Soft skills op je cv: voorbeelden, uitleg en tips (2023)

Soft skills zijn belangrijk bij het solliciteren: ze laten zien dat jij de juiste vaardigheden in huis hebt en een prettige collega bent. Lees hier hoe je soft skills in je cv zet.

Voor elke functie heb je specifieke vaardigheden nodig. Praktische vaardigheden en persoonlijke vaardigheden, oftewel hard skills en soft skills.

Persoonlijke vaardigheden worden steeds belangrijker gevonden, ze zijn namelijk onmisbaar bijhet goed uitoefenen van je beroep.

Een goedCVlaat zien welke soft skills jij onder de knie hebt. Lees er alles over in dit blog.

Elevator Pitch Nieuwsbrief: loopbaan- CV-tips

Om de week verzamelen onze expertsde beste carrière- en cv-tips. In 15 minuten ben je weer helemaal up-to-date. Waardevolle info rechtstreeks in je inbox! (Engelstalige content)

Door je aan te melden ga je akkoord met onzeAlgemene voorwaardeninPrivacybeleid

Houd je inbox in de gaten!

Onze nieuwsbrief komt eraan. De beste cv- & carrièretips van onze experts ontvang je nu elke 2 weken in je inbox!

Wat zijn soft skills?

Een soft skill is een activiteit of gedrag waar je goed in bent geworden door studie, oefening en/of ervaring. Soft skills vallen uiteen in sociale, organisatorische, communicatieve en management vaardigheden. Ze worden ook wel persoonlijke vaardigheden genoemd.

Soft skills zijn in veel verschillende functies gewenst omdat ze je helpen bij het uitvoeren van je taken. Het zijn vaardigheden die je in meerdere beroepen kunt inzetten en die je ook moeiteloos meeneemt naar verschillende beroepen. Vooral in banen met veel interne (collega’s) en externe (klanten) contacten zijn soft skills belangrijk. Denk aan feedback geven en ontvangen, klantgerichtcommunicerenen samenwerken.

Voorbeelden van soft skills

Voorbeelden van soft skills zijn:

Communicatie,samenwerken, persoonlijk leiderschap, delegeren, onderhandelingsvaardigheden, draagvlak creëren, overtuigingskracht, spreekvaardigheid, prioriteiten stellen, plannen, feedback geven, klantgerichtheid, kritisch denken, aanpassingsvermogen, oplossingsgericht denken, creativiteit, stressbestendigheid, empathisch vermogen, vindingrijkheid, flexibiliteit en netwerken.

Verschil tussen hard en soft skills

Zachte vaardigheden zijn de intermenselijke vaardigheden die je een leven lang blijft doorontwikkelen. Denk aan:conceptueeldenken, effectief communiceren, time management,leiderschap, onderhandelen etc.

Harde vaardigheden(hard skills) zijnpraktischeof technische kennis en kunde die je nodig hebt om een functie succesvol uit te voeren. Harde vaardigheden zijn meetbaar zoalscomputerkennisof taalvaardigheid en vaak duidelijk gelinkt aan een beroep. Denk aan snoeien voor een hovenier, programmeren voor een developer en een infuus aanleggen voor een verpleger.

Deskundige tip

Zowel zacht als harde vaardigheden zijn belangrijk op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk om beidevaardighedente laten zien in je cv en sollicitatiebrief.

Waarom zijn soft skills zo belangrijk?

Zonder goede soft skills komen je praktische vaardigheden niet uit de verf. Stel je de resultaten van deze arbeidskrachten maar eens voor:

 • Eenchef-kokdie niet kan delegeren naar zijn sous-chefs: hij krijgt de gerechten niet tijdig op tafel.
 • Een freelancer zonder verkoopvaardigheden: hij zit chronisch zonder werk.
 • Eenleerkrachtdie geen orde kan houden: zijn uitleg wordt niet gehoord door de chaos in de klas.

Wat is het verschil tussen soft skills en kwaliteiten?

De termen soft skills (zachte vaardigheden) enpersoonlijke kwaliteiten(persoonlijke eigenschappen) worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zit verschil tussen:

 • Eenpersoonlijke kwaliteit is een eigenschapdie je bezit dankzij je genen (erfelijkheid) en omgeving (opvoeding en sociaal milieu). Voorbeelden zijn: leergierig, zorgzaam, vriendelijk, geduldig, positief, voortvarend en nuchter.
 • Eensoft skill is een activiteitof gedraging waarmee je uiting geeft aan die persoonlijke kwaliteit.

