De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (2023)

ERP selectie

Dat heeft de jury besloten

Leestijd: 10 minuten

14 december 2020 door Norbert Gronau en Clementine Bertheau

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (1)

Traditiegetrouw kiest het Center for Enterprise Research van de Universiteit van Potsdam elk jaar in de herfst de ERP-systemen van het jaar. De feestelijke prijsuitreiking in Frankfurt am Main op 14 oktober volgde op een zeer spannende competitie tussen 29 systemen in de categorieën Startup ERP, Platform ERP, ERP voor de hightech industrie, Automotive ERP en International ERP die enkele maanden duurde. Daarnaast overtuigde ook een ERP-systeem dit jaar de jury als beste oplossing voor het midden- en kleinbedrijf en werd beloond met de speciale MKB-prijs. Het bijzondere dit jaar: de live presentaties en de prijsuitreiking vonden plaats als onderdeel van het eerste hybride ERP-congres. Wie de winnaars van dit jaar zijn en hoe deze beslissing tot stand is gekomen, wordt hieronder beschreven.

De procedure

Alleen zij die uitdrukkelijk door de jury zijn voorgedragen, kunnen zich inschrijven voor de wedstrijd. De jury wil met name innovatieve aanbieders stimuleren zich aan te melden in een van de geadverteerde categorieën. Elk jaar worden ongeveer 100 systemen genomineerd om deel te nemen aan de wedstrijd. Het is een unieke kans voor de deelnemers om zich met de besten te meten. De categorieën waarin gesolliciteerd kan worden worden jaarlijks door de jury bepaald zodat het niet saai wordt en niet elk jaar dezelfde spelers zegevieren. Daarnaast kan er rekening worden gehouden met de huidige ontwikkelingen op de ERP-markt. De aanbieders concurreren alleen met elkaar in de betreffende categorie. In categorieën met weinig aanvragers wint daar het beste systeem, ook al heeft het niet dezelfde functionele diepgang en klantdekking als bijvoorbeeld andere aanbieders. De vergelijking vindt alleen plaats tussen aanbieders die zich actief hebben aangemeld. De jury zorgt er echter voor dat er in elke categorie kans is op een eerlijke en spannende wedstrijd.

(Video) Top ERP Systems for 2022-2023 | Best ERP Software | Independent Ranking of Top ERP Vendors

In 2020 hadden zich in totaal 29 systemen aangemeld, 13 hadden de voorlopige beslissing van de jury overleefd en waren door naar de finale voor de live presentatie. De categorieën waarvoor ERP-systemen dit jaar genomineerd waren, waren:

Startup ERP (voor startups en snelgroeiende bedrijven)

Nutsleverancier (levering en afrekening gas/water/elektriciteit/warmte/koude)

Platform ERP (aanbieders die hun ERP-systeem zien als een platform om andere systemen en diensten te verbinden)

ERP voor de hightech industrie (elektronica, farmaceutica, ruimtevaart)

Auto-ERP

ERP's voor openbare en non-profitorganisaties

(Video) What are the Best ERP Systems and Digital Transformation Technologies in the Market?

Internationale ERP

Overtuigende aanvragen die in de voorselectie het minimum aantal van 500 punten behaalden, werden niet in alle categorieën ingediend. Daarom beperkten de aanbiederspresentaties zich op 13 oktober tot de categorieën Startup ERP, Platform ERP, ERP voor de hightech industrie, Automotive ERP en International ERP.

Daarnaast is ook dit jaar weer de MKB-specialprijs uitgereikt, maar daar kun je geen aanvraag voor indienen. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de laatste deelnemers. Het wordt toegekend aan het bedrijf wiens systeem bijzonder geschikt is voor gebruik in kleine en middelgrote bedrijven. Figuur 1 geeft een overzicht van het proces.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (2)

De genomineerde aanbieders kiezen een categorie waarin ze zich aanmelden en lichten aan de hand van zeven gespecificeerde criteria de eigenschappen en voordelen van hun systeem toe, ook in de praktijk door klanten. Op het gebied van ERP-aanbieders zijn in 2020 de volgende criteria gesteld:

implementatiemethodiek: Welke procedure wordt gevolgd bij de invoering van een ERP-systeem? Op dit punt moet de procedure voor het introduceren van het ERP-systeem bij een klant worden beschreven en verantwoord.

