Soft skills lijst | 5 skills die je vandaag de dag nodig hebt (2023)

Er is veel vraag naar soft skills. Sterker nog, men verwacht datin 2030twee op de drie banen 'soft skills intensieve beroepen' zijn.Bekijk hierde vaardigheden die je vandaag de dag nodig hebt.

Soft skills lijst | 5 skills die je vandaag de dag nodig hebt (1)

 • Bereidheid om te leren
 • Klantgerichtheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden
 • Organisatorische vaardigheden

De huidige wereld van werk verandert snel.Digitale innovatie verandert de manier waarop we werken. En de banen en vaardigheden waar veel vraag naar is veranderen ook voortdurend.

Werkgevers zoeken daarom naar kandidaten die dezachte vaardighedenhebben die nodig zijn om te slagen in de huidige wereld van werk; van nieuwsgierig zijn tot sterke communicatievaardigheden.

De soft skills lijst - 5 vaardigheden die je nodig hebt

Welke soft skills worden in het algemeen vaak door werkgeversgevraagd? Datlees je hieronder.Ben je benieuwd naar soft skills die met name voor IT'ers interessant zijn,klik danhier.

1. Bereidheid om te leren

Bereidheid om te leren staat bovenaan de soft skills lijst.

Sterker nog, de ideale medewerker zal naarwebinarsinpodcastsluisteren tijdens het woon-werkverkeer, kijken naar wat de concurrentie doet, feedback van klanten in de gaten houden, nieuwsartikelen aanbevelen aan hun collega's of e-mailnotificaties voor zichzelf maken over dit onderwerp.

Ongeacht de sector wordt debereidheid om te lerenen de wens om op de hoogte te blijven van de huidige trends en veranderingen, die relevant zijn voor uw beroep, gewaardeerd door zowel grote als kleine werkgevers.

Bereidheid om te leren gaat hand in hand met zelfbewust zijn. Wanneer er veranderingen zijn in uw branche, ontstaan er gaten in uw vaardigheden en kennis. Alleen als u zich hiervan bewust bent kunt u deze gaten proberen te dichten en relevant blijven binnen uw branche.

2. Klantgerichtheid

De meeste bedrijven worden beïnvloed door hun klanten, en het koopgedrag van klanten evolueert.sportfanskopen nu bijvoorbeeld kaarten voor een wedstrijd via een app in plaats van aan de kassa bij het stadion. Vakantiegangers zoeken op prijsvergelijkingssites naar de beste deal voordat ze hun vluchten boeken. En werkzoekenden zullenonline solliciteren.

Simpel gezegd, technologie verandert het consumentengedrag. Organisaties hebben medewerkers nodig met de soft skill 'klantgerichtheid',die ze in staat stelt zich aanpassen aan deze veranderingen ennieuwe manieren voor te stellen waarop het bedrijf zich kan aanpassen.

3. Aanpassingsvermogen

Een vermogen om veranderingen te accepteren en u daarop aan te passen is ook belangrijk omdat, of het nu leuk is of niet, verandering deel uitmaakt van de moderne werkwereld.

Of het nu gaat over organisatorische of technische vaardigheden, de banen en de manier waarop we het werk uitvoeren zal steeds weer veranderen. Omdat we niet weten wat die veranderingen zullen zijn, willen werkgevers mensen die uit hun comfortzone durven stappen en verandering zien als een kans voor groei en innovatie.

4. Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden

Elke dag iets nieuws leren en slimme oplossingen bedenken voor uitdagingen klinkt natuurlijk goed, maar dezesoft skills raken verloren wanneer de kennis niet aan anderen wordt doorgegevenof gecommuniceerd.

Werkgevers geven de voorkeur aan werkzoekenden die over uitzonderlijke communicatieve vaardigheden beschikken en op een natuurlijke, comfortabele en professionele manier kunnen communiceren met mensen op alle niveaus van een organisatie.

Zoals onze CEO, Alistair Cox, onlangs zei: "Ik wilwerknemers aannemendie ook een duidelijk beeld hebben van het grotere geheel, die een visie hebben voor de toekomst van het bedrijf en de sector waarin zij werken en dit kunnen communiceren aan hun collega's en teams."

5. Organisatorische vaardigheden

De laatste in de lijst metbelangrijk soft skills isorganisatorische vaardigheden.

