Recensie: Het Hummingbird-project (2024)

In dit moderne epos legt Kim Nguyen de meedogenloze rand van onze steeds digitalere wereld bloot. De neven uit New York, Vincent (Jesse Eisenberg) en Anton (Alexander Skarsgård) zijn spelers in het high-stakes spel van High-Frequency Trading, waarbij winnen wordt gemeten in milliseconden. Hun droom? Om een ​​rechte glasvezelkabel aan te leggen tussen Kansas en New Jersey, wat miljoenen oplevert. Maar niets is eenvoudig voor dit gebrekkige paar. Anton is het brein, Vincent is de hustler, en samen duwen ze elkaar en iedereen om hen heen tot het breekpunt met hun quixotische avontuur. Hun oude baas Eva Torres (Salma Hayek) ademt voortdurend in hun nek, een krachtige, bedwelmende en manipulatieve handelaar die er alles aan doet om tussen hen in te komen en hen te verslaan in hun eigen spel.

Een van de meest interessante aspecten vanHet Kolibrieprojectwas het centrale perceel. In zijn eenvoudigste vorm leek het plan van de hoofdpersonages vrij eenvoudig gezien hun doel. Het beste van alles was dat de talrijke uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd twee doelen dienden die de film ten goede kwamen. De eerste was de constante opbouw van spanning. Niet alleen waren de uitdagingen duidelijk te begrijpen voor de gemiddelde persoon, maar je vroeg je ook af hoe de hoofdpersonages ze zouden overwinnen of niet. Het andere doel was dat elk obstakel dat werd geconfronteerd, elk personage aantrekkelijker en intrigerender maakte.

Recensie: Het Hummingbird-project (1)

De algehele cast heeft fantastisch werk geleverd met hun optredens. Hoewel het vrij eenvoudig is om Jesse Eisenberg (“Vincent”) te vergelijken met het simpelweg weer in zijn rol van “Sociaal Netwerk” stappen, waardeerde ik het feit dat hij in deze rol wat meer bereik kon tonen. Zijn karakter had een aantal belangrijke hoogte- en dieptepunten waardoor Eisenberg echt diep kon graven met zijn optreden en het publiek kon laten zien dat hij niet alleen een snel pratende nerd is. Bovendien onderzocht “Vincent” een aantal interessante karakterontwikkelingen in de film, waardoor zijn karakter tegen het einde herkenbaarder werd. Alexander Skarsgård was verrassend gezien zijn transformatie naar de rol van “Anton”. Skarsgård was bijna onherkenbaar vergeleken met zijn andere rollen in het verleden, en hij leverde zeker een overtuigende prestatie. Hij had waarschijnlijk ook een van de meest komische scènes in de film.Recensie: Het Hummingbird-project (2)

Wat de andere bijrollen betreft, werkte Michael Mando (“Mark Vega”) heel goed als compliment voor de hoofdrolspelers in de film. Zijn karakter voelde waarschijnlijk het gemakkelijkst om mee te identificeren, omdat hij het meest gegrond leek. Ik geloof echter dat de uitblinker in deze film niemand minder was dan Salma Hayek (“Eva”). Ze was zo'n intimiderende en geloofwaardige antagonist, ook al was haar karakter slechts een bedrijfseigenaar.

Of je het nu aan de trailer kon zien of niet, het grootste probleem waar sommige mensen in deze film mee te maken krijgen, is het technische jargon dat consequent en moeiteloos rondgegooid wordt. Ondanks dat ik zelf een IT-professional ben, vond ik een deel van het jargon soms overweldigend. Gelukkig werd er direct na een aflevering van zware tech-praat een meer praktische, lekenterm of bewoording gebruikt om de zaken weer op de aarde te brengen. De zorg hier is echter dat de gemiddelde, niet-technisch georiënteerde kijker misschien niet hetzelfde geduld heeft. Veel details zijn weliswaar belangrijk voor het verhaal, maar kunnen gemakkelijk over de hoofden van gewone bioscoopbezoekers heen gaan. Jargon kan mensen kwijtraken. Je kunt gemakkelijk verdwalen in de details.

Recensie: Het Hummingbird-project (3)

Een laatste probleem kan de vorm hebben van een antiklimatologisch einde. Met de toenemende uitdagingen en druk die de film en zijn plot voortzetten, voelt de film tegen de tijd dat we eindigen, alsof hij matig tot stilstand is gekomen. Dit heeft niets te maken met de vraag of het einde een happy end was of niet. Dit is eerder een indicatie dat de grote stijging van de spanning geen bevredigende beloning oplevert tegen de tijd dat de film eindigt. Hoewel ik het pragmatische einde van de film waardeer, denk ik dat een paar aanpassingen in de montage of cinematografie de resolutie op een iets boeiendere manier hadden kunnen overbrengen.

Het Kolibrieprojectis een aansprekende en slimme film, vooral voor IT- en financieel onderlegde professionals. Het is nog steeds een overdreven technische film die zijn publiek isoleert met het onderwerp. Het Hummingbird Project is een kleinere versie vanDeSociaal netwerkvoldoet aanDe Wolf op Wall Street. Het is moeilijk om deze film aan te bevelen voor causale bioscoopbezoekers (om de hierboven genoemde redenen), maar dat wil niet zeggen dat deze film helemaal geen aantrekkingskracht heeft. TerwijlHet Kolibrieprojectmag dan geen grote aantrekkingskracht hebben op een bioscoopbezoek, het voelt wel passender om via een streamingplatform te kijken. De beste aanbeveling is om op je gevoel te vertrouwen op basis van de trailer. Als het je aanspreekt, zul je waarschijnlijk genieten van de film zoals hij is.

Recensie: Het Hummingbird-project (4)

Genre:Thriller
Regisseur:Kim Nguyen
Auteur:Kim Nguyen
Sterren:Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek

Het Kolibrieprojectis nu binnentheaters.Volg zekerE-Man's filmrecensies op Facebook, Abonneer je opYouTube, of volg mij op Twitter/IG@EmansReviewsvoor nog meer filmnieuws en recensies!

Reageer met Facebook

 • Acteren -7/10

  7/10

 • Cinematografie -6,5/10

  6,5/10

 • Plot/scenario -6,5/10

  6,5/10

 • Instelling/Thema -7/10

  7/10

 • Koopbaarheid -6,5/10

  6,5/10

 • Recycleerbaarheid -5,5/10

  5,5/10

Algemeen

6,5/10

6,5/10


Waarschuwing: Illegale string-offset 'Film' in/home/themov15/public_html/wp-content/plugins/wp-review-pro/includes/functions.phponline2358

Recensie: Het Hummingbird-project (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6175

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.