Uw website is gehackt... Wat moet u nu doen? (2023)

Een website-hack kan een enge en overweldigende ervaring zijn voor elk bedrijf of individuele website-eigenaar.

Niet alleen is de beveiliging van uw website aangetast, maar u moet zich ook zorgen maken over de veiligheid van de gegevens van uw klanten.

Het is belangrijk om kalm te blijven en de juiste stappen te nemen om uzelf en uw klanten te beschermen. Hier zijn enkele tips over wat u moet doen als uw website is gehackt.

Hoe websites worden gehackt

Hackers gebruiken verschillende technieken om toegang te krijgen tot websites en persoonlijke gegevens. Enkele veelvoorkomende kwetsbaarheden zijn verouderde software, gebrek aan gebruikersauthenticatie, niet-versleutelde gevoelige informatie, kwaadaardige botnets en zwakke wachtwoorden.

Verouderde software is bijzonder kwetsbaar omdat hackers weten dat beveiligingspatches niet regelmatig worden bijgewerkt. Gebruikersauthenticatie is ook van cruciaal belang; als uw website niet vereist dat gebruikers inloggen voordat ze toegang krijgen tot bepaalde delen van uw site, dan is deze kwetsbaar voor aanvallen.

Niet-versleutelde gevoelige gegevens zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor hackers; zorg er altijd voor dat alle vertrouwelijke informatie op uw website is versleuteld met behulp van veilige protocollen zoals SSL/TLS.

Kwaadaardige botnets kunnen ook door hackers worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites via Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen. Ten slotte zijn zwakke wachtwoorden een ander gemakkelijk doelwit voor hackers; het gebruik van sterke wachtwoorden met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen helpt aanvallen te voorkomen.

Website-hacking: de verschillende soorten

SQL injectie– Dit type aanval is een van de meest voorkomende vormen van website-hacking en omvat het misleiden van een webtoepassing om kwaadaardige code uit te voeren door ongeldige gegevens in een formulierveld of URL-parameter in te voeren. Het werkt door misbruik te maken van kwetsbaarheden in de databaselaag van een webtoepassing, waardoor hackers zonder toestemming vertrouwelijke informatie kunnen openen of wijzigen of gegevens kunnen verwijderen.

Cross-Site Scripting (XSS)– XSS-aanvallen omvatten het injecteren van kwaadaardige code in een overigens veilige website, vaak met als doel gevoelige gegevens zoals wachtwoorden of creditcardnummers te stelen. De schadelijke code is meestal vermomd als legitieme HTML-tags en -scripts, waardoor het moeilijk te detecteren is, tenzij u weet waarnaar u moet zoeken.

Gedistribueerde denial-of-service (DDoS)– DDoS-aanvallen zijn ontworpen om websites te overspoelen met enorme hoeveelheden verkeer, zodat ze niet meer beschikbaar zijn voor legitieme gebruikers. Aanvallers gebruiken meestal botnets - netwerken van computers die zijn geïnfecteerd met schadelijke software - om dit verkeer te genereren, waardoor ze veel moeilijker te verdedigen zijn dan andere soorten aanvallen.

Phishing– Phishing is een ander veelvoorkomend type aanval waarbij aanvallers frauduleuze e-mails verzenden die van een legitieme bron lijken te komen in een poging slachtoffers te misleiden om gevoelige informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en financiële gegevens vrij te geven. Deze e-mails bevatten vaak links die leiden naar kwaadaardige websites of downloadbare bestanden die bij het openen malware op uw computer installeren.

Aanvallen met brute kracht- Brute force-aanvallen zijn pogingen van hackers om toegang tot uw site te krijgen door wachtwoorden keer op keer te raden totdat ze het goed doen. Om het risico van deze aanvallen te minimaliseren, moet u ervoor zorgen dat u sterke wachtwoorden gebruikt en waar mogelijk tweefactorauthenticatie op uw site inschakelt.

Malware-aanvallen- Malware is een afkorting van "malicious software" en verwijst naar programma's die specifiek zijn ontworpen om computersystemen en netwerken te beschadigen of te verstoren, vaak om vertrouwelijke gegevens te stelen of financiële verliezen voor slachtoffers te veroorzaken door middel van ransomware of andere middelen. Malware-aanvallen kunnen worden verspreid via e-mailbijlagen, downloads, links op gecompromitteerde websites, enz. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat alle softwareprogramma's up-to-date zijn en dat er regelmatig beveiligingspatches worden toegepast om tegen deze bedreigingen te beschermen

Man-in-the-middle (MitM)-aanvallen- MitM-aanvallen vinden plaats wanneer een aanvaller communicatie tussen twee partijen onderschept zonder dat een van beide partijen weet dat hun communicatie is onderschept door een derde partij die vervolgens de controle over hun communicatiekanaal overneemt zonder dat een van beide partijen hiervan op de hoogte is totdat hun verbinding is gekaapt. Dit type aanval geeft aanvallers niet alleen toegang tot gevoelige gegevens, maar ook tot controle over gebruikersaccounts zoals bankrekeningen of profielen op sociale media. MitM-aanvallen worden ook vaak gebruikt door hackers die proberen identiteitsdiefstal te plegen.

Wat te doen als uw website is gehackt

De eerste stap is vaststellen dat uw website is gehackt. Dit kan worden gedaan door te controleren op verdachte activiteiten of gedrag op uw site. Als u vreemde links of omleidingen opmerkt die voorheen niet aanwezig waren, kan dit een indicatie zijn dat iemand zich onbevoegd toegang tot uw website heeft verschaft.