Voorbeelden die het verschil tussen soft skills en persoonlijke kwaliteiten duidelijk maken:

Persoonlijke kwaliteitBijbehorende soft skills
leergieriglezen, luisteren, doorvragen, analyseren
zorgzaamaandacht geven, verzorgen, luisteren, helpen
consciëntieuscontroleren, plannen, zelfdiscipline, overwegen, objectief denken, doorvragen, onderzoeken, gedetailleerd zijn
behulpzaammensen helpen
assertiefnee zeggen, grenzen bewaken, duidelijk communiceren

Zoals je ziet is een persoonlijke kwaliteit een eigenschap en zijn de bijbehorende soft skills activiteiten en gedragingen.

Soms zijn kwaliteit en vaardigheid hetzelfde, maar dan anders verwoord (behulpzaam – mensen helpen). Soms zit er een duidelijk verschil tussen een kwaliteit en een vaardigheid waarmee je die kwaliteit laat zien (optimistisch - oplossingsgericht).

Het kan ook zijn dat je een persoonlijke kwaliteit bezit en een van de bijbehorende soft skills nog niet. Je bent bijvoorbeeld consciëntieus, maar moet nog oefenen met de bijbehorende vaardigheden ‘plannen’ en ‘doorvragen’. Of je hebt veel taalgevoel, maar moet nog leren hoe je een persbericht schrijft.

6 soft skills die goed staan op je cv

In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat werknemers kunnen meebewegen. Er zijn van die soft skills die je elke dag nodig hebt op de werkvloer. Recruiters zijn dol op sollicitanten met de onderstaande 6 zachte vaardigheden. Met deze 6 soft skills op je cv, zit je altijd goed:

 1. Leergierig:je leert graag nieuwe dingen.
 2. Klantgericht:je zet nét dat stapje extra voor de klant en denkt goed mee over het oplossen van zijn probleem.
 3. Aanpassingsvermogen:je kunt goed omgaan met veranderingen en past je snel aan wanneer de situatie wijzigt.
 4. Sociale en communicatieve vaardigheden:samenwerken, overleggen, feedback geven en ontvangen, jezelf mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken: deze skills zijn stuk voor stuk onmisbaar op de werkvloer.
 5. Organisatorische vaardigheden:denk aan je eigen taken inplannen, projecten managen, agenda's afstemmen, evenementen organiseren etc.
 6. Probleemoplossend vermogen:je bent oplossingsgericht en in staat problemen en obstakels vakkundig de wereld uit te helpen.
Vaardigheden waar werkgevers op zoek naar zijn%
Samenwerken in teamverband82,9%
Probleemoplossend vermogen82,9%
Sterk zijn in schriftelijke communicatie72,6%
Leiderschap kwaliteiten72,6%
Sterke arbeidsethos68,4%
Neemt initiatief67,5%
Analytische vaardigheden67,5%
Verbaal sterk67,5%
gedetailleerde schotel64,1%
Aanpassingsvermogen / flexibel zijn60,7%

Statistisch overzicht

Een onderzoek vanNaceweb.orglaat zien wat werkgevers zoeken in werknemers. Bovenstaande tabel laat zien dat samenwerken nog steeds een belangrijke soft skill is, net als probleemoplossend vermogen.

Bekijk de vacature goed. Vaak geeft je toekomstige werknemer aan welke soft skills zij belangrijk vinden. Gebruik dan ook vaardigheden die in lijn zijn met de vacaturetekst. Lees bijvoorbeeld dezevacaturetekst van Indeedhieronder:

“Fiks jij een glimlach op het gezicht van iedere klant? HEMA zoekt winkelmedewerkers.”

Uit deze vacaturetekst valt meteen 1 belangrijke soft skill op: “klantgerichtheid”. Als junior kun je het beste deze soft skills dus op je cv zetten.

Gekopieerd!

Voorbeelden van soft skills en waarom ze belangrijk zijn

Voorbeelden van soft skills zijn delegeren, onderhandelen, draagvlak creëren, overtuigingskracht, presenteren, prioriteiten stellen, plannen en netwerken.

