Je geboortedatum op je cv: is dat verstandig? (2023)

Maar is dit ook zo? Ben je als sollicitant verplicht om je geboortedatum op je cv te vermelden? Op die vraag hebben wij een kort, maar krachtig antwoord: nee, dit is niet verplicht. Je hebt zelf de keuze om je geboortedatum wel of niet te noemen op je cv. Hoe je die keuze het beste maakt, lees je in dit artikel.

(Video) 5 Resume Mistakes You MUST Avoid (with real examples)!

Een Nederlands gebruik

Al decennialang vermelden we in Nederland onze geboortedatum op ons cv. Op zich is het niet zo vreemd dat deze gewoonte is ontstaan. Je wilt immers compleet zijn in de informatie die je aanlevert en je geboortedatum is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met wie je bent. Dus wanneer je je persoonlijke gegevens op je cv vermeldt, zet je daar bijna automatisch ook je geboortedatum bij.

Dit blijkt een typisch Nederlands gebruik te zijn. Sterker nog, in veel andere landen is het zelfs zeer ongebruikelijk om je geboortedatum of je leeftijd op je cv te vermelden. In veel Engelstalige landen kijken ze bijzonder raar op wanneer je dit op je cv hebt staan, zoals dit daar ook geldt voor andere privégegevens zoals jeburgerlijke staaten jenationaliteit.

Gewaardeerd door werkgevers en recruiters

Ondanks dat de gewoonte om je geboortedatum op je cv te vermelden nauwelijks navolging heeft in de rest van de wereld, zijn loopbaanadviseurs het erover eens dat deze trend zeker niet aan het verdwijnen is in ons land. Recruiters en werkgevers lijken een geboortedatum zelfs als een must te zien: het geeft hen immers meteen informatie over iemands leeftijd en de vermoedelijke ervaring op de arbeidsmarkt.

(Video) How to age-proof your resume

Het is dan ook belangrijk dat je weet hoe je je geboortedatum op je cv kunt inzetten om je kansen op die droombaan te vergroten!

Voordelen van je geboortedatum op je cv

Solliciteren is een kwestie van inspelen op de wensen en de verwachtingen van de werkgever of de recruiter. Je moet ze vertellen wat ze willen horen – uiteraard zonder geweld te doen aan de werkelijkheid. Het gaat er dan ook om dat je de informatie over jezelf zo aantrekkelijk en passend mogelijk presenteert.

Veel recruiters en werkgevers vinden het prettig om iemands geboortedatum terug te lezen op het cv. Alleen al deze wetenschap is een goede reden om je geboortedatum ook daadwerkelijk op je cv te vermelden. En omdat het voor hen zo gebruikelijk is om dit stukje informatie terug te vinden, is de kans aanwezig dat zij vraagtekens zetten bij het ontbreken ervan. Je wilt niet iemands ergernis opwekken doordat je geboortedatum niet op je cv staat.

(Video) Year AND Month for Resume Dates?

Als je leeftijd past bij de functie waarop je solliciteert, zet je je geboortedatum uiteraard ook op je cv. Heb je net je studie afgerond en reageer je op een startersfunctie, dan werkt het ongetwijfeld in je voordeel om je leeftijd te vermelden. Dit geldt ook voor bestuursfuncties: hierbij verwacht men dat iemand al flink wat werkervaring heeft. Sluit je leeftijd hierop aan, dan zet je dus zeker je geboortedatum op je cv.

Je kunt overigens nog meer gebruik maken van verwachtingen die mensen hebben wat leeftijden betreft. Van jongere kandidaten wordt al snel verwacht dat ze gedreven, gemotiveerd, leergierig en flexibel zijn. Wordt er in de vacaturetekst gerefereerd naar dezeeigenschappen, dan kun je hier als starter handig gebruik van maken. Van mensen die al verder in hun carrière zijn, verwacht men dat ze veel kennis en ervaring in huis hebben en stabiele werknemers zijn die niet meer snel van baan zullen veranderen omdat het gras ergens anders groener is.

Nadelen van je geboortedatum op je cv

Er zijn niet alleen voordelen te bedenken voor het vermelden van je geboortedatum op je cv. Er kunnen ook nadelen aan kleven, waarvan negatieve vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie de twee belangrijkste zijn.

