Luur Jacobsen van Kuykendall (2023)

Luur Jacobsen VAN KUYKENDAAL (Jacob Luursen VAN KUYKENDALL, ) werd geboren op 29 mei 1650 in Fort Orange, Nieuw Nederland nu Albany, New York. Hij stierf na 1720 in Port Jarvis, New York.

Luur werd gedoopt in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Luur Jaccobsen Van Kuykendall was de eerste die Kuykendall op zijn naam schreef. Vroegere voorouders gebruikt

een voornaam (doopnaam) en een tweede naam ontleend aan de voornaam van de vader. Jaccobsen betekent bijvoorbeeld zoon van Jaccob. De prefis Van betekent van en Kuykendall is Nederlands voor "zicht op de
bergen".
Luur married Grietje Artze TACK, daughter of Aert Pietersen TACK and Annetje ARIAENS, on 1680 in Kingston UL. co. NY R.D.C.. Grietje was born Aug 16 1663 in Kingston, UL. co. Wiltwick (Kingston), NY. R.D.C.. She died after 1720 in Minisink, Orange, N. Y..

Ze hadden de volgende kinderen:

+ 12 V i Styntie VAN KUYKENDALL werd geboren op 2 april 1682 en stierf in 1726.

+ 13 M ii Jacob VAN KUYKENDALL werd geboren op 12 aug. 1683 en stierf voor 1744.
14 M iii
Johannes VAN KUYKENDALL werd geboren op 20 april 1685 in Kingston, UL. Co NY. Hij stierf in 1685 in Kingston, New York.
+ 15 M iv Cornelius VAN KUYKENDALL werd geboren 30 mei 1686 en overleed na 1753.
16 Mv
Johannes VAN KUYKENDALL werd geboren op 30 september 1688 in Kingston UL. co. NY. Hij stierf na 1711 in Canada.
+ 17 M vi Matheus VAN KUYKENDALL werd geboren rond 1690 en stierf in 1754.
18 M vii
Arie VAN KUYKENDALL werd geboren op 8 juni 1694 in Kingston, New York. Hij stierf op 19 december 1759 in Northampton County, NC.
Arie trouwde op 8 december 1720 met Margrite QUICK.
+ 19 M viii Pieter VAN KUYKENDALL werd geboren op 1 mei 1698 en stierf in 1799.
20 F ix
Annetje VAN KUYKENDALL was born May 19 1700 in Kingston, New York.
Annetje married Roeloff BRINK on Sep 27 1718. Roeloff was born 1684.
21 Fx
Sara VAN KUYKENDALL werd geboren op 14 juni 1702.
Sara trouwde op 18 okt 1724 met Jacobus MIDDAGH. Jacobus werd geboren op 30 jan 1702/1703.
22 Mx
Stygen VAN KUYKENDALL werd geboren op 27 oktober 1706.
Stygen trouwde in mei 1729 met Arie VAN ETTEN. Arie werd geboren in Knightsfield, New York.

Jacob Luursen Van Kuykendall was de immigrant naar Nieuw-Amsterdam en de stamvader van de hier besproken familie Kuykendall. Hij arriveerde rond het jaar 1645 terwijl de nederzetting onder controle stond van Nederland.

Drie broers in Nieuw-Amsterdam: 1.. Cornelius VanKuykendall was een afstammeling van Jacob, boven... Hij trouwde met Maritje Westfael [of Westphael/Westvael/Westfall], en zij gingen naar de Nederlands Hervormde Kerk waar hun kinderen werden gedoopt. Ze trokken blijkbaar naar het zuiden naar Northampton County, Pennsylvania, dat hun laatste vestigingsplaats werd. Had een zoon genaamd Abraham. [8.5 hieronder].

2. Jacob Van Kuykendall

3. Matthew Kuykendall. Had een zoon genaamd Abraham.

2e generatie

(uitgave van Cornelius [#1.] en Maritje (Westfael) Van Kuykendall)

4. 1: Peter Kuykendall trok zuidwaarts naar North Carolina en verder naar Washington County, NC. (later Tennessee) met zijn vrouw en kinderen. Hij stierf daar, en zijn zonen keerden terug naar North Carolina met Peter's broer, Abraham (zie hieronder). In zijn testament, gedateerd 1783, liet hij subsidies na aan de erfgenamen van John Kuykendall in Sumner en Montgomery Co., NC / TN als rechtverkrijgenden van Henry Hill waarin op 9 september 1795 wordt verklaard dat John Kirkendawl (Kuykendall), een soldaat van twee en een half jaar, stierf in dienst bij Wilmington door Joshua Hadley, Capt.