Concreet klantvoordeel: In deze categorie moet een verklaring van een klant over het specifieke voordeel van invoering van het systeem - bijvoorbeeld op basis van economische overwegingen - worden toegelicht.

Onderzoek en ontwikkeling: In deze categorie worden de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gepresenteerd en wordt mogelijke samenwerking met onderzoeksinstellingen toegelicht. Dit kan aan de hand van passende projecten of andere projecten.

(Video) Top ERP Systems for 2020-2021 | Best ERP Software | Independent Ranking of Top ERP Vendors

Klantcommunicatie/verkoopmarketing: Een korte beschrijving van initiatieven ter bevordering van het bewustzijn, de presentatie en communicatie van klantbewustzijn en persoonlijke competentie is hier vereist.

Geschiktheid voor de industrie door specifieke functies: Met dit criterium moet de bijzondere geschiktheid van het systeem voor de geselecteerde categorie worden aangetoond. De speciale vereisten en de implementatie door de ERP-oplossing moeten worden beschreven.

Ergonomie: Ergonomie beschrijft het gebruiksvriendelijke ontwerp van een systeem. Voor een beoordeling van de ergonomie dient te worden beschreven hoe het voldoen aan ergonomische principes in het systeem tot uiting komt. Er moeten ook twee zinvolle screenshots met uitleg worden ingediend.

Technologie en reikwijdte van integratie: Dit criterium vereist een beschrijving van de systeemarchitectuur, het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van het ERP-systeem. Er moeten ook uitspraken worden gedaan over de vrijgave van individuele aanpassingen. Een presentatie van het vermogen van het systeem om te worden geïntegreerd in bestaande bedrijfsoverstijgende systeemlandschappen is ook wenselijk in deze categorie. Verder is een beschrijving van de verbinding van leveranciers en klanten via internet en de interoperabiliteit met andere applicatiesystemen vereist.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (3)

De beoordelingscriteria worden voor aanvang van de wedstrijd door de jury gewogen. In figuur 2 is het verloop van de wegingen door de jaren heen weergegeven. Net als voorgaande jaren werd het criterium klantvoordeel hoog gewaardeerd. Het criterium van industrieel gebruik daarentegen heeft aan belang ingeboet en speelt nu meer in het midden, samen met zowel de implementatiemethodiek als de technologie en reikwijdte van integratie. Ook de criteria onderzoek en ontwikkeling en ergonomie noteerden een aanzienlijke stijging. Klantcommunicatie staat ook dit jaar weer op de voorgrond. De ERP-aanbieders zouden deze ontwikkelingen al ter harte moeten nemen ter voorbereiding op de wedstrijd volgend jaar en de tijd tot de wedstrijd effectief gebruiken voor verdere ontwikkeling.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (4)

Alle schriftelijke kandidaturen worden onderworpen aan een gedetailleerde beoordeling door de jury. Minstens drie juryleden beoordelen elke inzending onafhankelijk van elkaar. Daarnaast wordt gecontroleerd of de inzending in de juiste categorie valt en minimaal 500 van de maximaal mogelijke punten behaalt. Per categorie gaan maximaal de drie beste aanbieders door naar de volgende ronde. Alle aanbieders worden gedetailleerd geïnformeerd over hun prestaties - ook in vergelijking met het gemiddelde van alle deelnemers. De providers en systemen die zijn uitgenodigd voor de openbare providerpresentatie ontvangen al de prijs "Finalist: ERP-systeem van het jaar". Bij de leverancierspresentatie, die plaatsvond als onderdeel van het ERP-congres 2020 met grote publieksparticipatie ter plaatse in Frankfurt en online via livestream, stonden tot drie best geplaatste winnaars in elke categorie tegenover de voltallige jury. Uit de zeven criteria kiezen de aanbieders de drie die ze publiekelijk willen presenteren. Voor de overige vier criteria wordt het voorlopige cijfer uit de schriftelijke aanvraag gebruikt. Elke leverancierspresentatie bestaat uit de presentatie van de finalist en vragen van de jury. Direct na de presentatie worden de drie gepresenteerde criteria beoordeeld door de juryleden. Dit jaar hebben verschillende providers geselecteerde klanten meegenomen om te ondersteunen wat er werd gezegd. In elke categorie wint het systeem dat de hele jury het best overtuigt, dat het resultaat is van de individuele stemmen, de competitie.