Zonder goede soft skills komen je praktische vaardigheden niet uit de verf. Stel je de resultaten van deze arbeidskrachten maar eens voor:

 • Eenchef-kokdie niet kan delegeren naar zijn sous-chefs: hij krijgt de gerechten niet tijdig op tafel.
 • Een freelancer zonder verkoopvaardigheden: hij zit chronisch zonder werk.
 • Een leerkracht die geen orde kan houden: zijn uitleg wordt niet gehoord door de chaos in de klas.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat werknemers kunnen meebewegen. Recruiters zijn daarom dol op sollicitanten met de onderstaande 6 zachte vaardigheden. Met deze 5 skills op je cv, zit je altijd goed.

Gerelateerde artikelenSterke punten cvDe beste cv’s staan vol met sterke punten. Denk aan de vaardigheden die je in de vingers hebt en aan kennis en persoonlijke eigenschappen die jou onderscheidend maken. Met sterke punten op je cv benadruk je je expertise en geschiktheid voor de baan.

Hoe zet je vaardigheden op je cv?

Op je cv wil je jouw soft skills zo goed mogelijk laten aansluiten op de functie-eisen. Kijk daarom goed naar de vacaturetekst, daarin lees je waarschijnlijk al een aantal zachte vaardigheden die de werkgever belangrijk vindt.

Daarnaast is het slim om soft skills te noemen die aansluiten op de vereiste harde vaardigheden. Voor eenprogrammeurzijn dat bijvoorbeeld analyseren, nauwkeurig werken en probleem oplossend denken.

Bij het verwerken van soft skills in je cv zijn twee dingen heel belangrijk:

 1. De vaardigheden die je noemt, moet je ook daadwerkelijk goed in de vingers hebben.
 2. De vaardigheden die je noemt moeten passen bij de functie waarnaar je solliciteert en de betreffende organisatie.

Deskundige tip

Maak een basislijst met alles waar jij goed in bent. Ga je solliciteren, selecteer dan eenvoudig de 10 best passende vaardigheden voor die specifieke vacature.

Op welke plek noem je soft skills op je cv?

Je kunt je soft skills verwerken in:

 • eenSamenvatting: zet ze (samen met je hard skills) onder elkaar in een aparte sectie Vaardigheden.
 • vanlopende tekstvan de sectiesWerkervaringen Persoonlijk profiel. Daar kun je persoonlijke vaardigheden koppelen aan taken, verantwoordelijkheden en resultaten. In onze handleidingVaardigheden in je cv vermelden, lees je er meer over.
Soft skills op je cv: voorbeelden, uitleg en tips (3)

Soft skills cv lijst met voorbeelden 2022

Soft skills op je cv: voorbeelden, uitleg en tips (4)
AnticiperenImproviserenRekenvaardig
AansturenKlantgerichtRelativeren
AdviserenKostenbewustRepresentatief
Analytisch vermogenKernachtig communicerenRisico nemen
Accuraat werkenLeidinggevenResultaatgericht
BeargumenterenLeergierigRuimdenkend
BeoordelingsvermogenLogisch denkvermogenSamenwerken
BesluitvaardigheidLuisterenSchrijfvaardig
CoördinerenMensenkennisSnel schakelen
CoachenMuzikaal begaafdSpreekvaardigheid
ConcentratievermogenmethodischStressbestendig
ConflicthanteringMotiverenStructureren
DelegerenNetwerkenSturend vermogen
Didactische vaardighedenOnderhandelenSociaal
DiplomatieOrganisatietalentStandvastig
DiscussiërenOvertuigingskrachtTaakgericht werken
DoorzettingsvermogenObjectief denkenTeambuilding
Draagvlak creërenOrdelijkVisie ontwikkelen
Empathisch vermogenOplossingsgerichtZelfbeheersing
Feedback gevenPresenterenZelfstandig werken
Initiatief nemenPrioriteiten stellenTimemanagement

Aan de slag met je cv

Zin gekregen om met jeCVaan de slag te gaan? Bekijk onzehandleiding cv maken, struin door onze cv-voorbeelden of kies eencv-templateen maak in een handomdraai een professioneel curriculum vitae!

FAQs

How many soft skills should I put on my resume? ›

You want to create no more than three bullet points featuring three soft skills in this section. Keep it simple and short. Each bullet point should summarize an example of a time when you demonstrated the soft skill you're highlighting.

