CTAN: /tex-archive/macro's/latex/contrib/tuda-ci (2023)

Copyright (C) Marei Peischl , 2018–2023

tuda-ci 2023/04/24 v3.30

Dit materiaal valt onder deLATeXProject Public License versie 1.3c of hoger. Zienhttp://www.latex-project.org/lppl.txtvoor details.

Link naar de github-repository

Engelse versie hieronder

Samenvatting

De TUDa-CI-bundel is de implementatie van het huisstijlontwerp van de TU Darmstadt inLATeX. Naast de klassen-, pakket- en configuratiebestanden biedt het ook gebruikersdocumentatie in de vorm van sjabloonbestanden voor verschillende documenttypen.

Het totale pakket is mede geïnspireerd door het TUD-ontwerppakket van Clemens von Loewenich en Joe Werner.

Momenteel bestaan ​​deze sjablonen alleen in het Duits.

ondersteuning en hulp

De ULB biedt informatiecompetentie aan via het teamLATeX-Ondersteuning en vooral hulp bij het gebruik van TUDa-CI. (https://www.ulb.tu-darmstadt.de/findengebruik/mediagebruik/tekstenproces/latex/index.de.jsp). Daarnaast zal het spreekuur weer plaatsvinden. De data voor alle leervormen vind je onderhttps://www.ulb.tu-darmstadt.de/lernenwerken/lerenEnlernformate/textverarbeitung/textverarbeitung.de.jsp

Kennisgeving van gebruik

De richtlijnen van de huisstijl (https://www.intern.tu-darmstadt.de/media/medienuitvoerende afdelingkm/diensten/mediacd/debeelddetudarmstadt.pdf), evenals de vereisten van de universiteitsbibliotheek vereisen een aantal speciale configuraties. Zo is de aanmaak van een archiveerbaar PDF-bestand (PDF/A) gepland voor wetenschappelijke publicaties en proefschriften. Dit is met stroomLATeXpakketten en de Lua-compilerLATeXveel eenvoudiger te implementeren dan met oudere formaten. Om deze reden moet u, voordat u TUDa-CI gebruiktTeX-Update distributie en indien mogelijk LuaLATeXgebruiken als compiler. In principe is het mogelijk om andere compilatieprogramma's te gebruiken, maar mogelijk worden dan niet alle functies ondersteund. Het kan zelfs nodig zijn om het maken van PDF/A te voorkomen. Meer informatie is te vinden in de voorbeeldbestanden die zijn gedocumenteerd. Deze zijn ook beschikbaar als gecompileerde PDF's hieronderhttp://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/tuda-ci/docof – als het pakket is geïnstalleerd – in de overeenkomstige documentatiemap (LATeX-Installatie>/doc/latex/tuda-ci).

afhankelijkheden

De bundel maakt gebruik van pakketten van de standaardLATeX- Distributies. Dit kan problemen opleveren bij het gebruik van pakketversies via het Linux-pakketbeheer.

In de meest voorkomende gevallen ontbreekt een subpakket met de naam URspecialopts.sty. Dit pakket wordt gebruikt voor het doorgeven van opties en maakt deel uit van de urcls-bundel:https://ctan.org/pkg/urcls

Installatie

TUDa-CI maakt deel uit van de twee populaireTeXDe verdeling (MikTeX&TeXLive, en dus ook in de MacTeX-Pakket). Het is dus mogelijk om de sjablonen te gebruiken via deTeXdistributie installeren en bijwerken.

BijTeXUpdates en pakketinstallatie worden live via het programma "TeXLive Manager (tlmgr) wordt uitgevoerd. De analoog onder MikTeXbetekent "MicrofoonTeXtroosten". Met standaardinstellingen hebben Mac en Windows ook grafische gebruikersinterfaces die u door de update/installatie leiden.