De jury van dit jaar

(Video) Top 10 ERP Systems for Small Businesses | Best Accounting and ERP Software for SMBs

Wie zijn de rechters die de grote verantwoordelijkheid dragen om de systemen eerlijk te beoordelen? De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit de wetenschap, media en consulting. De voorzitter van de jury is prof.dr.-ing. Norbert Gronau, leerstoel bedrijfsinformatica, in het bijzonder processen en systemen, aan de Universiteit van Potsdam en wetenschappelijk directeur van het onderzoeks- en toepassingscentrum Industrie 4.0. Sommige juryleden zijn al lang bij ons, terwijl anderen dit jaar nieuw zijn aangeworven. Dit zorgt voor een frisse wind in de brainstormsessies over de te adverteren categorieën en voor vruchtbare discussies. Vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronapandemie was de jury dit jaar slechts gedeeltelijk vertegenwoordigd bij de leverancierspresentaties. De aansluitende juryvergadering vond puur digitaal plaats. Op de volgende foto ziet u een kleine impressie.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (5)

De prijswinnaars van 2020

In 2020 hebben de volgende systemen de titel "ERP-systeem van het jaar" gekregen. De prijsuitreiking vond na afloop van het ERP-congres plaats in een feestelijke sfeer. Wie niet naar Frankfurt kon afreizen, had de mogelijkheid om de gebeurtenissen online te volgen in de livestream:

Opstart-ERP: D&G Software, Vectotax en Optibit streden tegen elkaar in de categorie Startup-ERP voor snelgroeiende bedrijven. De winnaar was het bedrijf Vectotax met de TaxMetall-oplossing. De jury was overtuigd door de hoge dekking van de specifieke eisen van de doelgroep, de technologiemix en de implementatiemethodiek, die klassieke en agile elementen bevat.

Platform-ERP: Ook de finale in de categorie Platform ERP was erg spannend. Hier streden Modula, Werbas en Weclapp om de kroon, die Weclapp won. Het systeem werd vooral erkend vanwege zijn bijzonder goede ergonomie, sterke API-aanbiedingen, uitbreidingen op de marktplaats en interactieve ontwikkeling.

ERP voor de hightech industrie: In de ERP-categorie voor de hightech-industrie nam Asseco het op tegen Dontenwill en de nieuwkomer Helium V. Asseco mocht met de prijs naar Karlsruhe. Het gepresenteerde systeem maakte indruk op de jury, onder meer door het eenvoudige onderhoud en de aanpasbaarheid, de dekkingsgraad van de waardeketen, het gebruiksgemak en de apparaatonafhankelijkheid.

Auto-ERP: De categorie "Automotive ERP" is traditioneel een van de belangrijkste subcompetities. In een fotofinish kwam de Timeline Business Solution als beste uit de bus tegen de eveneens zeer goede PSI Automotive & Industry. Timeline heeft de toekomstige thema's AI en IoT onderkend, voert rapid prototyping uit, kon de voordelen voor de klant benadrukken en heeft al veel standaardfuncties geïntegreerd die belangrijk zijn voor de auto-industrie. Dat en meer eerde de jury met de prijs.