Tijdens turbulente en onvoorspelbare tijden zullen de budgetten worden aangescherpt en zal het kostenbewustzijn een focus blijven. Werkgevers zoeken daarom naar werknemers die hun tijd effectief kunnen indelen om ervoor te zorgen dat de productiviteit wordt gemaximaliseerd, deadlines worden gehaald, middelen worden gecoördineerd en er geen details worden gemist. Een belangrijke soft skill dus

Lees meertips over het zoeken naar een baan, of advies datu helpt bijhet ontwikkelen van uw loopbaan.

FAQs

What is soft skill vs hard skill list? ›

Soft skills are traits that make you a good worker. They're things like work ethic, organization, communication, collaboration, and leadership. Hard skills are abilities you learn in school or on the job. They're things like C# programming, marketing campaign management, and financial forecasting.

What is soft skills answers? ›

Soft skills include attributes and personality traits that help employees interact with others and succeed in the workplace. Examples of soft skills include the ability to communicate with prospective clients, mentor your co-workers, lead a team, negotiate a contract, follow instructions, and get a job done on time.

What are 3 hard skills and 3 soft skills? ›

List of hard and soft skills
Hard skillsSoft skills
Programming skillsCritical thinking
Social Media MarketingCreative thinking
BookkeepingWork ethic
Spoken languagesCollaboration
49 more rows
Jun 17, 2023

What are soft skills skills? ›

“Top soft skills are teamwork, attention to detail, time management, organization, verbal and written communication, leadership, emotional intelligence, adaptability/flexibility, problem-solving/conflict resolution, and interpersonal skills. …

What is your strongest soft skill? ›

What are the Most Important Soft Skills?
 • Communication skills are almost always high on the 'essential skills' list in any job advertisement. ...
 • Making Decisions. ...
 • Self-Motivation. ...
 • Leadership Skills. ...
 • Team-Working Skills. ...
 • Creativity and Problem Solving Skills. ...
 • Time Management and ability to work under pressure. ...
 • Positive attitude.

What are 5 soft skills? ›

Soft skills make or break the hiring decision

If they can't communicate, be engaged, participate fully, think critically or demonstrate leadership, it doesn't matter how technically qualified they are.

What are the top three soft skills? ›

Here are 15 soft skills examples that are essential traits among employees:
 • Communication.
 • Teamwork.
 • Problem-solving.
 • Time management.
 • Critical thinking.
 • Decision-making.
 • Organizational.
 • Stress management.

How do I know my soft skills? ›

Six Soft Skills to Look for in Hiring
 1. Adaptability.
 2. Communication.
 3. Conflict resolution.
 4. Critical observation.
 5. Problem-solving.
 6. Teamwork.

What are hard soft skills? ›

Hard skills refer to the job-related knowledge and abilities that employees need to perform their job duties effectively. Soft skills, on the other hand, are the personal qualities that help employees really thrive in the workplace.

What are the most essential soft skills? ›

Professionalism or work ethic. Oral and written communication. Teamwork and collaboration skills. Critical thinking or problem-solving skills.

How can I improve my soft skills? ›

Improve your communication
 1. join a sports team or creative arts club.
 2. volunteer somewhere you will talk to the public.
 3. practice making phone or video calls.
 4. take an online course, like on how to give work presentations.

What are the core soft skills? ›

Key soft skills include:

Communication (both listening and speaking skills) Work ethic. Teamwork. Leadership qualities.

Should I list soft skills on resume? ›

You can include any major achievements like exceeding sales goals. And you can include a link to your LinkedIn profile. One group of skills career experts say is crucial to include is your soft skills.

Can soft skills be taught? ›

Although they are less tangible than hard skills they can still be learned and developed, and employers will value any qualifications you have that demonstrate a willingness to improve them. Some fundamental soft skills for the workplace include creativity, persuasion, emotional intelligence, and collaboration.

What is your weakest soft skill? ›

Some soft skills you might mention when answering questions about your weaknesses include: Creativity (many jobs don't require creativity) Delegating tasks (if you're not in a management role, you won't need to delegate) Humor (it's fine if you're not funny)

What soft skills are in demand? ›

Critical thinking, problem-solving, and decision making

Professionals who excel at problem-solving and decision-making tasks are in high demand because these are the soft skills that can help you save time and energy while achieving your professional goals.

