Moet ik alle functies vermelden op mijn cv? Tips van experts (2023)

Veel mensen worstelen zodra ze bij het kopje “werkervaring” komen. Moet ik ál mijn voorgaande banen vermelden op mijn cv? Hoewel er geen duidelijke regels zijn met betrekking tot je eerdere werkzaamheden, zullen deze tips je een beter idee geven of het nodig is om al je voorgaande functies te vermelden op je cv.

Het maken van een ijzersterk cv kost tijd en moeite, maar het is alle moeite waard geweest zodra je die droombaan krijgt. Veel mensen worstelen met hun cv, vooral als ze moeten beslissen hoe specifiek ze moeten zijn en hoeveel informatie ze moeten geven. Alhoewel er geen regels zijn voor het noemen vanje vorige dienstverbanden, zullen de onderstaande tips je meer inzicht geven over welke banen je wel of niet moet vermelden op je cv.

Voeg alleen informatie toe die relevant is voor je nieuwe baan

Idealiter stem je jouw cv perfect af op de functie waarop je solliciteert. Als dat te veel moeite is, dan moet je in ieder geval kleine aanpassingen doen die je cv goed laten aansluiten op de vacature. Dit betekent dat als je vele jaren ervaring hebt opgedaan in ongerelateerde functies, je beter kan focussen op de functies die wél goed aansluiten bij je nieuwe baan. Posities die minder relevant zijn kan je inkorten, volledig uit je cv weghalen, of in een apart gedeelte vermelden. Zo kan de HR-manager makkelijk een overzicht krijgen van je relevante werkervaring. Anders zien ze door de bomen het bos niet meer.

Als je net bent afgestudeerd of nog maar weinig werkervaring hebt, is het juist wel aan te raden om alle werkervaring op te sommen. Zelfs vakantiewerk, stages,vrijwilligerswerkof bijbaantjes. Je toekomstige werkgever wil graag zien dat je al wat werkervaring hebt, en niet bang bent om je armen uit je mouwen te steken. Of dat nou gerelateerd is aan de functie waarop je solliciteert of niet, iets is beter dan niets.

Elevator Pitch Nieuwsbrief: loopbaan- CV-tips

Om de week verzamelen onze expertsde beste carrière- en cv-tips. In 15 minuten ben je weer helemaal up-to-date. Waardevolle info rechtstreeks in je inbox! (Engelstalige content)

Door je aan te melden ga je akkoord met onzeAlgemene voorwaardeninPrivacybeleid

Houd je inbox in de gaten!

Onze nieuwsbrief komt eraan. De beste cv- & carrièretips van onze experts ontvang je nu elke 2 weken in je inbox!

(Video) Zo maak je een goed cv
(Video) Werkervaring op je CV – 5 Tips van Experts om Sneller Aangenomen te worden [Bewezen]

Deskundige tip

Heb je veel werkervaring? Noem dan alleen de functies die goed aansluiten op de vacature. Heb je weinig werkervaring? Noem dan alle ervaringen: beter een ervaring die niet helemaal aansluit, dangeen werkervaringnoemen in je cv.

Kunnen werkgevers zien waar je hebt gewerkt?

Als je meest recente functie niet helemaal zo uitpakte als je had gehoopt, hoef je dat natuurlijk niet op je cv te vermelden. Vooral als je maar een paar maanden bij het bedrijf was. Natuurlijk, als je solliciteert voor een baan waarvoor antecedentenonderzoek vereist is, komt dit zeker naar boven. Zo niet, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat een HR-afdeling de tijd of de middelen heeft om onderzoek te gaan doen naar al je eerdere banen. Werkgevers kunnen dan alleen zien waar je hebt gewerkt als die informatie makkelijk online te vinden is. In feite zullen de meeste recruiters maximaal zover gaan dat ze je referenties bellen, je sociale media enLinkedInchecken, en mogelijk de HR-afdeling van een aantal van je voormalige werkgevers bellen om te verifiëren dat je werkelijk overal werkte waar je beweerde te hebben gewerkt. Dat leidt ons naar het volgende punt.

(Video) Opleidingen op je CV vermelden: zó pak je dat aan [val op bij werkgevers]

Beperk jezelf tot de afgelopen 10 tot 15 jaar

Als je al flink wat werkervaring hebt opgedaan, vraag je jezelf misschien af hoeveel jaar je terug moet gaan op je cv. Als je al langer dan 15 jaar aan je carrière werkt, dan is het meestal een goed idee om de functies op je cv te beperken tot de afgelopen 10 tot 15 jaar. Ervaring van voor die tijd is minder relevant. Deze vuistregel is natuurlijk niet van toepassing wanneer je eencarrièreswitch maakt, wisselt van loopbaan of vakgebied. Dan is het juist belangrijk dat je de aandacht richt op je meest relevante ervaring, in plaats van je meest recente. Desalniettemin veranderen industrieën vrij snel, wat betekent dat er waarschijnlijk geen reden is om die baan alscomputerprogrammeurdie je 20 jaar geleden had nu nog in je cv te zetten. Deze werkervaring is namelijk niet meer van toepassing op de huidige IT-omgeving.

