Voorbeeld cv salesmanager & 5 schrijftips | Genius hervatten (2023)

Tekst Formaat

SAMENVATTING HERVATTEN

Verkoopmanager met meer dan 9 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van verkooppersoneel en het plannen en implementeren van verkoopstrategieën in het hele land. Met succes 5 marketingcampagnes geleid ter waarde van $ 1 - $ 3 miljoen USD, terwijl ik leiding gaf aan een team van 20 creatieve en technische verkoopmedewerkers. Op zoek naar mijn bewezen staat van dienst als teamleider en het lanceren van succesvolle marketingcampagnes om een ​​senior salesmanagementfunctie in te vullen.

PROFESSIONELE ERVARING

Wilcox Inc., Charlotte, NC
Verkoopmanager, september 2017 – heden

 • Opzetten van een volledige verkoopoperatie; taken omvatten het ontwikkelen van databasesystemen, het werven van senior regionale verkoopmanagers en het ontwikkelen van verkoop- en marketingstrategieën
 • Leiding gegeven aan 5 strategische marketingcampagnes met een waarde tussen $ 1 miljoen en $ 3 miljoen, leiding gevend aan een divers team van meer dan 20 creatieve en technische verkoopmedewerkers
 • Strategiseer met het senior management over marketing gem. van 50 nieuwe consumptiegoederen per jaar naar traditionele distributiekanalen in de Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-markt
 • Met succes het marketingbereik van oudere consumentenproducten uitbreiden naar opkomende digitale en online platforms

Harold & Jefferson, Milwaukee, WI
Verkoopmanagementassistent, juli 2012 – augustus 2017

 • Pionier geweest met een uitgebreide 2-uur durende verkoopvideotrainingreeks door middel van nauwgezet onderzoek en inhoudsontwikkeling, waardoor de vaardigheden en productiviteit van het verkooppersoneel van het bedrijf in het hele land werden verbeterd
 • Ontmoet gem. van 5 klanten wekelijks, hun doelen identificeren en analyseren, digitale marketingstrategieën en -oplossingen ontwikkelen op basis van hun doelstellingen
 • Begeleiden van de levering en montage van fietsonderdelen bij nieuwe klanten; gecoördineerde vervangingen met bestaande klanten
 • Driemaandelijkse marketing- en verkoopmailcampagnes ontwikkeld in overeenstemming met advertentieschema's en verkoopbudgetten van het bedrijf

ONDERWIJS

Universiteit van Illinois, Chicago, IL
Master's Degree in Business Administration, mei 2017

Wallace State University, East Lansing, MI
BA Bedrijfskunde, mei 2012

VAARDIGHEDEN

 • HubSpot Verkoop, Pipedrive & Salesforce
 • Financiële prognoses
 • Marktonderzoek en strategie
 • Productkennis
 • Verkooppresentaties en demo's
 • Beheer van sociale media
 • Klant en klantrelaties
 • Kritisch denkvermogen

5 tips voor het schrijven van een uitstekend salesmanager-cv

Als u leert hoe u een cv kunt samenstellen voor de specifieke functie(s) die u zoekt, kunt u meer sollicitatiegesprekken binnenhalen.

Als verkoopmanager geef je leiding aan veel getalenteerde en goed opgeleide professionals met uitstekende analytische,communicatie, Enleiderschapskwaliteiten, naast het testen van uw verkoopervaring.

Maar om een ​​goede baan als verkoopmanager te vinden, heb je een cv nodig dat reclame maakt voor je verkoopvaardigheden en werkgevers ervan overtuigt dat jij de juiste persoon bent voor de baan.

Om u op weg te helpen, hebben we vijf schrijftips toegevoegd, samen met een cv-sjabloon voor verkoopmanagers.

1. Schrijf een samenvatting van een goed verkoopmanager-cv

Als ervaren verkoper weet u dat eerste indrukken essentieel zijn om mensen geïnteresseerd te houden en uiteindelijk een verkoop te sluiten. Je cv is niet anders.

