Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (2023)

Het is 25 jaar geleden dat Hongkong op 1 juli onder Chinese overheersing kwam.

De Chinese president Xi Jinping zal naar verwachting naar het gebied reizen om de gelegenheid te vieren, die drie jaar na massale protesten komt waarin wordt opgeroepen tot democratie en die hebben geleid tot de introductie van een ingrijpende Nationale Veiligheidswet die volgens critici “gedecimeerdDe vrijheden van Hongkong.

Xi zal toezicht houden op de inauguratie van voormalig veiligheidschef John Lee als de nieuwe leider van het gebied. Lee, die zijn carrière bij de politie begon, heeft ‘sterk bestuur’ beloofd en de huisvestingsproblemen in het gebied aan te pakken, die Peking heeft aangewezen als een bron van onrust in een van de meest ongelijke steden ter wereld.

Hieronder staan ​​de belangrijkste gebeurtenissen die sinds de overdracht in 1997 in Hong Kong hebben plaatsgevonden.

30 juni 1997

Op een regenachtige maandagavond vlak voor middernacht wonen prins Charles, de Britse premier Tony Blair en de 28e en laatste Britse gouverneur van Hongkong, Chris Patten, een sombere ceremonie bij die een einde maakt aan 156 jaar koloniaal bewind.

Patten en de andere functionarissen verlaten het gebied met het Royal Yacht Britannia.

1 juli 1997

Scheepvaartmagnaat Tung Chee-hwa wordt beëdigd als CEO van Hong Kong en de eerste postkoloniale leider van het gebied in een speciaal gebouwd congrescentrum met uitzicht op de haven. Veteraan-ambtenaar Anson Chan wordt zijn plaatsvervanger.

In de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring van 1984 had Peking beloofd de vrijheden en de ‘manier van leven’ van Hongkong gedurende minstens vijftig jaar te respecteren, en het gebied zou bestuurd worden volgens het zogenaamde ‘één land, twee systemen’-kader. .

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (1)
Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (2)

Juli 1998

De nieuwe luchthaven van Hong Kong wordt geopend op een kunstmatig eiland bij Chek Lap Kok, ter vervanging van Kai Tak na meer dan 70 jaar.

Dan verklaart de Chinese president Jiang Zemin de faciliteit, ontworpen door de Britse architect Norman Foster, officieel geopend.

Maart 2003

Een uitbraak van een nieuwe luchtwegaandoening,SARS, raakt Hongkong hard.

Zeker 298 mensen sterven aan het virus.

Juli 2003

Er breken massaprotesten uit tegen het plan van de regering om ‘anti-subversiewetten’ in te voeren op grond van artikel 23 van de Basiswet, de minigrondwet van Hongkong.

Bijna een half miljoen mensen sluiten zich aan bij de protesten. De regering wordt gedwongen de voorstellen te laten vallen.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (3)

Maart 2005

Tung stopt en geeft de schuld aan een slechte gezondheid. Hij werd in december 2004 bekritiseerd door de Chinese president Hu Jintao.

Voormalig topambtenaar Donald Tsang neemt in juni het roer over.

Juli 2006

Tienduizenden mensen komen bijeen voor volledige democratie in Hong Kong.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (4)

Juli 2007

De regering van Donald Tsang wordt beëdigd na het winnen van verkiezingen en kondigt een plan voor volledige democratie aan.

December 2007

Peking zegt dat de inwoners van Hong Kong in 2017 rechtstreeks hun leider mogen kiezen, en hun wetgevers in 2020.

September 2008

Het pro-democratische kamp wint meer dan een derde van de zetels in de Wetgevende Raad, waardoor deze een vetorecht hebben over wetgeving.

2010

Het International Commerce Centre (ICC) in Kowloon wordt het hoogste gebouw van Hong Kong.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (5)

Juli 2012

CY Leung wordt CEO van Hongkong.

Augustus 2014

Peking wijzigt zijn eerdere belofte over verkiezingen voor de leider van het gebied en zegt dat alleen door Peking gesteunde kandidaten zich kandidaat kunnen stellen.

september 2014

Tienduizenden mensen bezetten het stadscentrum van Hong Kong tijdens protesten waarin wordt opgeroepen tot een open nominatie van kandidaten voor de leider van de stad.

Leung verklaart de Occupy Central-protesten illegaal.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (6)
Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (7)

December 2014

De politie ontruimt het hoofdkamp van Occupy Central.

Oktober – december 2015

Vijf boekverkopers uit Hong Kong verdwijnen tussen oktober en december en duiken later op op het vasteland van China, waar hun ‘bekentenissen’ worden uitgezonden op de staatstelevisie.

November 2016

Het Hooggerechtshof diskwalificeert de pro-onafhankelijkheidswetgevers Sixtus Leung en Yau Wai-Ching van het innemen van hun zetels in de Wetgevende Raad, nadat zij tijdens een beëdigingsceremonie weigerden trouw te zweren aan China.

Februari 2017

Voormalig topman Donald Tsang is veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstrafwangedrag in een openbaar ambtnadat bleek dat hij een luxe appartement in China had gehuurd van een magnaat wiens uitzendvergunning hij ook had goedgekeurd.

Maart 2017

Carry Lam, geboren in Hong Kong in 1957 en een levenslange ambtenaar, wordt de volgende CEO van het gebied en belooft een gebied te verenigen dat zich steeds meer zorgen maakt over de steeds nauwer wordende greep van China.

Februari 2019

Lam komt met voorstellen om uitlevering aan het vasteland van China mogelijk te maken, wat aanleiding geeft tot wijdverbreide bezorgdheid.

