De ideale volgorde op je cv (2023)

Dit is echter niet altijd de meest verstandige keuze. Het heeft wel degelijk zin om een vaste volgorde op je cv aan te houden. Slechts in enkele gevallen kan het lonen om hiervan af te wijken.

Waarom wil je een vaste volgorde op je cv aanhouden?

Wanneer je solliciteert naar een functie, zal je ongetwijfeld niet de enige zijn. De recruiter of HR-medewerker die de sollicitatie afhandelt, zal dus tientallen cv’s onder ogen krijgen. Het helpt hem of haar enorm wanneer jouw cv overzichtelijk en duidelijk ingedeeld is. De kans is groot, dat dit je meteen al bonuspunten oplevert!

(Video) Write an Incredible Resume: 5 Golden Rules!

Door een vaste volgorde van je cv aan te houden, maak je de lezer ervan het makkelijker om snel de inhoud te scannen. Want wist je dat een recruiter of HR-medewerker nog geen tien seconden de tijd neemt om jouw cv te beoordelen? In deze korte tijd moeten jouw pluspunten dus meteen opvallen. Een universele structuur van je cv helpt je hierbij.

De beste indeling van je cv

Een curriculum vitae kent drie vaste onderdelen: je personalia, jewerkervaringen jeopleidingen. Deze hebben ook een min of meer vaste volgorde op het cv. Daarnaast kun je je cv verder invullen met andere relevantie informatie. Dit levert je de volgende indeling op:

 1. Personeel
 2. Persoonlijk profiel
 3. Werkervaring
 4. Opleidingen
 5. Overige informatie

Personalia en persoonlijk profiel

De stelregel is dat je je cv altijd begint met het vermelden van je personalia. Dit zijn je persoonlijke gegevens, zoals je voor- en achternaam, jeadresen woonplaats, jee-mailadresintelefoonnummer.

Onder je personalia kun je een persoonlijk profiel kwijt. Dit is geen verplicht onderdeel van je cv, maar het plaatsen van een dergelijkeprofielschetskan vaak wel in je voordeel werken. In dit persoonlijke profiel vertel je kort iets over jezelf en over jeambities. Het is de ideale manier om je cv te voorzien van een persoonlijke touch.

(Video) 5 Resume Mistakes You MUST Avoid (with real examples)!

Werkervaring en opleidingen

Afhankelijk van jouw situatie is het volgende onderdeel op je cv je werkervaring of je opleidingen. Heb je minder dan twee jaar (relevante) werkervaring of sluit je studie perfect aan op de functie, begin dan met je opleidingen. Meer dan twee jaar werkervaring? Plaats dan dit onderdeel bovenaan.

Je werkervaring noteer je in omgekeerd chronologische volgorde. Je meest recente baan zet je dus bovenaan. Op die manier laat je zien hoe jij je kennis envaardighedenhet laatst hebt ingezet. Heb je al een werkervaring van meerdere jaren opgebouwd, dan vermeld je enkel de banen die goed aansluiten bij de functie waarnaar je solliciteert.

Opleidingen noteer je ook in omgekeerd chronologische volgorde. Wees hierbij ook selectief: de basisschool mag je weglaten van je cv. vergeet in ieder geval niet om te vermelden of je wel of niet een diploma van de betreffende opleiding hebt gehaald.

Overige informatie

Je personalia, werkervaring en opleidingen vormen de drie vaste onderdelen van je cv. Deze moeten er echt opstaan, want anders zal je cv onmiddellijk in de prullenbak belanden. Je bent echter vrij om je cv verder aan te kleden met andere relevante informatie. Deze onderdelen komen onderaan je cv te staan. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals:

(Video) A résumé expert reveals what a perfect résumé looks like

Onthoud echter dat je deze informatie alleen op je cv zet, wanneer deze ook echt van toegevoegde waarde is voor je sollicitatie.

Een chronologische of niet-chronologische volgorde

Niet alleen de opbouw van je cv kent een vaste volgorde. Ook voor hoe je de informatie onder de betreffende onderdelen weergeeft, gelden regels. Dit kan namelijk chronologisch en niet-chronologisch. Dit laatste wordt teruglopend genoemd.