What is a soft skill example? ›

Here are 15 soft skills examples that are essential traits among employees:
 • Communication.
 • Teamwork.
 • Problem-solving.
 • Time management.
 • Critical thinking.
 • Decision-making.
 • Organizational.
 • Stress management.

Is it bad to list soft skills on resume? ›

You can include any major achievements like exceeding sales goals. And you can include a link to your LinkedIn profile. One group of skills career experts say is crucial to include is your soft skills.

Should I put soft skills on CV yes or no? ›

Soft skills are often skills that it's assumed you should have, especially once you have reached a certain point in your career, and shouldn't need to be pointed out on a resume. Instead, your accomplishments should demonstrate that you have these soft skills rather than you having to explicitly spell them out.

How can I explain my soft skills? ›

Soft skills include attributes and personality traits that help employees interact with others and succeed in the workplace. Examples of soft skills include the ability to communicate with prospective clients, mentor your co-workers, lead a team, negotiate a contract, follow instructions, and get a job done on time.

What are your 3 soft skills? ›

Soft skills include interpersonal (people) skills, communication skills, listening skills, time management, problem-solving, leadership, and empathy, among others.1 They are among the top skills employers seek in the candidates they hire because soft skills are important for just about every job.

What are the most required soft skills? ›

The most important soft skills which employers value are: emotional intelligence, communication, problem-solving, collaboration, critical thinking, conflict resolution, flexibility, leadership and interpersonal skills.

What skills should I put on my resume soft and hard? ›

Hard skills are teachable and measurable abilities, such as writing, reading, math or ability to use computer programs. By contrast, soft skills are the traits that make you a good employee, such as etiquette, communication and listening, getting along with other people.

What are the 5 characteristics of soft skills? ›

The 7 Soft Skills You Need in Today's Workforce
 • Leadership Skills. Companies want employees who can supervise and direct other workers. ...
 • Teamwork. ...
 • Communication Skills. ...
 • Problem-Solving Skills. ...
 • Work Ethic. ...
 • Flexibility/Adaptability. ...
 • Interpersonal Skills.
Mar 23, 2020

What are 5 soft skills? ›

Soft skills make or break the hiring decision

If they can't communicate, be engaged, participate fully, think critically or demonstrate leadership, it doesn't matter how technically qualified they are.

What are the five important of soft skills? ›

The best soft skills include critical thinking ability, problem-solving strategies, creativity, emotional quotient, and attitude toward other employees. The importance of soft skills in the workplace is often underestimated. But they are essential to sharpen hard skills.

Do employers care about soft skills? ›

What do employers look for in new employees? According to business leaders, while the three "R's" (reading, writing, and arithmetic) are still fundamental to every employee's ability to do the job, employers view "soft" skills as even more important to work readiness. These skills include: Professionalism or work ethic.

Do employers care about skills on resume? ›

If an employer is asking for a resume, they are looking for an overview of your skills, experience, and other qualifications you bring to a position.

Why do employers prefer soft skills? ›

Employers value soft skills because they're more nuanced than technical skills, and employees with soft skills can adapt quickly to different environments. People with strong soft skills can analyze leadership strategies to help their team succeed and implement unique strategies for each setting.

Do I just list my skills on my resume? ›

Top tip: include skills throughout your resume, not just in a dedicated skills section. Incorporate personal abilities and technical capabilities. You should also aim not only to mention the specific skill, but also your level of proficiency.

What are five format tips for a resume? ›

Resume Format Tips
 • One page. ...
 • Be concise. ...
 • Keep font size to 10, 11, or 12 point and set margins to no less than 0.5 inch all around.
 • Do not use the word “I” or other first-person pronouns.
 • Use past tense in describing past positions and use present tense for your current position(s).

Which of the following is not considered a soft skill? ›

Knowledge and "hard skills" are not part of "soft skills".

What are soft skills called now? ›

Fundamentally, soft skills have just been rebranded as power skills. But the change that this name brings about is significant. Soft skills have always been viewed as a supporting and less considerable skill set than complex abilities.

What are the four most important areas of soft skills? ›

Four Soft Skills Everyone Needs at Work
 • Emotional Intelligence. Boiling down a definition of emotional intelligence, or EQ, is even less straightforward than defining soft skills. ...
 • Communication Skills. ...
 • Critical Thinking and Problem Solving. ...
 • Adaptability.