U moet ook controleren op nieuwe gebruikers of bestanden op uw server; als ze u niet bekend voorkomen, is het mogelijk dat ze zijn toegevoegd door iemand met kwade bedoelingen. Bovendien, als uw website plotseling een daling in verkeer of rankings op pagina's met zoekresultaten van zoekmachines ervaart (SERP's), kan dit betekenen dat iemand schadelijke code op uw site heeft geplaatst.

Uw website is gehackt... Wat moet u nu doen? (2)

Hoe een gehackte website te diagnosticeren

Zodra u merkt dat er iets mis is met uw website, is het tijd om te beginnen met het diagnosticeren van waar het probleem ligt, zodat u kunt beginnen met het oplossen ervan. Begin met het controleren van alle bestanden van uw website op schadelijke code die erin is geïnjecteerd. Dit zal helpen bepalen waar de boosdoener zich mogelijk verstopt.

U moet ook al uw databases scannen op verdachte zaken; zoek naar onbekende vermeldingen en verwijderde gegevens, aangezien deze beide wijzen op kwaadaardige activiteit. Bekijk ten slotte de beveiligingslogboeken die zijn gekoppeld aan uw hostingprovider; dit geeft u een idee van wat voor soort aanval er op uw site is geprobeerd en of er al dan niet succesvol misbruik is gemaakt van kwetsbaarheden in beveiligingsprotocollen.

Een gehackte website repareren

Als je eenmaal hebt gevonden waar en hoe de hack heeft plaatsgevonden, is het tijd om te beginnen met het repareren ervan. Afhankelijk van het type hack en de ernst ervan, kan het gaan om het updaten van software, het opschonen van schadelijke code of beschadigde bestanden, het wijzigen van wachtwoorden, het herstellen van back-ups van legitieme gegevensbestanden of zelfs het volledig opnieuw opbouwen van uw site indien nodig.

Het is belangrijk op te merken dat sommige hacks professionele hulp nodig kunnen hebben om correct te worden opgelost; als dit voor u het geval is, aarzel dan niet om hulp in te roepen van een ervaren ontwikkelaar die gespecialiseerd is in beveiligingskwesties.

Hoe u kunt voorkomen dat uw website wordt gehackt

Installeer een Web Application Firewall (WAF)

Een Web Application Firewall fungeert als een extra verdedigingslinie tegen kwaadaardige aanvallen. Het houdt inkomend verkeer in de gaten en blokkeert alle verdachte activiteiten of verzoeken die uw website of de gegevens ervan kunnen schaden. WAF's zijn vooral handig voor websites met veel door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals online forums of winkelsites, omdat ze extra bescherming bieden tegen SQL-injectieaanvallen en andere kwaadaardige activiteiten.

Werk uw software regelmatig bij

Het regelmatig bijwerken van uw software is een van de eenvoudigste maar meest effectieve manieren om uw website te beschermen tegen hackpogingen. Software-updates bevatten vaak belangrijke beveiligingspatches die kwetsbaarheden in de code oplossen die door hackers kunnen worden misbruikt. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat al uw software, inclusief uw besturingssysteem, webserver, contentmanagementsysteem (CMS), plug-ins, enz., te allen tijde up-to-date is.

Gebruik sterke wachtwoorden

Een van de gemakkelijkste manieren voor hackers om toegang tot een website te krijgen, is via zwakke wachtwoorden die gemakkelijk zijn geraden of gekraakt met behulp van brute force-methoden. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om altijd sterke wachtwoorden te gebruiken voor al uw accounts op de webserver en CMS-platforms, en moedig gebruikers ook aan om hetzelfde te doen bij het maken van accounts op uw site. Een sterk wachtwoord moet uit minimaal 12 tekens bestaan ​​en waar toegestaan ​​zowel kleine als hoofdletters, cijfers en symbolen bevatten. Vermijd het gebruik van gewone woorden of zinsdelen, aangezien deze gemakkelijk kunnen worden geraden of gehackt met behulp van brute force-methoden.

Controleer de toegangslogboeken regelmatig

Toegangslogboeken houden bij wie in de loop van de tijd toegang heeft gehad tot bestanden op een webserver; door ze regelmatig te controleren, kunt u verdachte activiteiten identificeren die erop kunnen wijzen dat een hacker probeert in te breken op uw website of ongeoorloofde toegang te krijgen tot gevoelige informatie die erop is opgeslagen. Hoewel sommige hostingproviders geautomatiseerde logboekbewakingsservices aanbieden als onderdeel van hun pakketten, moet u ook overwegen te investeren in oplossingen van derden die een uitgebreidere dekking bieden om uzelf beter te beschermen tegen cyberdreigingen zoals ransomware en pogingen tot gegevensdiefstal door kwaadwillende actoren online.

Implementeer SSL-codering

Beveiligde Sockets-laag(SSL)-encryptie zorgt ervoor dat alle communicatie tussen de browsers van bezoekers en uw webserver veilig wordt gecodeerd, zodat hackers de gegevens die tussen hen heen en weer worden verzonden niet kunnen onderscheppen. online. Alle websites moeten worden beveiligd met SSL-codering, ongeacht of ze persoonlijke informatie van bezoekers verzamelen of niet; dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij potentiële klanten en moedigt hen aan om uw diensten te gebruiken in de wetenschap dat hun gegevens bij u veilig zijn.

  • Meeste van debeste websitebouweraanbieders aanbiedenSSL-certificatenvoor uw website

Ben je een professional? Abonneer op onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de TechRadar Pro-nieuwsbrief voor al het topnieuws, meningen, functies en begeleiding die uw bedrijf nodig heeft om te slagen!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 20/05/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.