Een teruglopende volgorde wordt het meest gebruikt. We hebben het dan over eenteruglopend cv. Hierbij komt je meest recente werkervaring bovenaan te staan: je werkt dan van nieuw naar oud.

In hetchronologisch cvmaak je juist de opsomming van oud naar nieuw. Deze volgorde is ideaal voor starters op de arbeidsmarkt, omdat hiermee je de nadruk legt op je opleidingen. Deze komen namelijk bovenaan op je cv te staan.

(Video) Hoe maak je een krachtig CV?

Redenen om af te wijken van de vaste volgorde op je cv

De hierboven beschreven structuur van je cv is niet altijd zaligmakend. Er zijn namelijk ook situaties te bedenken waarin de vaste volgorde in je nadeel kan werken, bijvoorbeeld doordat bepaalde punten juiste te veel of juist te weinig opvallen.

Herken je jezelf in één van de volgende drie omschrijvingen? Dan is het wellicht verstandiger om te kiezen voor een andere volgorde op je cv:

 1. Je hebt eengat in je cv
 2. Je maakt een carrièreswitch
 3. Je bent een jobhopper

In deze drie situaties zal de vaste volgorde van je cv juist benadrukken dat je carrière iets anders is verlopen dan bij andere sollicitanten. Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn – vaak heb je immers een goede reden hiervoor – maar om op zeker te spelen, kun je kiezen voor een cv met een andere volgorde. Dit is hetvaardigheden cv.

In een vaardigheden cv draait het om je vaardigheden en competenties. Er wordt minder nadruk gelegd op het (chronologische) verloop van je carrière, want de focus ligt op jouw persoonlijke kwaliteiten en je eerder geleverde prestaties. Hierdoor zal het veel minder opvallen dat je een gat in je cv hebt, je vaak van baan bent gewisseld of je een heel andere weg inslaat met je carrière.

(Video) Werkervaring op je CV – 5 Tips van Experts om Sneller Aangenomen te worden [Bewezen]

Beoordeel per sollicitatie de gewenste volgorde van je cv

Niet iedere sollicitatie is hetzelfde, zelfs niet wanneer je bij verschillende bedrijven naar een zelfde soort functie solliciteert. Daarom is het verstandig om iedere keer weer te beoordelen wat de beste volgorde op je cv is.

Bovendien raden wij je aan om je cv ook altijd inhoudelijk aan te passen aan de functie waarnaar je solliciteert. Eenop maat gemaakt cvgeeft je immers de mogelijkheid om precies de nadruk te leggen op de werkervaring, de opleidingen en andere relevante informatie die nodig is om de recruiter of HR-medewerker ervan te overtuigen dat jij de beste kandidaat bent voor de functie. En dat is precies het doel van een cv!

FAQs

De ideale volgorde op je cv? ›

In een chronologisch cv staan jouw opleidingen, banen en prestaties in volgorde van tijd. Dit in tegenstelling tot een omgekeerd chronologisch cv, waarbij je eerst je meest recente baan vermeldt en in omgekeerde volgorde terugwerkt. Daarna volgen pas je opleidingen.

Wat is chronologisch cv? ›

In een chronologisch cv staan jouw opleidingen, banen en prestaties in volgorde van tijd. Dit in tegenstelling tot een omgekeerd chronologisch cv, waarbij je eerst je meest recente baan vermeldt en in omgekeerde volgorde terugwerkt. Daarna volgen pas je opleidingen.

Wat zet je best op je cv? ›

Plaats je meest recente ervaring bovenaan. Vermeld eerst je functie en dan het bedrijf en de periode. Vermeld bij elke functie kort de belangrijkste taken die je deed. Hierdoor kan een werkgever sneller inschatten of je de juiste ervaring hebt.