(Video) Profiel op je CV: 5 *Gouden* Tips om op te Vallen [Bewezen]

Je kunt gebruik maken van positieve vooroordelen door je geboortedatum te vermelden, maar je moet er eveneens bedacht op zijn dat leeftijd ook negatieve associaties op kan roepen. Ben je jong, dan wordt er wellicht gedacht dat je te weinig ervaring hebt. Ben je ouder, dan bestaat de kans dat er al bij voorbaat besloten wordt dat je weinig flexibel bent en te hoge eisen stelt.

Dit soort vooroordelen werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand. Discriminatie op leeftijd is wettelijk verboden. Tijdens een sollicitatiegesprek mag je werkgever of recruiter dan ook helemaal niet naar je leeftijd vragen. Wordt dit toch gedaan, dan hoef je geen antwoord te geven. Dit geldt overigens ook voor vragen over een eventuele zwangerschap en kinderwens, je burgerlijke staat, je geaardheid, je afkomst of geloofsovertuiging.

Waar zet je je geboortedatum?

Het vermelden van je geboortedatum op je cv is iets waarvan je je bij iedere sollicitatie weer moet afvragen of het in die situatie gewenst is. Lees de inhoud van de vacature aandachtig door om te beslissen of het je deze keer meer voordelen of juist meer nadelen zal opleveren om je leeftijd te vermelden. Door voor iedere sollicitatie eencv op maatte maken, kun je uitstekend inspelen op de verwachtingen van de werkgever of de recruiter.

(Video) How to Write a CV for a Job Application: Step by Step Guide | Indeed Career Tips

Wanneer je ervoor kiest om je geboortedatum op je cv te vermelden, plaats je deze onder het kopje personalia. Je kunt hier eventueel ook jegeboorteplaatsaan toevoegen, maar ook dit is niet verplicht.

FAQs

Je geboortedatum op je cv: is dat verstandig? ›

Ben je als sollicitant verplicht om je geboortedatum op je cv te vermelden? Op die vraag hebben wij een kort, maar krachtig antwoord: nee, dit is niet verplicht. Je hebt zelf de keuze om je geboortedatum wel of niet te noemen op je cv.

Is geboortedatum verplicht op cv? ›

Veel mensen denken dat het verplicht is om hun geboortedatum op hun cv's te vermelden. Omdat we een geboortedatum zo vaak op voorbeeld-cv's terugzien, nemen we dit automatisch over, totdat we aannemen dat het moet. Maar wat blijkt? Het is helemaal niet verplicht.

Is leeftijd belangrijk op cv? ›

Je geboortedatum vermelden op je cv is niet verplicht, want leeftijdsdiscriminatie is verboden. Toch gebeurt het weleens dat werkgevers een voorkeur hebben voor jongere of juist oudere kandidaten. Je kunt er voor kiezen om je geboortedatum te vermelden.

Wat moet je niet op je cv zetten? ›

5 dingen die je niet op je cv moet zetten
 1. Oude en irrelevante baantjes. ...
 2. De meeste stageplekken. ...
 3. Prestaties tijdens je middelbare school en vervolgopleiding. ...
 4. Oude vaardigheden en certificaten. ...
 5. Hobby's.
Jun 11, 2021

Wat moet er echt op je cv staan? ›

Wat moet er in een cv?
 • Persoonlijke gegevens. Vermeld in ieder geval altijd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. ...
 • Werkervaring. Werkgevers en recruiters letten vooral op relevante werkervaring. ...
 • Competenties. ...
 • Opleidingen en diploma's. ...
 • Certificaten. ...
 • Talenkennis.

Waar zet je geboortedatum op cv? ›

Door voor iedere sollicitatie een cv op maat te maken, kun je uitstekend inspelen op de verwachtingen van de werkgever of de recruiter. Wanneer je ervoor kiest om je geboortedatum op je cv te vermelden, plaats je deze onder het kopje personalia.

Wat staat niet op je cv maar is wel van belang? ›

Het vermelden van je burgerlijke staat is dus meestal overbodig op je cv, enkele uitzonderingen daargelaten. Je hebt veel meer aan een kort en krachtig cv dat laat zien wat jouw kwaliteiten en vaardigheden zijn. Vestig de aandacht in je cv dus liever op die kwaliteiten.

Wat mag er niet gevraagd worden bij een sollicitatiegesprek? ›

Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek? Een werkgever mag u tijdens de sollicitatieprocedure alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Hij mag u in de regel geen vragen stellen over privézaken of uw gezondheid.