5. 2: John Kuykendall ging naar Washington County, NC/Tenn. met zijn broers Peter en Abraham en ontving op 8 april 1780 een landtoelage op de wateren van Great Limestone. Hij had gediend in de revolutie onder leiding van kapitein Joseph Hadley.

6.3: Luur Kuykendall bleef in Northampton County, PA.

7.4: Dochters - bleven in Northampton County, PA.

8.5: Abraham Kuykendall werd in 1719 gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk in Nieuw-Amsterdam en verhuisde met zijn gezin naar het zuiden, naar Northampton County, Pennsylvania. Hij trouwde met (1.) Maritje Westfael en ze kregen een groot gezin met kinderen. Hij werd vermeld als korporaal in de lijst van mannen van kapitein Samuel Cobrin tijdens het Spaanse alarm van 1747/8, toen hij ongeveer 29 jaar oud zou zijn geweest. Aangezien mannen onder zijn leiding begin twintig waren, spreekt het voor zich dat het de oudere Abraham moest zijn, geboren omstreeks 1719, die de leiding zou hebben gehad, en niet een andere Abraham die ongeveer 18 jaar oud was bij de tijd, (en de zoon van Matthew Kuykendall, zie #3 hierboven.). Abraham diende de revolutionaire zaak niet alleen door "ambtenarendienst" - het leveren van goederen en diensten voor de patriotzaak, maar bereikte tijdens de revolutie de rang van kapitein in Tryon, hoewel zijn NSDAR-markering "korporaal" aangeeft. Abraham trok zuidwaarts naar North Carolina, eerst naar Anson, Mecklenburg, Tryon, daarna York District, South Carolina, toen (nu) Rutherford en vervolgens naar Washington County, (nu) Tennessee, maar na de dood van zijn broer Peter keerde hij terug, met Peter's zonen, naar Rutherford, waar de huwelijken van Peter's zonen zijn vastgelegd in (nu) Lincoln County.

Abraham was blijkbaar naar (nu) Washington County, Tennessee gegaan met een groep mensen waaronder William Byers en John Thomas, en die van de familie Hill. Abraham Kuykendall en John Thomas keerden terug naar Buncombe County, waar ze land hadden in het gebied van Mud Creek waar Samuel Byers, een broer van William Byers, hierboven, zich had gevestigd, samen met zijn zonen, William, Frances, Joseph en James. Hier vestigde Abraham zich in en rond Flat Creek.

Het is bekend dat hij tussen 1803 en 1805 met een jongere vrouw is getrouwd, die blijkbaar een weduwe was met vier kinderen. De voornaam van deze vrouw staat bekend als Bathseba (..), een voornaam die voorkomt in de familie Thomas, maar er is nog geen documentatie om te bewijzen dat ze daadwerkelijk tot die familie behoorde.

Abraham stierf in 1812, geverifieerd door de data van zijn nalatenschap, op welk moment hij 93/4 zou zijn geweest, en niet 104 zoals de traditie aangeeft. Als hij de Abraham was geweest, geboren in 1730, zou hij pas in de 80 zijn geweest, en niet zo eerbiedwaardig oud dat men dacht dat hij ouder was dan 100.

Opmerking: Luur en vrouw zijn voorouders van muzikanten Alton Glenn Miller (1909-1944) en zijn broer, bandleider John Herbert Miller (1915-1987). Andere nakomelingen: Richard Wetherill; Theodoor Fulton Stevens; (John) Hoke Howell (acteur); Madelon Montross Juergens (1921-98); Cara Carleton (Sneed) Fiorina; Ralph Simpson Kuykendall (1885-1963). Mogelijke afstammeling: Christina Applegate.

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:992326&i...