Gerelateerde artikelenHoe schrijf je functienamen in je cv?Hoe schrijf je functienamen die uit meerdere woorden bestaan? Los of aan elkaar? En schrijf je functienamen met een hoofdletter of een kleine letter?

Laat jezelf van je beste kant zien, zonder te liegen

Hoewel er geen reden is om al je voormalige werkgevers te benoemen, vooral als je niet echt fijn uit elkaar bent gegaan, is datgeen carte blanche om te liegen. Als je inderdaad op je cv liegt en je werkgever komt hierachter, dan wordt dat vaak gevolgd door een ontslag op staande voet, zelfs als je ergens al jaren werkt. Bij de meeste werkgevers moet je namelijk een document ondertekenen waarin staat dat alles wat op je cv staat en je tijdens het sollicitatiegesprek hebt gezegd waar was. Kortom: eerlijk duurt het langst.

Sommige werkgevers kunnen je ook vragen om een ​​gedetailleerde lijst van elke werkgever waar je de afgelopen vijf of tien jaar voor hebt gewerkt. In dit geval is het noodzakelijk dat je echt alles noemt, omdat het bedrijf waarschijnlijk al je referenties controleert. Als je iets verbergt, dan kan dat eenrode vlagzijn voor je potentiële werkgever.

Deskundige tip

Kun je zwart werk op je cv zetten? Beter van niet. Hoe gewoon zwart werken in bepaalde sectoren, zoals bij huisschilders,klussersen schoonmakers ook is, zwart werken blijft illegaal. Als de belastingdienst erachter komt hangt je een grote boete boven het hoofd. Datzelfde geldt voor de mensen die jou zwart lieten werken: een referentie krijgen zal moeilijk zijn.

(Video) 3 vaardigheden die jij ALTIJD moet benadrukken op je cv | Intermediair legt uit

Zorg ervoor dat je geen grote gaten hebt in je cv

Uiteindelijk is het aan jou om te bepalen hoe veel of hoe weinig informatie je op je cv wilt vermelden. Een goede vuistregel is om te proberen je cv zo kort mogelijk te houden zonder iets relevants weg te laten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Zolang jij je concentreert op de meest relevante informatie, kan je gerust de minder belangrijke dingen kort samenvatten of helemaal weglaten. Wees desondanks bereid om vragen te beantwoorden over periodes met “gaten” op je cv. De meeste werkgevers vinden het namelijk niet fijn om te horen dat je een lange tijd zonder werk zat, tenzij dat je daarvoor een goede reden hebt, zoals een wereldreis, het krijgen van een kind of een langdurige ziekte. Daarom kan het soms handig zijn om minder relevante functies alsnog in je cv te zetten. Hiermee voorkom je namelijk dat een potentiële werkgever denkt dat je meerdere jaren werkloos bent geweest.

Deskundige tip

Heb je een gat in je cv? Benoem dan in je sollicitatiebrief waardoor dit gat kwam. Dat kan dus ouderschap zijn, een studie, een sabbatical, mantelzorg of ziekte. Maar je kan ook zeggen “in deze periode was ik in een andere sector werkzaam, die minder relevant is voor deze functie”.

Gerelateerde artikelenBeste cv format 2023Het cv format bepaalt welke delen van je cv opvallen. De cv-indeling die je kiest is daarom belangrijk: het bepaalt welke informatie eruit springt en je toekomstige werkgever zeker zal lezen.

Waar vermeld je werkervaring op je cv?

Met het risico dat we je iets vertellen dat je allang weet: je werkervaring vermeld je bijna bovenaan je cv. Begin met je personalia (bovenaan of in een balk aan de zijkant), dan je profiel, en daarna je werkervaring. Meestal begin je bij je meest recente werkervaring en ga je ‘terug in de tijd’ (omgekeerd chronologisch cv) als je verder naar beneden leest. Je opleidingen komen pas na jewerkervaring. Als je net bent afgestudeerd en alleen nog maar bijbaantjes hebben gehad zonder link met de vacature waar je nu op solliciteert, kan je beter je relevante opleidingen en stages bovenaan zetten, en pas daarna je werkervaring.

(Video) Personalia op CV: Wat MOET je vermelden en wat kun je beter weglaten?

Kijk hier voor onzecv-voorbeelden,moderne sjablonenen maak in een paar eenvoudige stappen zelf een professioneel cv!

Videos

1. Sollicitatietips - cv maken - Wat zet ik wel en niet op mijn cv?
(YoungCapital)
2. Je cv samenstellen; niet zo, maar zo!
(aaltje vincent & company)
3. Zo maak je een origineel en creatief CV *tips & uitleg
(Bernette Cornelia)
4. CV *ZONDER* Werkervaring maken: 7 Effectieve Tips [2021]
(Leren Solliciteren)
5. HOE MAAK JE EEN KRACHTIG CV? | Solliciteren kan je leren!
(Mascha Lange)
6. Help! Dit doe je met een gat in je cv. Sollicitatietips van Sollicitego - Bas & Cees.
(Sollicitego)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 28/08/2023

Views: 5643

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.