Hoe begin je aan een cv? ›

Het persoonlijk profiel is een kort stukje tekst aan het begin van je cv. Het is een profielschets en een inleiding tot je cv waarin jij jezelf presenteert: het zegt iets over wie jij bent en wat voor werk je zoekt. Je plaatst deze korte samenvatting op je cv nà de persoonlijke gegevens en vóór je werkervaring.

Hoe moet je cv eruit zien? ›

Het vertelt eerlijk en in duidelijke taal wie je bent en wat je brengt. Een goed cv ziet er professioneel uit en bevat de volgende onderdelen. Persoonlijke informatie, je profiel, werkervaring, opleiding en aanvullende informatie, zoals competenties en interesses.

Wat is een chronologisch overzicht? ›

Bij een uiteenzetting of in een lijst van gebeurtenissen wordt met de chronologische volgorde de volgorde in de tijd bedoeld, dus van oud naar nieuw, en met de omgekeerd chronologische volgorde de volgorde van later naar eerder.

Wat is chronologisch opgebouwd? ›

Vertelwijze waarbij de verteller chronologisch te werk gaat, d.w.z. zijn verhaal bij een bepaald punt in de tijd laat beginnen en vertelt tot een bepaald eindpunt in de tijd bereikt is.

Wat mag er niet ontbreken op je cv? ›

opbouw cv
 1. je persoonlijke informatie. Je begint natuurlijk met wat gegevens over jezelf. ...
 2. een foto. Een foto zegt meer dan duizend woorden, daarom mag deze niet ontbreken op jouw cv. ...
 3. opleidingen en stages. ...
 4. je werkervaring. ...
 5. je vaardigheden. ...
 6. diploma's en certificaten. ...
 7. overige: vrijwilligerswerk, talen, hobby's. ...
 8. referenties.

Wat niet te doen op een cv? ›

DON'T: Zet niets in je cv dat bedrijven niet moeten weten. Details over je geloof, politieke voorkeur of medische kwesties bijvoorbeeld laat je best achterwege.

Wat moet je niet op je cv zetten? ›

Jacquelyn Smith, Vivian Giang, en Natalie Walters werkten mee aan eerdere versies van dit artikel.
 • Schrap irrelevante werkervaring. ...
 • Je hoeft niets over je burgerlijke staat te vermelden op je cv. ...
 • Noem je hobby's niet op je cv. ...
 • Lieg niet. ...
 • Gebruik het woord 'ik' niet. ...
 • Beschrijf oude ervaring niet in de tegenwoordige tijd.
Jun 5, 2019

Hoe kun je jezelf het beste omschrijven? ›

Vertel eens iets over jezelf
 1. Waar je energie van krijgt.
 2. Wat je bijzonder de moeite waard vond tijdens je studie en eerder werk.
 3. Wat je ambities zijn. Je toekomst.
 4. Waarom je deze weg/sollicitatie kiest. Je motief.
 5. Recente relevante activiteiten.

Wat zijn sterke vaardigheden? ›

Voorbeelden zijn delegeren, onderhandelen, luisteren, samenwerken , netwerken, plannen en coachen. Overdraagbare vaardigheden hebben vaak een grote overlap met competenties.

Hoe ziet een cv eruit in 2023? ›

Een curriculum vitae anno 2023

De inhoud van een cv is weinig veranderd door de jaren heen. Dat is ook logisch, want in 2023 draait het om dezelfde gegevens als decennia geleden: om jou en om je werkervaring en opleidingen.

Hoe ver ga je terug op je cv? ›

Als je al flink wat werkervaring hebt opgedaan, vraag je jezelf misschien af hoeveel jaar je terug moet gaan op je cv. Als je al langer dan 15 jaar aan je carrière werkt, dan is het meestal een goed idee om de functies op je cv te beperken tot de afgelopen 10 tot 15 jaar. Ervaring van voor die tijd is minder relevant.

Wat staat niet in je cv maar moeten we echt van je weten? ›

'Vertel me je levensverhaal, de beslissingen die je hebt genomen en waarom je ze hebt genomen. Vertel daarnaast wat de moeilijkste problemen zijn waar je aan hebt gewerkt en hoe je ze hebt aangepakt.