Als je nog geen distributie hebt geïnstalleerd, kun je de informatie vinden die je nodig hebt om te installerenTeXLeef onder:

Speciaal geval: pakketbeheer van het besturingssysteem (Linux/BSD)

Voor sommige Linux/BSD-varianten zijn er texlive-pakketten die kunnen worden geïnstalleerd via het pakketbeheer van het systeem. Omdat TUDa-CI heel bijzonder is, zit het meestal alleen in de pakkettentexlive-volbevatten. Ze zijn echter wel opgenomen in het pakketbeheerTeXLive versies zijn vaak erg verouderd en de logobestanden moeten sowieso geïnstalleerd worden. We raden daarom aan om te installerenTeXLeef over deTeXLive-manager:https://tug.org/texlive/doc/texlive-en/texlive-en.html#installation.

Gebruik van TUDa-CI via Ommezijde

TUDa heeft een eigen Overleaf-installatie waartoe alle leden toegang hebben. De DEMO-bestanden worden daar in de huidige versie als sjablonen aangeboden:https://sharelatex.tu-darmstadt.de/templates/allHet kan daarom worden gebruikt zonder lokale installatie.

Gebruikte logo's en afbeeldingsbestanden

De gebruikte logo's maken geen deel uit van deze bundel en kunnen door leden van de TU Darmstadt worden gedownload via het interne netwerk.

https://download.hrz.tu-darmstadt.de/protected/ULB/tudalogo.pdf

Voor de permanente installatie van de logobestanden, ziehttps://www.ulb.tu-darmstadt.de/findengebruik/mediagebruik/tekstenproces/latex/index.de.jspeen pakket met relevante instructies.

Voor niet-leden is een manier gedocumenteerd om een ​​vervangend logo te plaatsen.

Inclusief sjabloonbestanden

type documentSjabloondatumi(en)document klasse
Interne rapportages (minimale template)DEMO-TUDaReport.textudapub.cls met tudasize9pt.clo
Wetenschappelijk artikelDEMO-TUDaPub.tex, gebruikt ook DEMO-TUDaBibliography.bibtudapub.cls
proefschriftenDEMO-TUDaThesis.tex/DEMO-TUDaPhD.tex, gebruikt ook DEMO-TUDaBibliography.bibtudapub.cls met tudathesis.cfg
Wetenschappelijke affichesDEMO-TUDaSciPoster.textudasciposter.cls
Aankondigingen van evenementenDEMO-TUDaPoster.textudaposter.cls
inschrijvingenDEMO-TUDaAnnouncement.textudaposter.cls
presentatiesDEMO-TUDaBeamer.textudabeamer.cls
brievenDEMO-TUDaLetter.tex, gebruikt ook DEMO-TUDaFromaddress.lcotudaletter.cls met tudalettersize10pt.clo
oefenbladenDEMO-TUDaExercise.textudaexercise.cls
flyers/foldersDEMO-TUDaLeaflet.textudaleaflet.cls

Er zijn ook voorbeeldbestanden voor: TUDexercise compatibiliteitsmodus:https://github.com/tudace/tudalatextemplates/blob/master/example/Examples-TUDexercise-compat.texKleurenschalen van tuda-pgfplots:https://github.com/tudace/tudalatextemplates/blob/master/example/Examples-TUDa-pgfplots.tex

Lijst met alle meegeleverde bestanden:

 • LEESMIJ.md
 • voorbeeld/
  • DEMO-TUDaAnnouncement.tex
  • DEMO-TUDaBeamer.tex
  • DEMO-TUDaBibliography.bib
  • DEMO-TUDaExercise.tex
  • DEMO-TUDaLeaflet.tex
  • DEMO-TUDaLetter.tex
  • DEMO-TUDaPhD.tex
  • DEMO-TUDaPoster.tex
  • DEMO-ALLPub.tex
  • DEMP-TUDaReport.tex
  • DEMO-TUDaSciPoster.tex
  • DEMO-TUDaThesis.tex
  • JaDemo.lco
 • tex/
  • tudabeamer.cls
  • beamerkleurenthemaTUDa.sty
  • beamerfontthemeTUDa.sty
  • beamerbinnenthemaTUDa.sty
  • beamerouterthemeTUDa.sty
  • beamerthemeTUDa.sty
  • tudacolors.cfg
  • tudacolors.def
  • tudacolors.jan
  • tudaexercise.cls
  • tudafonts.sty
  • tudaleaflet.cls
  • tudaletter.cls
  • tudalettersize10pt.clo
  • tudaposter.cls
  • tudapub.cls
  • tudarules.stal
  • tudasciposter.cls
  • tudasize9pt.clo
  • tudathesis.cfg
  • tuda-a0paper.clo
  • tuda-a1paper.clo
  • tuda-a2paper.clo
  • tuda-a3paper.clo
  • tuda-a4paper.clo
  • tuda-a5paper.clo

De TUDa-CI-Bundel biedt de mogelijkheid om de huisstijl van de TU Darmstadt te gebruiken inLATeX. Daarom bevat het documentklassen, evenals enkele hulppakketten en configuratiebestanden, samen met enkele sjablonen voor gebruikersdocumentatie, die momenteel alleen in het Duits beschikbaar zijn.

Als je geen Duits spreker bent en hulp nodig hebt bij het gebruik van deze bestanden, neem dan gerust contact op met de beheerders.

Steun

ULB biedt ondersteuning voorLATeXin het algemeen en TUDa-CI. Het e-mailadres voor contact is te vinden ophttps://www.ulb.tu-darmstadt.de/findengebruik/mediagebruik/tekstenproces/latex/index.en.jsp. Daarnaast is er eenTeXlijk spreekuur. Vragen kunnen ook in het Engels worden beantwoord. De data zijn te vinden ophttps://www.ulb.tu-darmstadt.de/lernenwerken/lerenEnleerformaten/tekstverwerking/tekstverwerking.en.jspop zoek naar "TeXniche-spreekuur”.

Installatie

TUDa-CI maakt deel uit van het populaireTeXdistributies (MikTeX&TeXLive, die is opgenomen doorMacTeX). Het is mogelijk om de sjablonen te installeren met behulp van deTeXLive Manager of de MikTeXTroosten.

Voor het geval je er geen hebt geïnstalleerdTeXsysteem kunnen de volgende links nuttig zijn:

Het is ook mogelijk om de TUDa-CI-DEMO-bestanden te gebruiken als Overleaf-Templates op TUDa's eigen installatie:https://sharelatex.tu-darmstadt.de/templates/all(vereist TUDa-account)

Opmerking over texlive-pakketten geleverd door Linux/BSD-pakketbeheerders:

Als u al een texlive-pakket van uw besturingssysteem gebruikt, is TUDa-CI mogelijk niet inbegrepen. Aangezien het een huisstijlpakket is, moet u het mogelijk installerentexlive-volgebruiken zonder verdere aanpassingen. Deze pakketten missen ook het logo en - dit hangt af van uw besturingssysteem - het geleverde pakket kan verouderd zijn. In dit geval raden we de installatie aan met behulp van tlmgr (zoals beschreven in de bovenste links).

Logo's

De gebruikte logo's kunnen niet binnen deze bundel worden gepubliceerd. Leden van TU Darmstadt kunnen deze downloaden via intranet:https://download.hrz.tu-darmstadt.de/protected/ULB/tudalogo.pdf

Als u geen lid bent van de TU Darmstadt, bevatten de voorbeeldbestanden informatie over het gebruik van een vervangende afbeelding in plaats van het logo.