Which soft skills do employers value? ›

Here are the most common soft skills employers are looking for:
 • Communication. Within any soft skill list, you're more than likely going to see communication scattered throughout. ...
 • Teamwork. ...
 • Positive Attitude.
 • Adaptability. ...
 • Critical Thinking and Problem-Solving. ...
 • Self-Management. ...
 • Respectfulness. ...
 • Leadership.

What are the 4 main skills? ›

Each of the 4 skills of listening, speaking, reading and writing has an important role to play.

Which is the hardest skill? ›

The most important skill to master, but yet the hardest skill to master, is DISCIPLINE. This is the one skill that if mastered, can change your life. When the motivation dissipates and it will, discipline is what keeps you going. Discipline is what helps you fight the urge.

What are the five skills needed? ›

The top 5 skills employers look for include:
 • Critical thinking and problem solving.
 • Teamwork and collaboration.
 • Professionalism and strong work ethic.
 • Oral and written communications skills.
 • Leadership.

What are the five 5 soft skills to master? ›

Top 5 Soft Skills You Need
 • communication.
 • teamwork.
 • initiative.
 • adaptability.
 • emotional intelligence.

What is a good skill to develop? ›

Communication and networking skills

Speaking effectively and writing concisely. Listening carefully and providing feedback. Expressing ideas and feelings constructively. Negotiating with and persuading others.

Why do employers want soft skills? ›

Employers value soft skills because they're more nuanced than technical skills, and employees with soft skills can adapt quickly to different environments. People with strong soft skills can analyze leadership strategies to help their team succeed and implement unique strategies for each setting.

What are the 3 types of soft? ›

The Three Types of Soft Skills
 • Prepare = Job Readiness Soft Skills.
 • Search = Job Seeking Soft Skills.
 • Secure = Job Keeping Soft Skills.
 • Prepare.
 • Attitude – a settled way of thinking or feeling about someone or something, typically one that is reflected in a person's behavior.
Sep 30, 2019

What are the three common skills? ›

There are three types of skills: functional, self-management and special knowledge. Functional skills are abilities or talents that are inherited at birth and developed through experience and learning. Examples are: making decisions, repairing machines or calculating taxes.

What should not be in a resume? ›

12 Things You Shouldn't Include In Your Resume
 • High School Information. ...
 • References. ...
 • Personal Information. ...
 • Your Age. ...
 • Your Exact Street Address. ...
 • A Career Objective. ...
 • Your Current Work Contacts. ...
 • Your Personal Email Address.

Is leadership a soft skill? ›

Like teamwork, strong leadership involves combining lots of soft skills – cultivating and maintaining relationships, inspiring, motivating, instilling discipline… the list is endless.

What are good examples of hard skills? ›

What are hard skills examples? A degree or other academic qualification, an industry-specific certification, coding skills, foreign language skills, typing speed, SEO marketing, bookkeeping, and computer skills are some examples of hard skills.

Is problem-solving a soft skill? ›

Problem-solving is considered a soft skill, or “people” skill. Soft skills are personal attributes that can be transferred from one job to another and help employees interact more effectively with others in the workplace.

What are the four most important areas of soft skills? ›

Four Soft Skills Everyone Needs at Work
 • Emotional Intelligence. Boiling down a definition of emotional intelligence, or EQ, is even less straightforward than defining soft skills. ...
 • Communication Skills. ...
 • Critical Thinking and Problem Solving. ...
 • Adaptability.

Why do I have lack of soft skills? ›

If employees lack essential soft skills, they might not be able to adequately fulfill the responsibilities of leadership or team collaboration, even if they possess the necessary technical proficiency. Below, we examine why soft skills development has become so important in the modern business environment.

How can you improve your weakest soft skill? ›

10 Methods You Should Use to Develop Your Soft Skills in 2022
 1. Make an immersive environment. ...
 2. Performance management. ...
 3. Set realistic goals for yourself. ...
 4. Celebrate your achievements. ...
 5. Seek feedback. ...
 6. Soft skill training. ...
 7. Be an example. ...
 8. Identify obstacles.