What are 3 hard skills and 3 soft skills? ›

List of hard and soft skills
Hard skillsSoft skills
Programming skillsCritical thinking
Social Media MarketingCreative thinking
BookkeepingWork ethic
Spoken languagesCollaboration
49 more rows
Jun 17, 2023

What are standard soft skills? ›

Examples of soft skills include: empathy, leadership, sense of responsibility, integrity, self-esteem, self-management, motivation, flexibility, sociability, time management and making decisions.

Is leadership a soft skill? ›

Like teamwork, strong leadership involves combining lots of soft skills – cultivating and maintaining relationships, inspiring, motivating, instilling discipline… the list is endless.

What is your skill example? ›

Problem-solving skills: creativity, critical thinking, and analytical skills. Customer-service skills: active listening, time management, and prioritization. Interpersonal skills: communication, teamwork, and empathy. Leadership skills: decision making, stress management, and organization.

What is your skill set answer? ›

Sample Answer: “I have very good organizational and time management skills, but my greatest strength is my ability to effectively handle multiple projects and deadlines.” Sample Answer: “My strength is my flexibility to handle change.

What are hard soft skills? ›

Hard skills refer to the job-related knowledge and abilities that employees need to perform their job duties effectively. Soft skills, on the other hand, are the personal qualities that help employees really thrive in the workplace.

What are the six soft skills needed in the workplace? ›

If you can master these skills, then you'll make yourself an attractive employment prospect in any industry!
 • Communication. ...
 • Problem-solving. ...
 • Leadership. ...
 • Teamwork. ...
 • Work ethic. ...
 • Positive attitude. ...
 • Read more:
Apr 20, 2022

What are soft skills in professional life? ›

The main categories of soft skills that employers look for in job candidates are interpersonal skills and communication skills. Soft Skills are personal attributes needed for success on the job which include time management, listening skills, networking, teamwork, creative thinking, conflict resolution.

What are the five 5 soft skills to master? ›

Top 5 Soft Skills You Need
 • communication.
 • teamwork.
 • initiative.
 • adaptability.
 • emotional intelligence.

What are hard skills examples? ›

What are hard skills examples? A degree or other academic qualification, an industry-specific certification, coding skills, foreign language skills, typing speed, SEO marketing, bookkeeping, and computer skills are some examples of hard skills.

What are the 10 soft professional skills employers look for? ›

Top 10 Soft Skills Employers Love
 • Adaptability.
 • Change Management.
 • Creativity.
 • Cross-functional Collaboration.
 • Communication.
 • Diversity, Equity, and Inclusion Emotional Intelligence.
 • Interpersonal Skills.
 • Leadership.
Mar 20, 2023

What is the number one soft skill employers look for? ›

Communication skills

Taking a class on effective communication skills is well worth your time and money. It's one of the most crucial soft skills in any job, in any industry. If you already think that it's one of your best attributes, find a way to demonstrate that on your resume and in your interview.

What are soft skills in work ethic? ›

Soft skills are interpersonal behavioral and personality traits that shape how employees work and interact with coworkers, managers, and customers. These skills revolve around a person's personality, manners, and attitude – some examples include empathy, integrity, adaptability, time management, and creativity.

What is 3 items that should not go into a resume? ›

12 Things to Leave Off Your Resume
 • High School Information. ...
 • References. ...
 • Personal Information. ...
 • Your Age. ...
 • Your Exact Street Address. ...
 • A Career Objective. ...
 • Your Current Work Contacts. ...
 • Your Personal Email Address.

What are 5 common mistakes on your resume you should avoid? ›

Here are just a few of the most common CV mistakes, according to five employers.
 • Having spelling errors and bad grammar. ...
 • Exaggerating the truth. ...
 • Poor formatting. ...
 • An unoriginal personal profile. ...
 • Not focusing on your achievements. ...
 • Making your CV too long. ...
 • Putting the wrong contact information.

What employers don't want to see on a resume? ›

What you should never put on your resume
 • A career objective. Put simply: A career objective is largely obsolete. ...
 • Your home address. ...
 • Soft skills in a skills section. ...
 • References. ...
 • Stylized fonts. ...
 • High school education. ...
 • Your photograph. ...
 • Company-specific jargon.

What employers want to see on a CV? ›

What employers and recruiters look for in a CV
 • Roles and responsibilities. ...
 • Experience. ...
 • Skills. ...
 • Results and achievements. ...
 • Education. ...
 • Easy to read. ...
 • No inconsistencies. ...
 • Relevant language.