(Video) ERP Software: The End of Enterprise Technology As We Know It

Internationale ERP: CVS Ingenieurgesellschaft en Abona Deutschland GmbH streden om de kroon op het gebied van internationale ERP. Met een klantvoorbeeld in 30 landen en meer dan 3.000 gebruikers overtuigde CVS de jury met de Alphaplan-oplossing. Naast dit klantvoorbeeld wist CVS indruk te maken op de jury met de aanpassing van hun systeem, de globale zoekfunctie en de data-gerelateerde architectuur. Speciale MKB-prijs: De jury kende ook dit jaar de MKB-speciale prijs toe aan D&G Software GmbH. Volgens de jury is het ERP-systeem VS/4 de beste oplossing voor het midden- en kleinbedrijf. Het is geschikt voor snelgroeiende bedrijven in zowel de logistieke als de retailsector.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (6)

Alle finalisten - en niet alleen de winnaars - hebben buitengewoon innovatieve oplossingen die bijzonder geschikt zijn voor de betreffende industrieën. De concurrentie toonde ook in 2020 aan dat met name middelgrote aanbieders zich kenmerken door klantnabijheid en een doelgerichte benadering van nieuwe technologieën. Volgend jaar vindt weer de wedstrijd voor het ERP-systeem van het jaar plaats, aangevuld met een internationale prijzenronde.

De beste ERP-systemen 2020 - ERP-beheer (7)
AutomobielERP systeemERP-systeem van het jaar 2020Hightech-IndustrieInternationale ERPplatform

FAQs

How can you determine a successful ERP system? ›

What are the 5 key performance indicators? Five of the most important KPIs for a successful ERP implementation are revenue and sales growth, customer experience (CX), project margin, business productivity and employee satisfaction.

How do you solve ERP problems? ›

Most Effective Ways to Overcome Enterprise Resource Planning's Problem
 1. Contingency Planning. Many ERP implementations aren't successful due to lack of preparation and not because of the software drawbacks. ...
 2. Prior Research. ...
 3. Appropriate Change Management. ...
 4. Data Accuracy. ...
 5. Constant Communication.

What is the best explanation of what an ERP system does? ›

Enterprise resource planning (ERP) is a software system that helps you run your entire business, supporting automation and processes in finance, human resources, manufacturing, supply chain, services, procurement, and more.

How will you verify if the ERP project is satisfactory or not? ›

Three Ways to Tell if Your ERP Implementation Has Been a Success
 • A Positive ROI. Any major business investment should be able to provide a return, so this should be your main success metric for an ERP system implementation. ...
 • A Visible Increase in Productivity. ...
 • Increased Client Satisfaction.

How do you ensure successful ERP implementation? ›

9 Tips for a Successful ERP Implementation in Any Industry
 1. Create a Project Team. ...
 2. Assess Your Processes. ...
 3. Know and Document Your End Goals. ...
 4. Match with the Right Technology. ...
 5. Outline Data and Workflows. ...
 6. Be Picky about Your ERP Implementation Partner. ...
 7. Drive User Adoption. ...
 8. Involve a Partner Sooner Rather than Later.
May 9, 2022

Why do most ERP systems fail? ›

An ERP implementation project may fail for a number of reasons- Internal dissent, misaligned expectations, poor process execution, incompetent stakeholders, insufficient supporting tools, and hazily-worded training and digital adoption initiatives, to name a few.

What are the three challenges of ERP? ›

What are the Challenges Involved in the Implementation of ERP in an Organization?
 • Determining the Processes that Should be Integrated. ...
 • Resistance by the Organization's Teams to Change. ...
 • Lack of Flexibility. ...
 • Costs Involved in Maintenance. ...
 • Issues Related to Data Migration. ...
 • Poor Project Management.
Nov 23, 2022

What are the four benefits of ERP system answer? ›

Better access to customer information. Faster response times. Improved on-time delivery. Improved order accuracy.

What are the two tiers of ERP systems? ›

Two-tier ERP is a technology strategy taken by large, multinational enterprises that uses tier 1 ERP for financials and other core common processes at the corporate level and tier 2 ERP for divisions, subsidiaries and smaller locations of the company to address specific needs.

What is the key role and advantage of an ERP system? ›

An ERP system allows you to collect, store, and analyze data across your operations in one centralized location, providing a single source of truth and the visibility to act more strategically. That centralized data enables a business to access real-time information and generate more useful reports.

What is the most important step of ERP? ›

The development phase is the third and most crucial part of implementing ERP.

What are the main 3 factors would you set to choose an ERP system? ›

Requirements, resources, industry, and company size are all factors you should include in your ERP selection criteria to find the right software.