Wat is een niet chronologische volgorde? ›

Vertelwijze waarbij de verteller wat de tijd betreft zelfstandige onderdelen van het verhaal invoegt die niet tot de chronologische opeenvolging van de gebeurtenissen gerekend kunnen worden.

Hoe schrijf je chronologisch? ›

Chronologisch kan worden uitgesproken als [chroonooloogies] en als [kroonooloogies]. Beide uitspraakmogelijkheden zijn correct.

Wat is het chronologisch verband? ›

In het geval van een chronologisch verband worden de gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde beschreven. Jaartallen zijn vaak een aanwijzing voor een chronologisch verband. Verder herken je dit verband aan de signaalwoorden: vroeger, later, nu, eerst, daarna, vervolgens, nadat, terwijl, dadelijk, intussen.

Wat is het verschil tussen chronologisch en niet chronologisch? ›

Worden de gebeurtenissen in de volgorde verteld waarin ze zich hebben afgespeeld dan noem je het een chronologisch verhaal. Maar als de tijd niet volgens de klok verloopt, is het verhaal niet-chronologisch.

Hoe Instagram chronologisch? ›

Sinds 2016 is Instagram gestopt met de chronologische tijdlijn. Sindsdien bepaalt een algoritme welke berichten je te zien krijgt, waarbij zoveel mogelijk wordt aangestuurd op 'ontdekken' van accounts die je nog niet volgt en die opmerkelijke content verspreiden. Standaard krijgt iedereen deze 'Home'-feed te zien.

Hoe maak je een cv aantrekkelijk? ›

5 tips om een goed leesbaar cv te maken
 1. Creëer overzicht. Maak gebruik van herkenbare tussenkopjes, zoals ervaring, studie en competenties. ...
 2. Maak je cv opvallend, maar houd het zakelijk. ...
 3. Houd het kort. ...
 4. Zet het belangrijkste op pagina 1. ...
 5. Maak een profielschets.

Welke drie woorden omschrijven mij het beste? ›

Binnen 10 min je CV downloaden
VindingrijkGefocustBetrouwbaar
EngagedCreatiefOvertuigend
IJverigGrondigAnalytisch
AanhoudendGepassioneerdDynamisch
ToegewijdGericht op mensenTeam player
8 more rows
Mar 15, 2023

Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven? ›

Een voorbeeld: “Mijn naam is (vul in: jouw naam), ik ben gebeten door (vul in: jouw specialiteit) en ik hoop deze skill volop in te kunnen zetten bij (vul in: bedrijf waarbij je solliciteert).” Zo verkoop je jezelf beter en verloopt je sollicitatiegesprek gemakkelijker!

Waaruit blijkt dat je gemotiveerd bent? ›

Als je wilt laten zien dat je gemotiveerd bent, moet je kunnen vertellen waarom je uitgerekend bij deze organisatie wilt werken. Grote kans dat je de vraag krijgt voorgeschoteld wat je verwacht te gaan doen in je eerste maanden of je eerste jaar.

Wat zet je op je cv 2023? ›

Er zijn geen strikte regels voor de inhoud van je cv, maar recruiters en werkgevers verwachten doorgaans deze elementen in je cv aan te treffen:
 • Persoonlijke gegevens.
 • Persoonlijk profiel.
 • Werkervaring (en evt. nevenactiviteiten)
 • Opleidingen.
 • Vaardigheden / competenties.
 • Talen.
 • Hobby's & interesses.
 • Referenties.

Hoe omschrijf je wie je bent? ›

In je persoonlijke profiel beschrijf je wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit doe je door stil te staan bij je karaktereigenschappen, drijfveren en waarden (wie ben ik?), je talenten, competenties en vaardigheden (wat kan ik?) en je interesses, passies en loopbaanwensen (wat wil ik?).

Wat is een sterke profielschets? ›

Een goede profielschets

Een tekst van maximaal 7 regels lang waarin je een mogelijke toekomstige werkgever laat weten wie je bent. Natuurlijk laat je duidelijk weten waar je goed in bent. Ook beschrijf je zo nauwkeurig mogelijk naar welke baan je op zoek ben. Vergeet ook niet om je ambities en doelen te vermelden.

