene plaats naar de andere gaan. Hoewel dergelijke informatie niet in getijdentabellen te vinden is, kunt u altijd om advies vragen bij plaatselijke duikcentra.

Gelukkig zijn de getijden, ondanks de verschillende factoren die de getijdenbewegingen beïnvloeden, redelijk voorspelbaar op specifieke locaties. Hierdoor kunnen instanties als de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA's) of de National Ocean Service jaarlijkse getijdentabellen produceren. Lokale kranten, televisie- en radiostations geven meestal ook informatie over de voorspelde getijden voor de overdekte gebieden.

Het lezen van de getijdentabel

Nu je weet waarom je getijdentabellen nodig hebt en waar je ze kunt krijgen, gaan we verder met het meest interessante deel: ze leren lezen.

Allereerst is het belangrijk op te merken dat hoewel getijdenkaarten en -tabellen anders kunnen zijn opgemaakt, alle benodigde informatie er nog steeds is. Normaal gesproken bevat elke getijdentabel of kaart de datum, tijd en hoogte (in meter of voet) voor zowel eb als eb. Omdat de hoogte van het getij zelfs binnen een bereik van 10 tot 15 mijl enorm kan variëren, bevatten sommige tabellen ook het correctiegedeelte, waarmee u de nodige aanpassingen voor uw specifieke gebied kunt maken.

Wanneer u de tafel voor uw locatie en datum vindt, hoeft u alleen maar drie eenvoudige stappen uit te voeren.

1. Begrijp kaartdatum.Houd er rekening mee dat alle getijdenhoogten worden gemeten ten opzichte van het gedefinieerde referentievlak, genaamd Kaartdatum. Kaartdatum is in feite een gemiddelde van laagwaterhoogten. Zeekaarten gebruiken dezelfde referentie om diepte te meten. Als u de getijhoogte op een bepaalde locatie berekent en deze toevoegt aan de kaartdatum, kunt u de werkelijke waterdiepte op een bepaald tijdstip bepalen.

2. Identificeer hoogwaterinformatie.Het hoogwater is altijd het grootste getal in een getijkaart, soms met een plusteken ervoor. Dit getal geeft aan hoe hoog boven de Kaartdatum het getij zal zijn bij de grootste deining.

Laten we enkele voorbeelden bekijken. In de onderstaande kaart zijn de hoogwaterstanden gemarkeerd met de letter H in de kolom Hoog/Laag, dus het is heel gemakkelijk om ze te vinden. Zoals we kunnen zien, wordt op woensdag 19 juli het eerste hoogwater verwacht om 00:48 (12:48 AM) GTM en wordt aangegeven als 6.08. Dit betekent dat het water op zijn hoogst 1,8 meter boven de gemiddelde laagwaterlijn zal staan.

Belangrijk:Let bij het gebruik van een getijdenkaart altijd op naar welke tijdzone de tijden verwijzen. In de onderstaande tabel wordt GTM-tijd gebruikt, dus u moet de tijd omrekenen naar lokale standaardtijd.

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (3)

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (4)

Hier is nog een grafiek voor dezelfde datum en locatie, maar merk op hoe het er op het eerste gezicht totaal anders uitziet. De reden is dat deze kaart de LST/LDT-tijdzone gebruikt (lokale tijd met aanpassing aan zomertijd indien van toepassing).

Volgens deze kaart zal het eerste hoogwater op woensdag 19 juli naar verwachting plaatsvinden om 07:08 uur en zal het 3,8 voet (116 centimeter) boven het gemiddelde laagwaterpeil stijgen.

De vloed van 1,8 meter waar we naar keken in het vorige voorbeeld, zal daadwerkelijk plaatsvinden op dinsdag 18 juli om 17:48 uur lokale tijd.

Soms kunnen getijden ook in de vorm van een grafiek worden weergegeven, zoals hieronder. Voor dit voorbeeld hebben we dezelfde datum gekozen, maar een andere locatie. Merk op dat de getijhoogte hier wordt uitgedrukt in meters, niet in voeten. In dit geval zien we dat het eerste hoogwater naar verwachting zal plaatsvinden om 02:08 (2:08 AM) en 5,1 meter (16,7 voet) boven kaartdatum zal stijgen.