What skills are employers looking for in 2023? ›

The 10 most in-demand skills for 2023
 • Management. Effective management is a key driver of employee engagement, productivity, and retention — all of which have suffered in recent years. ...
 • Communication. ...
 • Customer service. ...
 • Leadership. ...
 • Sales. ...
 • Project management. ...
 • Research. ...
 • Analytical skills.

What are 3 characteristics of soft skills? ›

What are soft skills essential characteristics? All soft skills are context-dependent, fluid, open-ended, and elusive – so managing them has proved to be difficult.

What are the soft skills of work ethic? ›

Dedication, commitment, effort, loyalty – all these qualities comprise good work ethic. It's about being committed to a role, taking pleasure from the successes, being propelled and inspired by challenge and change, and being a great advocate for an organisation, internally and externally.

Do I just list my skills on my resume? ›

Top tip: include skills throughout your resume, not just in a dedicated skills section. Incorporate personal abilities and technical capabilities. You should also aim not only to mention the specific skill, but also your level of proficiency.

Do employers look for soft or hard skills? ›

Soft skills are highly valued by employers, with 93% of employers stating that soft skills are either an essential or very important factor in hiring decisions. Employers are increasingly seeking employees with soft skills such as dependability, teamwork/collaboration, problem-solving, and flexibility.

Do soft skills really matter? ›

Why are soft skills important in the workplace? Soft skills are an essential part of improving one's ability to work with others and can have a positive influence on furthering your career. If you are a small business owner or self-employed, soft skills can help you find, attract, and retain clients.

Is it hard to develop soft skills? ›

Soft skills aren't always taught directly in the classroom, but they can be learned and improved upon over time. They may be better identified as transferable professional skills because they are needed in every industry at every level.

Why soft skills are hard to learn? ›

In addition, soft skills are simply harder to measure quantitatively. While hard skills can often be documented and mastered, soft skills take repeated effort and practice to form habits and change behavior. Likewise, leadership and communication skills aren't one-and-done tasks.

Do soft skills come naturally? ›

Soft skills are those skills that come naturally and uniquely to everyone. These include leadership, effective communication, teamwork, time management, motivation and adaptability. On the other hand, hard skills are those that are gained through hands-on experience, training, or education.

What is a soft skill example? ›

Here are 15 soft skills examples that are essential traits among employees:
 • Communication.
 • Teamwork.
 • Problem-solving.
 • Time management.
 • Critical thinking.
 • Decision-making.
 • Organizational.
 • Stress management.

What are hard skills examples? ›

What are hard skills examples? A degree or other academic qualification, an industry-specific certification, coding skills, foreign language skills, typing speed, SEO marketing, bookkeeping, and computer skills are some examples of hard skills.

How do you list hard and soft skills on a resume? ›

For a chronological resume, you can separate your skills into hard and soft skills or list them all together. Use a bullet point for each skill. You can also put them side by side to save space, separating each skill with a comma or line.

What are your 3 soft skills? ›

Soft skills include interpersonal (people) skills, communication skills, listening skills, time management, problem-solving, leadership, and empathy, among others.1 They are among the top skills employers seek in the candidates they hire because soft skills are important for just about every job.

What are key hard skills? ›

Common Hard Skills
 • Computer software knowledge.
 • Graphic design.
 • Data analysis.
 • Project management.
 • Marketing.
 • Copywriting.
 • Computer programming.
 • Foreign languages.

What are the hardest skills to learn? ›

13 skills that are hard to learn but will pay off forever
 • Positive self-talk. ...
 • Knowing when to shut up — and actually doing it. ...
 • Listening. ...
 • Minding your business. ...
 • Resisting gossip. ...
 • Mastering your thoughts. ...
 • Staying present in the moment. ...
 • Speaking up. Speaking up in public can be so hard for many of us to do.
Aug 9, 2016

What are essential skills? ›

An essential skill is a necessary developed ability or capacity acquired through deliberate, systematic, and sustained efforts to smoothly and adaptively carryout complex activities or job functions involving ideas, things, and/or people.

How do I describe my skills? ›

Choose strong words
 1. Use 'action' words such as achieved, awarded, organised, led, assisted, managed, increased, developed, built or won.
 2. Use positive words to describe yourself and your achievements such as accurate, willing to learn, organised, hardworking, dependable, motivated or creative.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 26/11/2023

Views: 5653

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.