Wat zijn de 7 competenties? ›

Wat zijn de zeven competenties?
 1. Interpersoonlijke competenties. ...
 2. Pedagogische competenties. ...
 3. Vakinhoudelijke en didactische competenties. ...
 4. Organisatorische competenties. ...
 5. Competenties in het samenwerken met collega's. ...
 6. Competenties in het samenwerken met de omgeving. ...
 7. Competenties in reflecteren en ontwikkelen.

Wat zijn de 5 competenties? ›

De huidige top 5 van meest gevraagde competenties ziet er als volgt uit:
 • Samenwerken.
 • Klantgerichtheid.
 • Aanpassingsvermogen.
 • Mondelinge communicatie.
 • Coachen (groep)
Jan 23, 2023

Wat zijn de 4 competenties? ›

Wat zijn de vier fasen van competentie? De vier stadia van competentie in een notendop
 • Onbewuste incompetentie (Onwetendheid)
 • Bewuste incompetentie (Bewustzijn)
 • Bewuste competentie (Leren)
 • Onbewuste competentie (Meesterschap)
Dec 8, 2022

Waar leeftijd op cv? ›

Door voor iedere sollicitatie een cv op maat te maken, kun je uitstekend inspelen op de verwachtingen van de werkgever of de recruiter. Wanneer je ervoor kiest om je geboortedatum op je cv te vermelden, plaats je deze onder het kopje personalia.

Hoe lang duurt het om een cv te maken? ›

Hoe lang duurt het installeren? De installatie van de nieuwe cv-ketel neemt gemiddeld 4 uur in beslag. Als het nodig is om extra voorzieningen aan te brengen, zoals een nieuwe afvoer voor de rookgassen, kan de installatie van de CV-ketel iets langer in beslag nemen.

Wat is relevante werkervaring op cv? ›

Relevante werkervaring is de kennis en ervaring die je hebt opgedaan bij voorgaande banen en die waardevol is voor de positie waarop je gaat solliciteren. Welke banen relevant zijn voor je cv is hangt enerzijds af van je arbeidsverleden en anderzijds van de betreffende vacature.

Wat zijn je positieve eigenschappen? ›

goede eigenschappenlijst: dit zijn voorbeelden van sterke punten
 • (pro)actief;
 • assertief;
 • ambitieus;
 • behulpzaam;
 • creatief;
 • dapper;
 • zelfverzekerd;
 • doorzetter;

Kun je iets over jezelf vertellen? ›

Vertel hoe je heet en hoe oud je bent. Je kunt ook kort iets over je woonsituatie vertellen, maar dit is niet verplicht. Houd de introductie kort en wees enthousiast en oprecht en zeg kort iets over je passies in het leven. Noem gerust ook welke opleiding je hebt gedaan en wat je carrière-ambities zijn.

Wat zouden je collega's over jou zeggen? ›

Hou je antwoord in ieder geval werkgericht en licht je antwoord met een voorbeeld toe. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruikt van de STAR-methode. Daarbij beschrijf je aan de hand van de punten Situatie, Taak, Actie en Resultaat een voorbeeld, waaruit jouw eigenschap of competentie blijkt, die een collega jou toedicht.

Waarom moet een cv een overzichtelijke opmaak hebben? ›

Voordat je de opbouw en inhoud van je cv gaat invullen, is het verstandig om na te denken over de opmaak. Met een goede lay-out zorg je ervoor dat jouw cv opvalt tussen die van de vele andere sollicitanten. Ook kun je met een duidelijke opmaak laten zien dat jij goed en overzichtelijk werk aflevert.

Hoe ver terug werkervaring cv? ›

Beperk jezelf tot de afgelopen 10 tot 15 jaar. Als je al flink wat werkervaring hebt opgedaan, vraag je jezelf misschien af hoeveel jaar je terug moet gaan op je cv. Als je al langer dan 15 jaar aan je carrière werkt, dan is het meestal een goed idee om de functies op je cv te beperken tot de afgelopen 10 tot 15 jaar.