Bron:

Kuykendall / Neuffer Genealogie (Genealogie van de familie Kuykendall & Neuffer)

Onze eerste in Amerika geboren voorouder, Luur Jacobsen, was ook de eerste die de achternaam gebruikteVan Kuykendall.Volgens mijn bronnen voegde hij de naam toe toen hij 21 jaar oud was, volgens Nederlands gebruik. Hij gebruikte echter nietVan Kuykendallmet uitzondering van enkele officiële documenten, zoals de doopaktes van zijn kinderen. Vanaf dat moment gebruikten de kinderen van Luur Jacobsen echter de achternaamVan Kuykendallals achternaam, waarschijnlijk vanwege de invloed van Engelse gebruiken nadat Nieuw-Nederland in 1664 New York onder Britse controle kwam te staan.

http://strongfamilytree.org/getperson.php?personID=I18645&tree=STR06

NameLuur Jacobsen [1]

Suffix(Van) Kuykendall werd geboren op 29 mei 1650 in Nieuw Amsterdam, Nieuw Nederlands Territorium.

GeslachtMan OverledenNa 1720 Machackemeck, Orange County, New York [1]

Opmerkingen •Jacob Luurszen en Stijntje Douwes hadden een zoon, Luur Jacobsen (zoon van Jacob), die in 1650 werd gedoopt in de Nederlandse Hervormde Kerk van New Amsterdam (NYC). Bij die doop werd alleen de naam van de vader vermeld. Na de dood van zijn vader verhuisde Luur met zijn moeder en stiefvader naar de omgeving van Kingston.

uit: Family History Our Dutch Heritage A Research Synopsis of the Kuykendall Family: Kuykendall, Kirkendall, Cuykendall, Coykendall, etc Samengesteld door Gene Kuykendall, 1997http://w3.gorge.net/forest/FAMILY%20HISTORY%20BY%20GENE.htm

Emily Stowell merkt op dat Luur zijn naam slechts één keer ondertekende met het toponiem "van Kuykendall", waarvan bekend is, en dat was bij de doop van zijn jongste dochter, Seyte in 1706.

DE NAAM KUYKENDALL, DE OORSPRONG, AFLEIDING EN BETEKENIS.

Sinds een aantal jaren heb ik af en toe iemand ontmoet die vroeger in Holland woonde, en toen ik de naam Kuykendall hoorde, was het eerste dat bijna werd gezegd: "Uw naam is Nederlands, of van Nederlandse afkomst." Verschillende hebben me verteld dat ze in Nederland mensen van onze naam kenden, maar dat het daar een beetje anders werd gespeld. De heer A.J.F. Van Laer, archivaris van de staat New York en de New York State Library, schreef me over het oude huis van de familie Kuykendall en de naam: "Ik vermoed dat Kijk-in-'t -dal is een plaats in de buurt van Wageningen, die op een hoge heuvel aan de oever van de Rijn ligt en een mooi uitzicht op de rivier afdwingt." In een later geschreven brief zegt hij: "Er lijkt geen twijfel over te bestaan ​​dat uw familie oorspronkelijk uit Wageningen kwam. Ik ben nog steeds geneigd te denken dat Kijk-in-'t-dal de vorm is geweest waarvan Kuykendall is afgeleid, want er is een verhoging bij Wageningen, Wageningsche Berg genaamd, van waaruit men een prachtig uitzicht heeft over het dal van de Rijn, en ten tweede zijn er andere namen van soortgelijke constructie in Nederland, waarvan de meest opvallende die van Kijk-in-de vegt is , die wordt gedragen door een familie in de provincie Overijssel."

Met betrekking tot dit onderwerp schreef de heer L. P. de Boer, historicus van Nederlands-Amerikaanse families, mij in maart 1913: "Ik heb analogieën gevonden met de naam Kuykendall in een van de Nederlandse tijdschriften, met als kop 'Zeldzame en merkwaardige namen'. een plaats, Kykenweide, nabij Overyossel, zou hebben bestaan ​​in 1460-1496, 'Mead on View' of 'View of the Mead'. Ik herinner me nu dat ik in Groningen een straat heb gezien die 'de Ky-in-Jat Straat' heette. Deze voorbeelden versterken mijn geloof in de etymologie van de naam zoals gesuggereerd door meneer Van Laer en u.' uit Kijk-in-'t-dal, dat in het Gelders dialect heel goed als Kuykendal of Kuukendal gespeld zou kunnen zijn, lijkt alles bij elkaar het meest waarschijnlijk.