Which is the most important aspect of a successful ERP system? ›

Data management or data migration is one of the most important aspects of a successful ERP project to ensure that the data in the new ERP system is accurate and complete. Poor data quality can lead to a less effective ERP system or can even result in project failure due to inaccurate or duplicate data.

How often do ERP implementations fail? ›

ERP implementation failure can be one of the costliest mistakes a company makes. According to Gartner, ERP implementations failure rates can exceed 75%. Meanwhile, global consultancy McKinsey estimates that more than 70% of all digital transformations fail.

Does ERP implementation fail? ›

Countless ERP projects fail because of low user adoption and a reluctance to change within the business's culture. It's not enough to simply install a new ERP system; you need your users to be on board and enthusiastic about the new system.

What 3 5 steps should a company take to successfully implement an ERP system? ›

5 key steps for a successful ERP implementation
 1. Project Planning. Set objectives that clearly define the scope of implementation. ...
 2. Analyzing Software Capabilities. Dedicate a full week to analyze the software for the project team. ...
 3. Data Management. ...
 4. Training & Testing. ...
 5. Go-Live & Post-Implementation.

What are the critical success and failure factors of ERP? ›

ERP success factors that can make or break your whole operations
 • 1) A clear understanding of strategic goals. ...
 • 2) Focus on planning to optimize business processes. ...
 • 3) Team involvement. ...
 • 4) Project Scope. ...
 • 5) Change management. ...
 • 6) Budget carefully. ...
 • 7) Project management tools. ...
 • 8) Ensure everyone is on board.
Feb 24, 2023

Why do 75% of all ERP projects fail? ›

According to Gartner, 55-75% of ERP projects either fail or don't meet their intended objectives. But what causes an ERP project to fail? More often than not, it's due to the same mistakes made by consultants, the business themselves, as well as vendors.

What are the weaknesses of ERP? ›

Key disadvantages include the high costs of ERP software, its complexity, slow implementation, and data migration. If you want your procurement process to be as efficient as possible, it's best to invest in a P2P solution that provides integration with an ERP system.

Which phase is most difficult phase in ERP implementation? ›

The planning and discovery stage is the most challenging phase in an ERP implementation process.

Which is the most important failure factor of ERP system implementation? ›

ERP implementation failure generally results from inadequate planning and resource management, coupled with a lack of awareness regarding risks. This failure can happen at multiple levels, including critical business processes that can overwhelm a technical team's ability to manage risks and manage change effectively.

Why is it so difficult to find successful ERP implementation? ›

The thing that is quite difficult in this implementation is collecting information data that is scattered throughout the company's departments, buried in the accounting system, or maybe on paper. With the loss of important data, companies must choose the right ERP vendor that can handle data integration perfectly.

What is one of the criticisms of ERP systems? ›

A criticism of the ERP Systems is the use of outdated technology, although some recent efforts have been made like Business By Design (SAP) and SaaS systems providing Web 2.0 facilities (SAP, Oracle, …). In fact, some ERP Systems do not make graphic and modern interfaces, as users would like.

What are the 6 main benefits of ERP? ›

Here are the benefits of ERP systems:
 • Eliminates manual reports. ...
 • Reduced operation costs. ...
 • Improved communication and collaboration. ...
 • Better financial planning. ...
 • Improved data security. ...
 • Improved customer service.
Nov 30, 2022

What are the top two key benefits of ERP? ›

Here are 15 of the most notable advantages an ERP system offers:
 • Data Security. ...
 • Standardized/Centralized Data. ...
 • Compliance. ...
 • Increased Productivity. ...
 • Visibility. ...
 • Scalability. ...
 • Mobility. ...
 • Cost Savings.
Feb 10, 2022

What is the largest benefit of a successfully implemented ERP system? ›

What is the largest benefit of a successfully implemented ERP system? Efficiency. Which of the following tracks inventory across the organization?

What are the 3 common types of ERP? ›

There are three main types of ERP systems that function with different deployment model options. The most common types of ERP systems include cloud ERP, on-premise ERP, and hybrid ERP.

What is Tier 3 ERP system? ›

Tier 3 ERP software are ERP systems which cater for a very specific niche or industry or geographic location. For example, some Tier 3 ERP software is specifically designed for the food manufacturing industry or for companies based in Sweden.