Kan een cv 2 pagina's zijn? ›

Benoem alleen wat relevant is voor de functie waarop je solliciteert. Een cv kan 1 of 2 pagina's zijn.

Wat betekent niet chronologische volgorde? ›

Vertelwijze waarbij de verteller wat de tijd betreft zelfstandige onderdelen van het verhaal invoegt die niet tot de chronologische opeenvolging van de gebeurtenissen gerekend kunnen worden.

Wat moet er niet op een cv staan? ›

DON'T: Zet niets in je cv dat bedrijven niet moeten weten. Details over je geloof, politieke voorkeur of medische kwesties bijvoorbeeld laat je best achterwege.

Wat moet er niet in je cv staan? ›

5 dingen die je niet op je cv moet zetten
 1. Oude en irrelevante baantjes. ...
 2. De meeste stageplekken. ...
 3. Prestaties tijdens je middelbare school en vervolgopleiding. ...
 4. Oude vaardigheden en certificaten. ...
 5. Hobby's.
Jun 11, 2021

Wat kun je weglaten op je cv? ›

Deze 8 dingen kun je beter weglaten van je cv
 • Carrièredoelstellingen. Wat je wilt bereiken in je carrière zegt eigenlijk iets over wat je van een werkgever wilt, in plaats van wat jij een werkgever kunt bieden. ...
 • Hippe lettertypes. ...
 • Middelbareschooldiploma. ...
 • Bedrijfsjargon. ...
 • Een onprofessioneel emailadres. ...
 • Bijbaantjes.

Hoe zorg je dat je cv opvalt? ›

Denk aan een mooie foto, een kort lijstje met prestaties, een prettig lettertype (niet te groot, niet te klein), en een nette lay-out. Gebruik eventueel een van de vele template cv's, zoals die van Wetalent, Beaks of Cv Formats of die op cv.nl.

Hoeveel banen zet je op je cv? ›

Hoeveel jaar werkervaring op je CV? Als vuistregel mag je ervan uitgaan dat je 10 tot 15 jaar relevante werkervaring op je CV moet vermelden. Als je minder dan 15 jaar werkervaring hebt, kun je ervoor kiezen om ook stages of bijvoorbeeld freelance werk als werkervaring op je CV te vermelden.

Hoe lang kijkt een werkgever naar een cv? ›

In de zoektocht naar nieuwe collega's lezen recruiters doorgaans tientallen cv's. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zij simpelweg de tijd niet hebben om elk curriculum vitae uitgebreid door te nemen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat recruiters gemiddeld 6 seconden de tijd nemen om een cv te lezen.

Hoe lang wordt er naar een cv gekeken? ›

Er wordt door een recruiter gemiddeld maar zes seconden naar een CV gekeken. Daarna krijgt je CV meteen al de stempel: Wel of niet geschikt.

Hoe deel ik mijn cv in? ›

Er zijn diverse manieren waarmee je jouw cv verspreidt onder werkgevers, recruiters of uitzendbureaus:
 1. Je stuurt je cv mee bij een gerichte sollicitatie op een vacature.
 2. Je selecteert een aantal werkgevers aan wie je een open sollicitatie stuurt.
 3. Je meldt je aan bij werving- en selectiebureaus.
 4. Je zet je cv online.

Videos

1. Opleidingen op je CV vermelden: zó pak je dat aan [val op bij werkgevers]
(Leren Solliciteren)
2. Hoe maak ik een krachtig CV? | University of Amsterdam
(University of Amsterdam)
3. How to write a CV [Get noticed by employers]
(StandOut CV)
4. Create Best CV for Free in MS Word | Best CV Format 2022
(Learn for Future)
5. Hoe maak je een CV als student (5 simpele stappen) | Inclusief voorbeeld
(Leren Solliciteren)
6. CV for Students with NO Experience (FREE TEMPLATE)
(Valeria - Mind The Grad)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 10/07/2023

Views: 5621

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.