De heer Dingman Versteeg, genealoog van de Holland Society, zegt: "Die zogenaamde Schotse traditie is gewoon achteraf uitgevonden, om de spelfout van Kirkendall te verklaren." Het kan ook helpen om de verkeerde uitspraak van de naam te verklaren, want velen, zelfs van degenen die het Kuykendall of anderszins spellen, spreken het uit alsof het Kirkendall is. De heer Van Laer zegt: "De uitleg van de naam die Kippenvallei betekent, is absurd, want als de naam zou komen uit een vallei waar jonge kippen in overvloed waren, zou het eerder Kippendal (kippendale) zijn. Er zijn verschillende voorbeelden in de vroege archieven die de neiging zouden hebben om laten zien dat de Kuykendall-voorouders in of nabij Wageningen woonden. We vinden dat Urbanus Luursen zijn naam ondertekende met Urbanus Luursen van Wageningen, en de naam van onze voorvader komt voor in een door hemzelf afgegeven volmacht, ondertekend met "Jacob Luyersen van Wageningen."

Ten tijde van de komst van onze voorouders in Amerika waren er zogenaamde patroniemen in gebruik, dat wil zeggen vadernamen. De familienaam kwam overeen met wat nu de achternaam is, maar was vaak de naam van het ouderlijk huis en werd voorafgegaan door het woord van, wat betekent van. Als de familie de naam had aangenomen van de plaats waar hun vaders woonden, dan begon de Van met een hoofdletter V, bijvoorbeeld Van Etten, Van Meteren. Veel patroniemen hadden een achtervoegsel dat zoon of zoon van betekende. Een man die de zoon was van een vader genaamd William, werd bijvoorbeeld William's zoon genoemd, wat later Williamson werd, de familienaam. Zo hebben we de namen Johnson, Peterson, Davidson en vele anderen. In het geval van Ierse en Schotse namen waren er veel die werden voorafgegaan door Fitz of Mac, die aan andere namen werden toegevoegd, zoals Simmons, Hugh, Donald, Fitzsimmons, Fitzhugh, McDonald of Macdonald, de termen Fitz en Mac betekenen zoon of zoon van. In al deze gevallen en vele andere, als de families nu zouden ondernemen om hun namen terug te voeren naar hun oorspronkelijke vorming, zouden ze een persoon tegenkomen die de naam Simmons, Hugh of Donald draagt, of anderszins, en als ze nog steeds wilden gaan verder terug zouden ze een ander bewijs of andere gegevens moeten zoeken om verder te kunnen gaan.

Het lijkt erop dat de Nederlanders rond de tijd dat onze voorouders naar Amerika kwamen, de voorkeur gaven aan het gebruik van de patroniem of vadernaam. De eerder genoemde heer Versteeg, genealoog van de Holland Society of New York, die enige jaren redacteur en uitgever was van "The Netherland Register", had in een van de nummers van het tijdschrift een zeer interessant en leerzaam artikel over dit onderwerp. Over naamsveranderingen gesproken zei hij: "De families Coykendall en Kuykendall vinden beide hun oorsprong in Jacob Luurszen, maar het was meer dan een halve eeuw na zijn dood dat zijn nakomelingen de naam Van Kuykendaal gingen gebruiken. De mensen waren wars van de familienaam gebruiken, tenzij de persoon een zeer prominente positie bekleedde." Hoewel, zoals de heer Versteeg zegt, de familienaam Van Kuykendaal pas vijftig jaar na de dood van onze Hollandse voorouder verschijnt, kan er niet worden getwijfeld aan het bewijs van onze afstamming in rechte lijn van Jacob Luurszen. Uit het verslag blijkt duidelijk dat de naam van onze voorvader Luurszen was. De familienaam Kuykendall is in dit opzicht niet bijzonder of anders dan vele andere namen die overal in het land voorkomen. Neem bijvoorbeeld de naam Roosevelt. De voorouders van de ex-president kwamen uit Nederland, en toevallig uit dezelfde provincie Gelderland als onze Kuykendall-voorouder. De naam Roosevelt zoals gevonden in vroege New Yorkse archieven was Claes Martinszen. Zijn naam wordt meestal op deze manier geschreven gevonden, en slechts twee keer als Claes Martinszen Van Roosevelt. De familie liet de Martinszen en de Van vallen en nam Roosevelt als familienaam over, zodat het nu Roosevelt (Rozenveld) is, de plaats in Holland waar de familie vandaan kwam. Op precies dezelfde manier was de Kuykendall-naam Luurszen, en de naam van onze voorouder was Jacob Luurszen (Van Kuykendaal), zoals is aangetoond. Ons volk liet de Van en het patroniem Luurszen vallen, en behield de huidige familienaam Kuykendall.