What are the risks of ERP implementation? ›

The eight most common ERP implementation risks
 • Lack of buy-in. ERP will fundamentally change how your business works – that is, of course, the point. ...
 • Change management & adoption. ...
 • Data integration & quality. ...
 • Project planning. ...
 • Project management. ...
 • Scope creep. ...
 • Unstable or broken final system. ...
 • Insufficient training.
Oct 18, 2022

What are the five major process in an ERP system? ›

The five major processes in a typical ERP system are: finance, logistics, manufacturing, human resources and sales/ marketing (look at Figure (4)).

What are the two factors of ERP? ›

The key success factors are:
 • Project Strategy and Start Up.
 • Management Commitment.
 • Project Scope.
 • Project Team.
 • Change Management, Communication and Training.
 • Customizations/Modifications.
 • Budget.
 • Project Closure.
Feb 6, 2014

What is the most critical factor that determines the success of any ERP implementation? ›

For ERP implementation to be successful, it's important that an organization makes a realistic budget. This budget can include various costs that relate to ERP implementation, such as hardware, software and staff resources.

What is the critical success factor of ERP system? ›

Successful ERP implementation requires the organization to engage in excellent project management. This includes a clear definition of objectives, the development of both a work plan and a resource plan, and careful tracking of project progress.

What is the most important issue in an ERP implementation? ›

Data migration

One of the key challenges of implementing an ERP system is the need to migrate data from existing systems to the new platform. This can be a complex and time-consuming process, and it's important to ensure that the data is migrated accurately and completely to avoid any disruptions to your business.

What are the 5 components of ERP? ›

ERP components are the modules of the ERP software that offer specific solutions to the different wings of a business, such as HRM, CRM, finance and accounting, project management, etc. This blog uncovers the powerful features of ERP components and their benefits in a better way.

What factors can help ensure a successful ERP implementation? ›

The key success factors are:
 • Project Strategy and Start Up.
 • Management Commitment.
 • Project Scope.
 • Project Team.
 • Change Management, Communication and Training.
 • Customizations/Modifications.
 • Budget.
 • Project Closure.
Feb 6, 2014

What are the two most common causes of ERP project failure? ›

Here are five of the most common reasons why ERP projects fail:
 • Lack of quantifiable goals. ...
 • Data migration challenges. ...
 • Too much focus on processes rather than results. ...
 • Fear of change and low user adoption. ...
 • Lack of ongoing training and support. ...
 • Looking for new solutions to help your business grow?

Why is it so difficult to implement ERP successfully? ›

In the modern business environment, lack of communication can be one of the major issues for ERP implementation failure. Lack of flexibility: Mostly, deploying an ERP is a one-time investment. So, the solution should be flexible enough to change and scale itself with the growth of your organization.

What are the main issues to manage for a successful ERP implementation? ›

What are the Challenges Involved in the Implementation of ERP in an Organization?
 • Determining the Processes that Should be Integrated. ...
 • Resistance by the Organization's Teams to Change. ...
 • Lack of Flexibility. ...
 • Costs Involved in Maintenance. ...
 • Issues Related to Data Migration. ...
 • Poor Project Management.
Nov 23, 2022

What is the percentage of successful ERP implementation? ›

Two Big Reasons Why ERP Implementations Have Failure Rates Higher than 50% ERP implementation failure can be one of the costliest mistakes a company makes.

Videos

1. Best ERP Software for Small Business in 2023
(9to5Software)
2. What is ERP Software? Here is everything you need to know.
(Eric Kimberling - Digital Transformation)
3. Top 5 ERP Software in India 2020 🤔 | Best Enterprise Resource Planning [ERP] Software |TechMoodly
(TechMoodly)
4. What is Enterprise Resource Planning (ERP) Software?
(IBM Technology)
5. What is ERP Software? | Introduction to ERP and Supply Chain Management Systems (REAL LIFE EXAMPLE)
(Eric Kimberling - Digital Transformation)
6. Wat is een ERP-systeem?
(A Collective)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 11/07/2023

Views: 5285

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.