Wat zijn de gevolgen als je liegt op je cv? ›

De rechter kan iemand die liegt op het cv schuldig bevinden aan valsheid in geschrifte: een misdrijf met een celstraf van maximaal 6 jaar of 84.000 euro. Dat zal natuurlijk niet heel snel gebeuren, maar toch: het is nóg een reden om niet te liegen op je cv.

Hoeveel jaar werkervaring op cv? ›

Beperk jezelf tot de afgelopen 10 tot 15 jaar

Als je al langer dan 15 jaar aan je carrière werkt, dan is het meestal een goed idee om de functies op je cv te beperken tot de afgelopen 10 tot 15 jaar. Ervaring van voor die tijd is minder relevant.

Hoe maak je je cv aantrekkelijk? ›

5 tips om een goed leesbaar cv te maken
 1. Creëer overzicht. Maak gebruik van herkenbare tussenkopjes, zoals ervaring, studie en competenties. ...
 2. Maak je cv opvallend, maar houd het zakelijk. ...
 3. Houd het kort. ...
 4. Zet het belangrijkste op pagina 1. ...
 5. Maak een profielschets. ...
 6. Relevante ervaring noemen. ...
 7. Inhoud per onderwerp. ...
 8. Profielschets.

Kun je me iets over jezelf vertellen dat niet op je cv staat? ›

Dé vraag die je in elk sollicitatiegesprek wel kunt verwachten. Dé vraag die je in elk sollicitatiegesprek wel kunt verwachten: vertel iets over jezelf? Veel mensen onderschatten deze vraag en weten niet goed wat te zeggen. Je kunt echter een spetterende indruk maken met een goed, origineel antwoord op deze vraag.

Wat zet je op je cv als je geen werkervaring hebt? ›

Als je geen werkervaring hebt om op je cv te zetten, is het aan te raden om een persoonlijk profiel op te nemen. Het persoonlijk profiel is een kort stukje tekst aan het begin van je cv waarin jij jezelf presenteert: het zegt iets over wie jij bent en wat voor werk je zoekt.

Wat zijn sterke vaardigheden? ›

Hard skills zijn vaardigheden die je nodig hebt om de functie goed te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde technische vaardigheden zoals het beheersen van een computerprogramma.

Hoe moet je je geboortedatum invullen? ›

 1. Voorletter(s) en achternaam. Zoals in het paspoort vermeld staat.
 2. Geboortedatum. (dd-mm-jjjj)
 3. Postcode.
 4. Huisnummer.
 5. Burgerservicenummer (BSN) Het BSN staat vermeld op het identiteitsbewijs en bestaat uit 9 cijfers.
 6. Relatienummer. Het relatienummer kunt u vinden in de brief of e-mail die u van ons hebt ontvangen.

Hoe vul je je geboortedatum in? ›

In de grijze balk waar het jaartal (1900) staat met daaronder de dag en datum, kunt u bij Android het jaartal 1900 indrukken. Er komt dan alsnog een scrollmenu waarmee je het jaartal snel kunt aanpassen. Bij het toevoegen van foto's krijg je dezelfde kalender te zien om een datum in te voeren.

Hoe pimp ik mijn cv? ›

Laat ze maar zien dat er iemand voor ze staat die weet wat 'ie kan en wat 'ie wil.
 1. Je cv. Als jij je portfolio laat zien, heb je jouw cv meestal voor die tijd al opgestuurd. ...
 2. Je vaardigheden. Vaardigheden worden steeds belangrijker. ...
 3. Je recente werk. ...
 4. Jouw podium. ...
 5. Je referenties. ...
 6. Je doelen.

Wat zijn je slechte eigenschappen sollicitatie? ›

Slechte eigenschappen
 • Ik ben niet snel tevreden.
 • Ik ben direct.
 • Ik kan ongeduldig zijn.
 • Ik kan chaotisch zijn / overkomen.
 • Ik kan moeilijk nee zeggen.
 • Ik ben soms té zorgvuldig.
 • Ik kan me soms moeilijk concentreren.
 • Ik kan gesloten overkomen / ben gesloten.

Hoe weet je of je cv pendelt? ›

Ga naar de ketel. Als het goed is blijft deze ketel constant branden. Wanneer de ketel daarbij af en toe stopt is sprake van pendelen.