Uit: Kuykendall, George Benson "Geschiedenis van de familie Kuykendall sinds haar vestiging in het Nederlandse New York in 1646 met genealogie, enz." (Portland, OR, 1919)

VaderJacob Luursen, geb. ca. 1616, Wageningen, Gelderland, Nederland , ovl. 29 april 1655, New Netherland Territory (Leeftijd ~ 39 jaar) Moeder Styntie Douwes, geb. 22 januari 1617, Enkhuisen, Noord-Holland, Nederland , ovl. Na 1682, Ulster County, New York (Leeftijd 65 jaar) Getrouwd28 aug. 1638 Amsterdam, North Holland, Netherlands [3]

•Onze eerst bekende voorouder was Jacob Luurszen. Jacob kwam uit Wageningen in Nederland, geboren rond 1616. Dit weten we uit zijn huwelijksakte met Stijntje Douwes in de oude Nederlandse Hervormde Kerk (DRC) van Amsterdam in 1638. Stijntje werd gedoopt in Enkhuisen in Nederland in januari 1617. Haar ouders waren Douwe Wiggersz en Agniete Coensen.

Een kind Christijntje, gedoopt in Amsterdam op 17 januari 1838, werd beschouwd als het eerste kind van onze Jacob en Stijntje. Dit moet echter in twijfel worden getrokken: de doop vond plaats zeven maanden voordat onze Jacob en Stijntje trouwden en hoewel de moeder een Stijntje Douwes was, wordt de vader geregistreerd als Jacob Jansz. (Opmerking: Emily Stowell suggereert dat Christijntje een buitenechtelijk kind van Stinjntje of Stinjntje's en Jacob's ... de naam van de vader Jacob Jansz is het Nederlandse equivalent van John Smith).

Jacob verhuisde zijn gezin al snel de (Hudson) rivier op naar Fort Orange, en er zijn sterke aanwijzingen dat Luur twee zussen had die in Fort Orange werden geboren. Agniet Coens Jacobsen (genoemd naar haar grootmoeder van moederskant) die trouwde met Dirck Cornelissen Keyser en Jacomyntie Jacobsen die trouwde met Thomas Van Der Merken. Er zijn veel gevallen van kruissponsoring bij dopen onder deze families. De (slecht bewaarde) archieven van de eerste Dominie van de Nederlandse Hervormde Kerk van Fort Oranje werden door zijn opvolger weggegooid, dus er zijn geen doopaktes om deze zusters te verifiëren. Er is geen bewijs van eventuele broers van Luur. Er wordt gesuggereerd dat een Teunis Jacobsen een zoon is van Jacob en Stijntje, maar het bewijs lijkt dat niet te ondersteunen.

uit: Family History Our Dutch Heritage A Research Synopsis of the Kuykendall Family: Kuykendall, Kirkendall, Cuykendall, Coykendall, etc Samengesteld door Gene Kuykendall, 1997http://w3.gorge.net/forest/FAMILY%20HISTORY%20BY%20GENE.htm

FamilieGrietje Artse Tack, geb. 16 augustus 1663, Wiltwyck, New Amsterdam, New Netherland Territory , ovl. Na 1720, Machackemeck, Orange County, New York (Leeftijd 57 jaar) GetrouwdAbt 1680 Kingston, Ulster County, New York [4]

•Luur Jacobsen trouwde in Kingston met Grietje Tack. Uit oude ongepubliceerde documenten blijkt dat ze in 1681 een boerderij huurden in Marbletown. De dopen van de elf kinderen van Luur en Grietje zijn opgenomen in de archieven van de Kingston Dutch Reform Church. Kingston werd de eerste hoofdstad van de kolonie New York.