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (5)

3. Identificeer laagwaterinformatie.Laagwater wordt uitgedrukt als een kleiner, of mogelijk zelfs een negatief getal. Als het getal positief is, zal de waterdiepte bij het laagste eb nog steeds boven de kaartdatum liggen. Als het getal negatief is, zal eb onder het gemiddelde laagwaterpeil vallen. Als het eb bijvoorbeeld wordt uitgedrukt als -1, is het een voet onder de kaartdatum.

Gebruik de regel van twaalf

Als u de tabel gebruikt die alleen de eindcijfers uitdrukt, d.w.z. de hoogte tijdens de lage en de hoge tijden, kunt u de tussengetallen berekenen met behulp van de regel van twaalf.

De basis achter de regel van twaalf is dat de getijden fluctueren over een periode van meer dan zes uur, daarom kan het bereik van getijden worden verdeeld in 1/12 eenheden. Om het eenvoudiger te maken, laten we de berekeningsmethode als voorbeeld zien.

Wat zijn getijdentabellen en hoe ze te lezen (6)

Getijden Woordenboek

Ten slotte hebben we dit kleine woordenboek samengesteld om u te helpen de meest elementaire termen met betrekking tot getijdeninvloeden te begrijpen en te onthouden.

GETIJDE STROOM- de horizontale beweging van water veroorzaakt door de getijden.

OVERSTROMING- het opkomend tij, uitmondend in een "hoog" tij.

EB- het terugstromen van het getij, uitmondend in een "laag" getij

SLAK- de tijd tussen hoog/laag of laag/hoog water

HALFDAAGSE GETIJDEN- twee getijdencycli per dag.

DAGELIJKS- één getijdencyclus per dag.

GEMENGD TIJ- een getijdencyclus met twee ongelijke hoogwaterstanden en twee ongelijke laagwaterstanden.

NUL GETIJDE HOOGTE(Kaartdatum) - de gemiddelde hoogte van alle eb, de standaard, van waaruit alle andere hoogten worden gemeten.

FAQs

Waarom is het 2 keer per dag eb en vloed? ›

Dat komt omdat de aarde en de maan samen om elkaar heen draaien. Daarbij wordt het water aan de andere kant van de aarde naar buiten geslingerd. Vergelijk het met een emmer water die je ronddraait. Het water wil naar buiten, als in een centrifuge, en zo hebben we dus 2 keer per etmaal vloed en twee maal eb.

Is het eb of vloed? ›

Het is twee keer per dag eb en vloed. Vloed is de periode wanneer de waterstand stijgt tot het maximaal is. Eb is de periode wanneer het water zich terugtrekt.

Waarom is er in Spanje geen eb en vloed? ›

Om het vloed of eb te laten worden in de Middellandse zee moet er veel water uit de Atlantische oceaan langs Gibraltar stromen. De doorgang is tamelijk smal. Er is geen andere toegang. Er kan niet voldoende water langs stromen om om het zee niveau flink te laten dalen of stijgen.

Wat is springtij en doodtij? ›

Het hoogwater is dan extra hoog. Dit heet springtij. Staan de zon en de maan haaks op elkaar? Dan is dit verschil een stuk kleiner en heet dit doodtij.

Hoe lees je een getijdentabel? ›

Het hoogwater is minder hoog dan gemiddeld en het laagwater minder laag dan normaalgesproken. Dit vindt altijd één week na springtij plaats. In de getijdentabel vind je ook de datums van doodtij.

Hoe ontstaan de getijden? ›

De getijbeweging ontstaat door de aantrekkingskracht van de maan en de zon op het water op aarde. De maan (en in mindere mate de zon) trekken als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt.

Hoe bereken je getijden? ›

Om de tijpoort te bepalen kun je de twaalfdenregel toepassen vanaf het tijdstip van Hoogwater. Per uur trek je de 'twaalfden' van de waterstand met Hoogwater af. Als je droog wilt vallen kun je de regel gebruiken vanaf het tijdstip van Laagwater.