Jouwintroductie hervattenis het eerste gedeelte dat rekruteringsmanagers op je cv zien, dus het is belangrijk om ze vanaf het begin aan te trekken.

Om dit te doen, raden we aan om een ​​sterke te gebruikensamenvatting hervattendie aan de rekruteringsmanager communiceert hoe u geschikt bent voor de functie door uw relevante ervaring, vaardigheden, kwalificaties en carrièrehoogtepunten op te sommen.

Hier is een voorbeeld van een goed samengesteld cv-overzicht van een verkoopmanager:

Verkoopmanager met meer dan 9 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van verkooppersoneel en het plannen en implementeren van verkoopstrategieën in het hele land. Met succes 5 marketingcampagnes geleid ter waarde van $ 1 - $ 3 miljoen USD, terwijl ik leiding gaf aan een team van 20 creatieve en technische verkoopmedewerkers. Op zoek naar mijn bewezen staat van dienst als teamleider en het lanceren van succesvolle marketingcampagnes in een senior salesmanagementfunctie.

Merk op hoe de sollicitant in de eerste zin van de samenvatting van het cv hun exacte lengte van verkoopervaring en expertisegebied vermeldt:

Verkoopmanager met meer dan 9 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van verkooppersoneel en het plannen en implementeren van verkoopstrategieën in het hele land

Daarna volgt de applicatie onmiddellijk door ook een carrièreprestatie te benadrukken:

Met succes 5 marketingcampagnes geleid ter waarde van $ 1 - $ 3 miljoen USD, terwijl ik leiding gaf aan een team van 20 creatieve en technische verkoopmedewerkers

Ten slotte somt de sollicitant kwalificaties op die rechtstreeks van toepassing zijn op de functie waarvoor hij solliciteert:

Op zoek naar mijn bewezen staat van dienst in het lanceren van succesvolle marketingcampagnes en het leiden van een team naar het vervullen van een senior verkoopmanagementfunctie.

Deze drie secties vormen een succesvolle, overtuigende cv-samenvatting.

2. Kwantificeer uw verkoopervaring

Van het maken van verkopen tot het balanceren van budgetten, verkoopmanagers hebben elke dag te maken met harde cijfers. Je cv moet dat weerspiegelen door voorbeelden van je op te nemenprestatiesondersteund met harde cijfers.

Het opnemen van harde cijfers geeft rekruteringsmanagers een real-life referentiepunt voor uw prestaties en laat ook zien dat u in staat bent geweest om concrete resultaten te behalen.

Hier is een voorbeeld van gekwantificeerde werkervaring op een cv van een verkoopmanager:

Salesmanager voor 5 marketingcampagnes ter waarde van $ 1M tot $ 3M; het implementeren van strategische marketing- en verkoopdoelen en het leiden van een team van 20 creatieve en technische verkoopmedewerkers

De harde cijfers van de bovenstaande verkoopmanager geven een referentie van de totale geldwaarde van hun eerdere marketingcampagnes (bereik van $ 1 miljoen tot $ 3 miljoen) en het aantal werknemers dat ze hebben beheerd (20 creatieve en technische verkoopmedewerkers).

Het kennen van de financiële waarde van de marketingcampagne en de grootte van het team dat de kandidaat beheerde, zijn beide belangrijk voor de rekruteringsmanager omdat ze het bewijs leveren van de competentie van de verkoopmanager en de algehelemanagement vaardigheden.

3. Neem actiewerkwoorden op in uw ervaringssectie

Naast het opnemen van harde cijfers, moet u elk opsommingsteken in uw cv beginnen met een sterk puntactiewerkwoord. Het gebruik van actiewerkwoorden op het cv van uw verkoopmanager helpt om te laten zien dat u initiatief heeft,leiderschapskwaliteiten, en vooral "actie ondernemen" terwijl u aan het werk bent.

De kandidaat in het voorbeeld-cv gebruikt bijvoorbeeld actiewerkwoorden die geschikt zijn voor een verkoopmanager, zoals 'strategiseren', 'implementeren' en 'toezicht houden'.