In 1664 omsingelden de Britten, geïrriteerd door de groeiende bevolking van Nederlanders tussen de Britse koloniën Boston en Virginia, Nieuw-Amsterdam met een grote zeemacht en dwongen Nieuw-Nederland tot een Britse kolonie, omgedoopt tot New York.

Een sterke pioniersgeest ervend en waarschijnlijk ziek van Britse soldaten en belastingen, verhuisden Luur en Grietje hun gezin rond 1698 van de omgeving van Kingston naar de wildernis van de Delaware-vallei, bij de Indianen bekend als Minisink of Machackemeck (nu Port Jervis, Orange County, NY ).

De documenten van de Kingston Dutch Reform Church vertellen ons alleen dat Luur en zijn gezin rond 1700 in "Minisink" waren. De term Minisink verwees naar een uitgestrekt gebied langs de Delaware-vallei in de driestatenregio NY/NJ/PA. Er waren echter slechts twee gebieden vóór 1700, Peenpack en Machackemeck. Peenpack, of de Bovenbuurt, was goed gedocumenteerd door Peter Gumaer en Luur was niet een van de eerste kolonisten hier. We weten dat William Tietsoort in 1698 land had gekregen in Machackemeck, of de Benedenbuurt, en we weten ook dat de oudste zoon van Luur Jacobsen, Jacob, trouwde met een dochter van William Tietsoort. Ik denk dat we redelijk veilig kunnen aannemen dat Luur rond 1698 met William Tietsoort naar Machackemeck kwam. Alleen al omdat er geen andere mogelijkheden lijken te zijn. Old Minisink Village (Sussex Co, NJ), waar de zonen van Luur, Jacob en Matthew later eigendommen bezaten, werd pas in de jaren 1720 gevestigd. Het gedeelte van Minisink aan de PA-kant van de Delaware werd pas later bewoond.

Aanvankelijk waren de lokale Leni-Lenape-indianen (door Europese kolonisten de Delaware genoemd) vriendelijk tegen deze nieuwe buren. De voorliefde van de Europeanen voor exclusief grondbezit leidde echter al snel tot vijandelijkheden. De geschiedenisboeken weerspiegelen leden van de Kuykendall-familie onder degenen die zijn gescalpeerd en ontvoerd door Indiase overvallers.

De kinderen en kleinkinderen van Kuykendall trouwden met de naburige Nederlandse families van Westfall, Tietsoort, Westbrook, Decker, Quick, Cole, Cortright, Van Auken, Van Etten, Depue, Van Vliet enz. Ook met de Hugenoten Franse families van Gumaer, Swarthout, Cuddeback, DuBois en Freer die allemaal Nederlands spraken en de Nederlandse Hervormde Kerk bezochten.

Sommigen zijn ertoe gebracht te geloven dat kerkarchieven voor de Minisink/Machackemeck (Deerpark) DRC verloren zijn gegaan voor de jaren 1720-1736. Geschiedenissen van de Nederlandse Hervormde Kerken in Amerika onthullen het volgende: Het Deerpark DRC werd pas in 1737 opgericht. keer reisden Dominies uit het gevestigde Kingston DRC naar de afgelegen gebieden om dopen uit te voeren die later in de Kingston DRC-records werden opgenomen. De eerste Dominie in het Deerpark DRC vond aantekeningen over dopen die in 1716-1719 in Minisink werden uitgevoerd en die nooit in Kingston waren opgenomen. Hij voegde ze toe aan de Deerpark-archieven die in feite begonnen in 1737. Vandaar de verschijning van ontbrekende records voor 1720-1736.

We weten niet wanneer Luur of Grietje zijn overleden. We weten alleen dat beide voor het laatst in 1720 zijn opgenomen in de kerkboeken van Deerpark.

uit: Family History Our Dutch Heritage A Research Synopsis of the Kuykendall Family: Kuykendall, Kirkendall, Cuykendall, Coykendall, etc Samengesteld door Gene Kuykendall, 1997http://w3.gorge.net/forest/FAMILY%20HISTORY%20BY%20GENE.htm

Kinderen 1. Styntie Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. Circa 1682, Marbletown Twp, Ulster County, New York , ovl. circa 1715, Machackemeck, Orange County, New York (Leeftijd ~ 33 jaar)