Over de uitleveringsregelingen van Hongkong was in 1997 onderhandeld toen Groot-Brittannië het grondgebied teruggaf aan China, en Taiwan, Macau en het vasteland waren niet in die overeenkomst opgenomen.

De Hong Kong Bar Association heeft gezegd dat dit een “bewuste beslissing” was, gezien het “fundamenteel andere strafrechtsysteem dat op het vasteland actief is en de zorgen over de staat van dienst van het vasteland op het gebied van de bescherming van fundamentele rechten”.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (8)

4 juni 2019

Organisatoren zeggenOngeveer 180.000 mensen nemen deel aan de jaarlijkse wake op het Tiananmenpleinin Victoria Park, ter gelegenheid van het dertig jaar geleden dat het harde optreden in de Chinese hoofdstad plaatsvond.

De politie schatte de opkomst op 37.000.

9 juni 2019

Honderdduizenden mensen marcheren door de straten van Hong Kong om hun verzet tegen de uitleveringswet te tonen. Velen zien het als een verdere erosie van de autonomie van Hongkong en vrezen dat de regering in Peking daardoor haar tegenstanders zal kunnen achtervolgen.

De rechtbanken op het vasteland, die worden gecontroleerd door de Communistische Partij, hebben een veroordelingspercentage van 99 procent.

1 juli 2019

Demonstranten banen zich een weg door politiebarricades enbestormt het gebouw van de Wetgevende Raad, de muren bekladden met graffiti.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (9)

september 2019

Lam kondigt eindelijk deformele intrekking van de uitleveringswet, waarvan ze eerder zei dat het “dood” was.

Maar na maanden van onrust en het gevoel dat de regering ze negeert, evolueren de protesten naar een bredere campagne met directe verkiezingen, een onderzoek naar politiegeweld en de vrijlating van allen die tijdens de protesten zijn opgepakt.

november 2019

Confrontaties tussen politie en demonstranten escaleren in vurig geweld op de campussen van deChinese Universiteit van Hong Kongen dePolytechnische Universiteit van Hong Kong.

De politie gebruikt traangas, met rubber beklede kogels en waterkanonnen tegen demonstranten die gewapend zijn met benzinebommen, katapulten en zelfs speren.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (10)

1 juli 2020

China legt op 30 juni om 23.00 uur een Nationale Veiligheidswet op. De wet bestraft elke daad die Peking beschouwt als ondermijning, afscheiding, terrorisme en samenzwering met buitenlandse troepen met levenslang.

december 2020

Mediamagnaat Jimmy Lai wordt gearresteerd op grond van de veiligheidswet en vervolgensgevangen gezetnadat een rechtbank besluit de borgtocht die onder strikte voorwaarden was verleend, in te trekken.

Maart 2021

Het Nationale Volkscongres in Peking keurt wijzigingen in de verkiezingen in Hongkong goed om ervoor te zorgen dat alleen “patriotten'kan zich kandidaat stellen.

Juni 2021

De Apple Daily, Lai’s onbeschaamde pro-democratische tabloid, kondigt aan dat het zal sluiten na een reeks politie-invallen in zijn kantoren, gericht op senior executives en journalisten. De uitgever drukt aféén miljoen exemplarenvan de laatste editie van de krant en mensen uit Hong Kong staan ​​'s morgens vroeg in de rij om het te kopen.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (11)

Juli 2021

Voormalig ober Tong Ying-kit wordt veroordeeld totnegen jaar gevangenisstrafonder de Nationale Veiligheidswet nadat hij de eerste persoon was die op grond van de wet werd veroordeeld.

Tong werd schuldig bevonden aan ‘terrorisme’ omdat hij met zijn motorfiets tegen drie politieagenten aanreed, en aan ‘afscheiding’ omdat hij tijdens een bijeenkomst de vlag ‘Bevrijd Hong Kong, revolutie van onze tijd’ voerde.

november 2021

DeM+ museum voor hedendaagse kunstgaat eindelijk open.

Veertien jaar later is het door Herzog en de Meuron ontworpen gebouw het kroonjuweel van de culturele wijk West Kowloon in Hong Kong.

december 2021

De uitgestelde verkiezingen voor de Wetgevende Raad vinden plaats volgens de door Beijing opgestelde ‘alleen patriotten’-regels en de opkomst daalt naar het laagste niveau sinds de overdracht.

Onder dekking van de duisternis, deUniversiteit van Hong Kong verwijdert de ‘Pillar of Shame’– een eerbetoon aan de slachtoffers van het harde optreden op het Tiananmen-plein in 1989 – wat aanleiding gaf tot verontwaardiging onder studenten, de Deense kunstenaar van het beeldhouwwerk en mensenrechtenverdedigers.

Het beeld stond sinds 1997 in een quad van de topuniversiteit van Hong Kong.

Februari 2022

Een golf van Omicron-aangedrevengevallen van coronavirus scheuren dooreen niet-gevaccineerd en ogenschijnlijk onvoorbereid Hong Kong.

Ziekenhuizen staan ​​onder water en oudere patiënten moeten buiten in tijdelijke tenten wachten.

In maart lijdt het gebied onder de gevolgenhet hoogste sterftecijfer ter wereld.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (12)

april 2022

Carrie Lam zegt van welzal niet staanvoor een tweede ambtstermijn, onder verwijzing naar familiale redenen.

Hong Kong: 25 jaar onder Chinese heerschappij (13)

Lee treedt naar voren als de enige kandidaat voor de functie van CEO en wordt in mei bevestigd in de functie.

Hij won1.416 stemmen van de 1.500 man sterke verkiezingscommissie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 21/08/2023

Views: 6068

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.