Wat is er gevaarlijker eb of vloed? ›

Golven die terugstromen naar zee zijn te vermoeiend om tegenin te zwemmen dus zodra er golven zijn die richting strand gaan, zwem dan met die golven mee terug naar de kust. Bij eb (afnemend water) zijn de muien het gevaarlijkste. Dan stroomt water terug naar zee en vormt er zich een sterke stroming.

Hoe heet eb en vloed? ›

Magnetische maan

De maan draait om de aarde en trekt het water op aarde naar zich toe. Daardoor ontstaat vloed. De aarde draait langzaam rond, waardoor de maan steeds een ander stuk water naar zich toetrekt. Als het water niet wordt aangetrokken door de maan, dan wordt het eb.

Hoe noem je het water tussen Spanje en Marokko? ›

De straat van Gibraltar. Helemaal in het zuiden van Spanje ligt het havenstadje Tarifa aan de Straat van Gibraltar. Deze zeestraat vormt de verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en is de scheiding tussen Spanje en Marokko.

Hoe lang is doodtij? ›

De periode waarin het verschil tussen hoog en laag water het kleinst is, wordt doodtij genoemd. Hoog water is bij doodtij minder hoog dan gemiddeld en laag water minder laag dan gemiddeld. Doodtij treedt ongeveer eens in de 14 dagen op, ongeveer 48 uur na het eerste kwartier en na het laatste kwartier van de maan.

Wat betekent de getijden? ›

Het getijde, tij of getij is de periodieke wisseling van de waterstand, en de daarmee samenhangende getijstroom, die op Aarde optreedt als gevolg van de zwaartekracht van de Maan en, in mindere mate, die van de Zon. Deze verklaring van het verschijnsel werd in 1687 voor het eerst door Isaac Newton gegeven.

Wat gebeurt er bij doodtij? ›

Als de maan en de zon ten opzichte van de aarde een rechte hoek maken, werken de aantrekkingskrachten mekaar tegen. Gevolg: de getijdenbeweging is minder groot. Het hoogwater is minder hoog dan anders: dat noemen we doodtij. Ook dit gebeurt twee keer per maand, vlak na eerste kwartier en vlak na laatste kwartier.

Wat is de beste getijden app? ›

De apps van Surfcheck: Zeeweer, het Getij en Stroomatlas Noordzee zijn drie nuttige apps van softwareontwikkelaar Surfcheck. Zeeweer is gratis voor Android en kost 3.49 euro voor je iPhone of iPad. Het toont je de actuele weersituatie en golfgegevens, direct uit de meetnetten van KNMI en Rijkswaterstaat.

Hoe lang duurt een getij? ›

Het ritme van het getij

Eén cyclus van eb en vloed duurt 12 uur en 25 minuten. We hebben dus op 1 dag bijna 2 keer hoog en laag water (twee keer per 24 uur en 50 minuten). Doordat deze cyclus geen 24 uur maar 50 minuten langer duurt zal het dus ook elke dag anders zijn.

Wat is getij coefficient? ›

Het getijde-coëfficiënt wordt uitgedrukt in honderdste en varieert van 20 tot 120 en geeft aan de kracht van de getijden. Het gemiddelde getijde-coëfficiënt is 70. We spreken over springtij wanneer het getijde-coëfficiënt 100 wordt bereikt.

Hoeveel getijden zijn er? ›

Er zijn zo dus twee vloedbergen op aarde: één naar de maan toe, en één van de maan af. De aarde draait in één dag éénmaal om haar as. De beide vloedbergen blijven gericht naar de maan en precies er van af. Een plaats op aarde passeert zo tweemaal per dag de vloedberg.

Hoeveel getijden per dag? ›

Getijdenkrachten hebben alles te maken met zwaartekracht of aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht van de maan en aantrekkingskracht van de zon merken wij op aarde door eb (laag water) en vloed (hoog water). Het is twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed.

Waar is het grootste Getijdenverschil? ›

De Bay of Fundy staat wereldwijd bekend om een van de hoogste getijverschillen ter wereld. Kortom, samen met Nimas Basin en Burntcoat Head, beide gelegen in Nova Scotia. In het voorjaar worden daar verschillen gemeten van maar liefst 14,5 meter tussen eb en vloed, met incidentele uitschieters naar wel 16,3 meter.