Inclusief sjablonen en documenttypes

type documentnaam van het sjabloonbestandgebruikte documentclass en config
minimale Template voor interne rapportagesDEMO-TUDaReport.textudapub.cls
Wetenschappelijk artikelDEMO-TUDaPub.tex, met behulp van DEMO-TUDaBibliography.bibtudapub.cls en tudasize9pt.clo
proefschriftenDEMO-TUDaThesis.tex/DEMO-TUDaPhD.tex, met behulp van DEMO-TUDaBibliography.bibtudapub.cls en tudathesis.cfg
wetenschappelijke afficheDEMO-TUDaSciPoster.textudasciposter.cls
aankondigingsposterDEMO-TUDaPoster.textudaposter.cls
deze aankondigingenDEMO-TUDaAnnouncement.textudaposter.cls
presentatieDEMO-TUDaBeamer.textudabeamer.cls
briefDEMO-TUDaLetter.tex, met behulp van DEMO-TUDaFromaddress.lcotudaletter.cls en tudalettersize10pt.clo
oefenbladen/examensDEMO-TUDaExercise.textudaexercise.cls
foldersDEMO-TUDaLeaflet.textudaleaflet.cls
 • v1.00 Eerste officiële versie - gepubliceerd op 20-07-2019
 • v1.01 (2019-08-05) Kleinere lay-outcorrecties en documentatieverbeteringen
 • v1.10 (2019-09-09) Lay-outcorrecties + bugfixes
  • Correcties en wijzigingen met betrekking tot de margedefinities
  • Compatibiliteitsprobleem met datetime-pakket oplossen
  • Verbeterde implementatie van de kopoptie
  • Voeg informatie over pakketafhankelijkheden toe
 • v1.11 (2019-09-25) bugfixes + kleinere aanpassingen om het gebruik te vereenvoudigen
 • v1.20 (26-10-2019 - was niet gepubliceerd op CTAN)
  • Verbeteringen voor oefenbladen/examens en pdfa-modus
  • Schakel pdfa-modus over naar PDF/A-2b en dwing Type1 af voor geldige documenten
  • Voeg tudaexercise.cls en het bijbehorende demobestand toe
  • Documentatie verbeteringen
  • Type=intern voor tudapub voor stagiairrapportages
  • Aankondigingsmodus voor tudaposter
  • Lay-out aanpassingen op TUDabeamer
  • Aanvullende paginastijl=false-modus voor tudapub
 • v2.00 (2019-11-07) Aanvullende sjabloonbestanden + enkele verbeterde implementaties
  • gewijzigde titel lettergrootte aanpassingen om clo-bestanden te gebruiken
  • extra opties voor tudaposter, om het te gebruiken voor vacature-/scriptieaankondigingen
  • verbeterde implementatie van tudaexercise
  • bugfixes met betrekking tot de PDF/A-Mode
 • v2.01 (2019-11-13) kleine bugfixes
  • fix uitbreiding van metadata voor PDF/A-modus
  • aanpassing van Engelse vertaling voor thesis-modus van tudapub
  • fix ondersteuning voor titelafbeelding in aankondigingsmodus voor tudaposter
 • v2.02 (2019-11-16) bugfixes
  • lettertypeproblemen en Type1-modus oplossen
  • verbeter marginpar aanpassing voor tudaposter
 • v2.03 (2019-11-28) bugfixes + kleine implementatiecorrecties
  • staat woordelijk toe in oplossingsomgeving voor tudaexercise
  • voeg verklaring toeaangepaste teksten te leveren
  • voeg AffidavitSignature toe
  • typefouten corrigeren
  • uitgebreide documentatie
 • v2.03a (2019-11-29) Fix CTAN-versie vanwege implementatieproblemen
 • v2.04 (2019-12-17) Bugfixes en lay-outaanpassingen
  • bugfixes in tudaexercise.cls (#114, #103, #113)
  • add-mechanisme om studentID te gebruiken voor de scriptiemodus van tudapub
  • documentatie uitbreiden
  • verbeterde implementatie van het hoofdmechanisme van tudaexercise