2. Jacob Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. 12 augustus 1683, Marbletown Twp, Ulster County, New York, overleden. Tussen 1741 en 1744, Hunterdon County, New Jersey (Leeftijd 57 jaar)

3. Johannes Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. Circa 1685, Marbletown Twp, Ulster County, New York , ovl. Tussen 1685 en 1688, Marbletown Twp, Ulster County, New York (Leeftijd ~ 0 jaar)
4. Cornelius Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. Circa 1686, Marbletown Twp, Ulster County, New York , ovl. Na 1752, New Jersey (Leeftijd ~ 67 jaar)
5. Johannes Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. circa 1688, Marbletown Twp, Ulster County, New York , ovl. Circa 1711 (Leeftijd ~ 23 jaar)
6. Matheus Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. circa 1690, Rochester Township, Ulster County, New York , ovl. Na 1754, Anson County, North Carolina (Leeftijd ~ 65 jaar)
7. Arie Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. circa 1694, Rochester Township, Ulster County, New York , ovl. Circa 1759 (Leeftijd ~ 65 jaar)
8. Pieter Jacobszen (Van) Kuykendall, geb. circa 1698, Rochester Township, Ulster County, New York , ovl. circa 1778, Machackemeck, Orange County, New York (Leeftijd ~ 80 jaar)
9. Annetje Jacobse (Van) Kuykendall, b. 9 May 1700, Machackemeck, Orange County, New York , d. Yes, date unknown
10. Sara Jacobse (Van) Kuykendall, geb. circa 1702, Machackemeck, Orange County, New York, ovl. Ja, datum onbekend
11. Seytie Jacobse (Van) Kuykendall, geb. vóór 27 oktober 1706, Machackemeck, Orange County, New York, overleden. Ja, datum onbekend
Bronnen 1. [S472] Winn, Velma K. - Family Researcher Family History Website. 2. [S396] Stowell, Emily AMERICAN NOMADS (1988: Iris Press, Del Mar, Californië), p 482 (Betrouwbaarheid: 3). 3.[S168] Kuykendall, Gene (1997) "Familiegeschiedenis Ons Nederlands Erfgoed"http://w3.gorge.net/forest/FAMILY%20HISTORY%20BY%20GENE.htm. 4. [S396] Stowell, Emily AMERIKAANSE NOMADEN (1988: Iris Press, Del Mar, Californië).

GEDCOM-bron

@R-1349453278@ Ancestry Family Trees Online publicatie - Provo, UT, VS: Ancestry.com. Oorspronkelijke gegevens: stamboombestanden ingediend door Ancestry-leden. Voorouders Stamboomhttp://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=28047488&pid...

GEDCOM-notitie

Geboortedata voor kinderen zijn eigenlijk doopdata

Rochester is nu Accord; Marbletown is ook Rochester (?)

GEDCOM-bron

Stambomen van openbare leden Ancestry.com Ancestry.com Operations, Inc. Stambomen ingediend door Ancestry-leden.

GEDCOM-bron

http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=0&pid=1044

GEDCOM-notitie

De achternaam Jacobs of Jacobsen werd het grootste deel van zijn leven gebruikt. De later aangenomen achternaam Kuykendall of van Kuykendall heb ik onder Alternate Names geplaatst.

GEDCOM-notitie

De naam Van Kuykendall werd door Luur niet gebruikt ten tijde van zijn huwelijk en op de opnames van in ieder geval enkele van zijn kinderen. Van Kuykendall of Kuykendall werd later gebruikt, vooral in de huwelijksaktes van zijn kinderen.

GEDCOM-notitie

Stamboominformatie voor Kuykendall's

http://thekingsmeadow.net/Kuykendall.htm

GEDCOM-notitie

Levens schets

Luur Jacobsen van Kuykendall (Luur Jacobsen; Leur Jacobz) geboren op 29 mei 1650 was 70 jaar oud bij overlijden in 1720 in Port Jarvis of Machackemeck, Orange, New York. Hij was de eerste die Kuykendall op zijn naam zette. Eerdere voorouders gebruikten een voornaam (doopnaam) en een tweede naam ontleend aan de voornaam van de vader. Het voorvoegsel Van betekent "van" en Kuykendall is Nederlands voor "uitzicht op de bergen".

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 24/08/2023

Views: 5521

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.