Welke zeeen hebben getijden? ›

Getijde aan de Noordzee

De getijdenbeweging in de Noordzee wordt veroorzaakt door twee getijgolven: De eerste getijgolf komt vanuit het zuiden, vanaf de Atlantische Oceaan via het Nauw van Calais. De tweede getijgolf komt vanuit het noorden vanaf de Atlantische Oceaan om Schotland heen de Noordzee binnen.

Heb je eb en vloed in de Middellandse Zee? ›

De Middellandse Zee is een hele aparte zee. Een beetje vergelijkbaar met een badkuip waarin het water steeds heen en weer stroomt. De golven in de Middellandse Zee zijn trouwens over het algemeen helemaal niet hoog. Het waait er meestal niet zo hard en ook hebben eb en vloed minder invloed op deze zee.

Hoe vaak is het eb en vloed in 24 uur? ›

Doordat de aarde in 24 uur één maal om haar as draait, is het per etmaal tweemaal hoog water en ook tweemaal laag water. De aarde draait als het ware onder de twee vloedbergen door. Doordat de maan in ongeveer een maand om de aarde draait, is de maan in dat ene etmaal ook een stukje opgeschoven.

Hoeveel keer per dag is het hoogwater? ›

Ontstaan van het getij

Omdat het water 'in evenwicht' op de aarde moet blijven (centrifugale krachten), neemt het water op de aarde de vorm van een rugbybal aan, met aan weerszijden het hoogwater en bovenop en onderop het laagwater. Per dag is het dus twee keer hoogwater en twee keer laagwater.

Hoeveel tijd zit er tussen eb en vloed? ›

De maan doet er grofweg 28 dagen over om rond de aarde te draaien, dus per dag 24/28-ste deel van de totale omgang. De pieken en dalen van het getij verschuiven daarom 24/28 uur per dag, dat is ongeveer 50 minuten. Gevolg is dat de eb en vloed niet 12 uur uit elkaar liggen maar grofweg 12 uur en 50 minuten.

Hoe komt het dat eb en vloed elkaar zo snel afwisselen? ›

De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend. Het water gaat dus steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Dit noemen we eb en vloed of ook wel astronomisch getij.

Waar is het grootste verschil tussen eb en vloed? ›

Het grootste verschil dat ooit is gemeten was in de nacht van 4 op 5 oktober 1869 tijdens een tropische storm. Hierbij werd een getijdeverschil in de Bay of Fundy gemeten van 21,6 meter.

Hoe werkt de Getijdentabel? ›

In een getijdentabel zijn het moment van de voorspelde hoog- en laagwaterstanden in centimeters van een bepaalde plaats opgenomen met als referentievlak Normaal Amsterdams Peil (NAP) of het laagste astronomisch getij (LAT).

Wat bepaalt de getijden? ›

De getijbeweging ontstaat door de aantrekkingskracht van de maan en de zon op het water op aarde. De maan (en in mindere mate de zon) trekken als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt.

Waarom is de vloedstroom sneller dan de ebstroom? ›

De duur van de Ebstroom en Vloedstroom verschillen nog al, dit komt door de warme golfstroom die via het kanaal naar het noorden loopt. Deze zorgt er voor dat de vloedstroom langer duurt dan de ebstroom. Ongeveer 2 uur voor hoog water start de vloedstroom, van zuid naar noord langs de kust van Nederland.

Hoeveel Vloedbergen zijn er op aarde? ›

Er zijn zo dus twee vloedbergen op aarde: één naar de maan toe, en één van de maan af. De aarde draait in één dag éénmaal om haar as. De beide vloedbergen blijven gericht naar de maan en precies er van af. Een plaats op aarde passeert zo tweemaal per dag de vloedberg.

Waar is de stroming het sterkst? ›

De stroming op een rivier is minder in een binnenbocht ('De Oord'), terwijl in de buitenbocht ('De Hang') de stroming sterker is.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 22/01/2024

Views: 5733

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.