Het gebruik van actiewerkwoorden zorgt ervoor dat uw eerdere prestaties er veel sterker uitzien voor een rekruteringsmanager, in vergelijking met het gebruik van uitdrukkingen als "taken omvatten" en "verantwoordelijk voor".

Hier is een voorbeeld van 30 uitstekende actiewerkwoorden voor het cv van uw verkoopmanager:

4. Scan de functiebeschrijving van de verkoopmanager op branchespecifieke trefwoorden

Wanneer werkgevers functiebeschrijvingen online plaatsen, zijn deze normaal gesproken branchespecifiektrefwoordenin het bericht dat ze op de cv's van sollicitanten willen zien.

Branchespecifieke trefwoorden zijn vooral belangrijk voor grotere werkgevers, die gebruik maken van 'sollicitant tracking'-systemen (ATS) om uw cv automatisch op deze trefwoorden te scannen voordat ze het doorsturen naar de rekruteringsmanager.

Als je er zeker van wilt zijn dat je cv daadwerkelijk wordt gelezen door de rekruteringsmanager, dan moet je dat doenschrijf een ATS-vriendelijk cvdoor die branchespecifieke trefwoorden (ook wel ATS-trefwoorden genoemd) op te nemen bij het beschrijven van uw ervaring, vaardigheden en kwalificaties.

Hier is een voorbeeld van een vacature voor een verkoopmanager, compleet met de ATS-trefwoorden onderstreept:

Voorbeeld cv salesmanager & 5 schrijftips | Genius hervatten (1)

5. Vermeld uw vaardigheden als verkoopmanager

Verkoopmanagers moeten campagnes beheren, producten helpen promoten en dit alles terwijl ze dagelijks personeel aansturen. Om een ​​succesvolle verkoopmanager te zijn, heb je een breed scala aanverkoop vaardighedenom succesvol te zijn in het werk.

Lijstvaardigheden op je CVis een geweldige manier om snel aan de rekruteringsmanager te laten zien welke verkoopexpertise en -vaardigheden u bezit die u zullen helpen de klus te klaren.

U moet ervoor zorgen dat u beide vermeldtharde en zachte vaardighedenop je cv om te laten zien dat je een evenwichtige kandidaat bent. Bij het overwegen van watmoeilijke vaardighedenom op te nemen, moet u een lijst maken van detechnische vaardighedendie nodig zijn voor uw werk, zoals de specifieke softwaretools die helpen bij gegevensanalyse die nodig zijn om nieuwe verkoopstrategieën te ontwikkelen.

Verkoopmanagers hebben er ook verschillende nodigzachte vaardigheden, zoals sterksociale vaardighedenen het vermogen hebben om te onderhandelen terwijl je actief luistert naar klanten en klantbehoeften.

Hier is een voorbeeld van 20 geweldige harde en zachte vaardigheden voor het cv van uw verkoopmanager:

Moeilijke vaardigheden:

 • Software: HubSpot Sales, Salesforce, Freshsales, Pipedrive
 • Klant en klantrelaties
 • Financiële prognoses
 • Marktonderzoek en strategie
 • Productkennis
 • Verkoopplanning
 • Verkooppresentaties en demo's
 • Beheer van sociale media
 • Contractonderhandeling

Zachte vaardigheden:

 • Analytische en onderzoeksvaardigheden
 • Communicatie vaardigheden
 • Klanten service vaardigheden
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Tijdmanagementvaardigheden
 • Actieve luistervaardigheden
 • Kritisch denkvermogen
 • Coaching en mentorschap
 • Probleemoplossend vermogen
 • Organisatievaardigheden
 • Conflicthantering en -oplossing

Aanvullende cv's, sollicitatiebrieven en cv's van de verkoopmanager:

cv's:

 • E-commerce cv
 • Verkoop CV op instapniveau
 • Hervatting fondsenwerving
 • CV verkoopingenieur
 • Verkoop cv
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 29/06/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.