What professional skills do employers look for? ›

Top 5 Skills Employers Look For
 • Critical thinking and problem solving.
 • Teamwork and collaboration.
 • Professionalism and strong work ethic.
 • Oral and written communications skills.
 • Leadership.

What skills are employers looking for in 2023? ›

The 10 most in-demand skills for 2023
 • Management. Effective management is a key driver of employee engagement, productivity, and retention — all of which have suffered in recent years. ...
 • Communication. ...
 • Customer service. ...
 • Leadership. ...
 • Sales. ...
 • Project management. ...
 • Research. ...
 • Analytical skills.

Is 10 skills too much on a resume? ›

According to career expert Vicki Salemi, you can place the skills section below the education section or at the top of your resume. But make sure to add not more than six skills, shares career strategist Julie Bauke, adding that you can pick the ones that help you stand out based on the job description.

How many skills should I list on a resume? ›

How many skills should I include on my resume? You should include the skills that are most relevant to the job, but try to keep it to around 10-15 skills. Including too many skills can make your resume look cluttered and unfocused.

Should I list all my skills in a resume? ›

Absolutely! The skills section of your resume is the perfect place to showcase the unique abilities that make you a great fit for the job you're applying to. Your skills section should include both the hard and soft skills that are relevant to the position you're applying for.

What is the maximum number of skills in resume? ›

Create a legible, separate skills section: list up to ten key job skills, optionally adding descriptions of your proficiency level. Refer to your top skills in your resume's work experience section to show how you put your abilities to use. Add 2–3 most relevant skills to your resume summary or objective.

What should you not put on your CV? ›

So here they are, 10 things not to do on your CV:
 • Providing irrelevant personal information. ...
 • Burying important information. ...
 • Spelling, punctuation and grammatical errors. ...
 • Unexplained gaps in employment. ...
 • Lying or misleading information. ...
 • Adding references to your CV. ...
 • A long, waffly CV. ...
 • Badly formatted CV.

What should you avoid on a resume? ›

11 things not to put on your resume
 • Too much information. ...
 • A solid wall of text. ...
 • Spelling mistakes and grammatical errors. ...
 • Inaccuracies about your qualifications or experience. ...
 • Unnecessary personal information. ...
 • Your age. ...
 • Negative comments about a former employer. ...
 • Too many details about your hobbies and interests.
Feb 3, 2023

How many bullets should you have for a job on resume? ›

Each entry on your resume should include 4-6 bullet points that show your ability to do the job you're applying for.

What are skills resume examples? ›

Example resume skills per job type
Hard skillsSoft skills
• Data visualization • Machine learning • SQL • Microsoft Excel • R programming language• Communication • Problem-solving • Research • Collaboration • Attention to detail
Jun 23, 2023

What are professional skills examples? ›

Examples Of Professional Skills
 • Communication. The ability to communicate well is one of the most important skills required by professionals across industries. ...
 • Leadership. ...
 • Teamwork. ...
 • Emotional intelligence. ...
 • Organisation. ...
 • Time management. ...
 • Adaptability. ...
 • Problem-solving.
Sep 30, 2022

How far back should a resume go? ›

Generally, experts recommend keeping about 10-15 years of work experience on your resume, but that guidance changes depending on your professional history. Your resume is one of the first things a potential employer sees about you.

Does the way your resume looks matter? ›

Colorful paper and flashy gimmicks will not get your resume read by hiring managers, but good content set up in a presentable format will. A successful resume is a good combination of strong information presented in a way that is easy to read.

How many mistakes are allowed on a resume? ›

A recent poll asked hiring managers how many spelling errors they could tolerate on a resume or cover letter. The answer: One or none, according to most managers.

What are the 5 skill levels? ›

What is the NIH proficiency scale?
 • NA - Not Applicable.
 • 1 - Fundamental Awareness (basic knowledge)
 • 2 - Novice (limited experience)
 • 3 - Intermediate (practical application)
 • 4 - Advanced (applied theory)
 • 5 - Expert (recognized authority)

What is too much on a resume? ›

For most job seekers, a one- to two-page resume is sufficient. For those with more extensive experience or accomplishments, they may have three pages. Any more than that is overkill and will quickly lose a hiring manager's attention.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5655

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.