Wat kom je brengen wat kom je halen? ›

Baseer je antwoord niet op de bekende naam van het bedrijf, of de goede arbeidsvoorwaarden. Val op door te laten zien dat je grondig research hebt gedaan. Begin bijvoorbeeld over een nieuw product of een campagne van het bedrijf. Laat merken dat wat je gezien hebt je aanspreekt, en aansluit bij je normen en waarden.

Hoe herken je een goed sollicitatiegesprek? ›

Wat is een goed teken na een sollicitatiegesprek?
 1. Het sollicitatiegesprek duurde lang. ...
 2. Je gesprekspartners zeggen dat het goed ging. ...
 3. Je krijgt positieve en instemmende reacties op je antwoorden. ...
 4. Ze vragen wanneer je kunt beginnen. ...
 5. Het was een echt gesprek. ...
 6. Je kreeg vervolgvragen.
Feb 19, 2023

Hoe word je altijd aangenomen? ›

Naast je sollicitatiebrief kun je ook je cv aanpassen op de vacature. Noem alleen jouw relevante werkervaring die belangrijk is voor de functie. Besteed meer aandacht en ruimte aan het benoemen van die werkervaring. Andere minder relevante werkervaring kun je kort noemen of zelfs weglaten.

Wat zijn goede vragen om te stellen tijdens een sollicitatiegesprek? ›

Sollicitatiegesprek? Bereid u voor op deze 11 vragen
 1. Kunt u iets over uzelf vertellen? ...
 2. Waarom solliciteert u? ...
 3. Wat zijn uw sterke punten? ...
 4. Wat zijn uw zwakke punten? ...
 5. Wat maakt u geschikt voor deze functie? ...
 6. Hoe functioneert u in een team? ...
 7. Waar ziet u uzelf over 5 jaar? ...
 8. Waarom wilt u weg bij uw huidige werkgever?
Jan 25, 2022

Is het strafbaar om te liegen in je cv? ›

Wist je dat liegen over je werkervaring of opleidingen reden kan zijn voor ontslag op staande voet? Dat wil natuurlijk niemand. Erger nog - als je diploma's vervalst of een cv vol verzonnen 'feiten' inlevert, is dat zelfs strafbaar.

Hoe lang mag je cv zijn? ›

Er is niet echt een eenduidig antwoord op deze vraag. Maar je mag als uitgangspunt nemen dat een cv voldoet met een lengte van twee kantjes, dus twee velletjes A4 is de ideale lengte van je cv. De lengte van je cv hangt verder af van de branche waarin je werkt en van de hoeveelheid werkervaring die je hebt.

Welke fouten worden het vaakst gemaakt op een cv? ›

De 10 meest gemaakte fouten op het CV
 • Een rommelig of onoverzichtelijk cv.
 • Een te lang cv met te veel informatie.
 • Een cv dat niet past bij de functie.
 • Een onverzorgde lay-out.
 • Vaardigheden en competenties weglaten.
 • Liegen op je cv.
 • Een ongepaste of onverzorgde foto.
 • Een niet-representatief online profiel.

Hoeveel mensen liegen over hun cv? ›

Op meer dan de helft van de cv's blijken onwaarheden voor te komen. En uit onderzoek blijkt dat een op de tien LinkedIn-gebruikers leugens op zijn of haar profiel heeft staan.

Hoeveel mensen liegen op hun cv? ›

Volgens een studie van CareerBuilders liegt 75% van de sollicitanten op het CV. Er is dus een kleine kans dat jij weg komt met een leugentje op je CV. Wellicht dat het bedrijf geen moeite doet om jouw CV te controleren. Vooral het opleuken en aandikken van het CV is iets dat veelvuldig voorkomt bij sollicitanten.

Videos

1. FAQ #2 Is het slim om je CV-ketel te vervangen nu we gaan stoppen met aardgas?
(HIER)
2. 3 Kooptips voor een nieuwe cv-ketel (Consumentenbond)
(Consumentenbond)
3. 28. Warmtepomp op je CV of lokaal verwarmen?
(In stappen van het gas af. )
4. Energieverbruik verlagen? Leer dan in 13 min Hybride Ready Intergas xtreme installeren
(Loodgieter Den Haag Stad)
5. Leer in 15 minuten hoe je een HR CV-ketel vakkundig kunt aansluiten (Intergas HRE installeren )
(Loodgieter Den Haag Stad)
6. Oudere modellen CV-ketels van Agpo Ferroli ‘levensgevaarlijk’
(Kassa)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 07/23/2023

Views: 5683

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.