 • v2.05 (18-12-2019) Fix identbarcolor-mechanisme in tudaexercise
 • v2.06 (2020-01-18) Herimplementatie van pdf/a-mechanismen om te werken met nieuwere expl3-kernel
 • v2.07 (28-01-2020) Compatibiliteit herstellen voor oudere expl3-kernels
  • sleutel toevoegen om licentie-informatie voor te wijzigen\tuprints
 • v2.08 (10-02-2020) Bugfixes
  • schakel ontbrekende ligaturen uit voor roboto in scshape (alleen Type1)
  • implementeer het nieuwe naamgevingsschema van KOMA-Script
  • repareer tegenmechanismen voor tudaexercise
 • v2.09 (09-03-2020) bugfixes en kleinere functie-uitbreidingen
  • inductie van tudaleaflet
  • bug gerepareerd met betrekking tot de combinatie van twocolumn en marinpar=false
  • kleinere lay-outaanpassingen
  • documentatie verbeteringen
 • v2.10 (2020-04-25) bugfixes + functieverbetering voor tudaexercise
  • voeg een mechanisme toe voor credits in tudaexercise
  • bijschriften en koppen in folders gebruiken geen accentfont meer
  • margepar-uitlijning repareren
 • v2.11 (2020-06-12) vertaling toevoegen voor ThesisStatus
  • optie toevoegen voor een aangepaste status
 • v3.00 (08-09-2020)
  • functieverbetering voor flexibeler gebruik en afdelingsspecifieke vereisten
  • introduceer afdelingsspecifieke modusop de machines
  • internals herstructureren (ptxcd module)
 • v3.01 (2020-09-11) kleine bugfixes veroorzaakt door de interne herstructurering
 • v3.02 (2020-09-12) fix bug in tudaexercise veroorzaakt door 3.01
 • v3.03 (2020-09-19) verwijder verouderde Type1-handhaving voor pdfa-modus
 • v3.04 (2020-10-05) functieverbeteringen van tudaexercise
  • schakel pdfusetitle in voor tudaexercise
  • oplossing toevoegenen het IfSolution-mechanisme voor tudaexercise
  • documentatie over verdere configuratie uitbreiden
 • v3.05 (13-10-2020) fix @author-uitbreiding voor tudaexercise
 • v3.06 (20-10-2020)
  • voeg een beëdigde verklaring toe voor het digitaal indienen van een proefschrift
  • kleine aanpassingen op de titelpagina van de tudathesis
  • vereenvoudig de wijziging van de beschrijving van de beoordelaar
 • v3.07 (21-10-2020)
  • taalkeuze verbeteren
  • regeleindeproblemen in beëdigde verklaring oplossen
 • v3.08 (12-11-2020)
  • repareer titleback-marges
  • voeg vooraf gedefinieerde waarden toe voor sommige cc-licenties in tudathesis
  • extra opties om het kleurenschema van de titelpagina aan te passen
 • v3.09 (12-01-2021)
  • kleine patch inclusief layout aanpassingen voor department=mecheng
 • v3.10 (05-02-2021)
  • fix bedankt voor titlepage=false
  • uitbreiding van de ondersteuning voor alle CreativeCommons 4.0-licenties
  • documentatie verbeteren
 • v3.11 (22-02-2021)
  • info toevoegen voor DVI-uitgangen
 • v3.12 (06-03-2021)
  • kleurconversie voor PDF/A repareren
  • herstel marge na titelpagina voor custommargins=geometry
  • informatie over de installatie verbeteren
 • v3.13 (16-03-2021)
  • verbetering van tudaexercise om flexibeler te zijn voor gebruik bij examens
  • converteer punten naar een drijvende-kommavariabele
 • v3.13a (19-03-2021)
  • patch om de automatische reset van de optie points=auto (tudaexercise) te repareren
 • v3.14 (18-05-2021)
  • bug in pagestyle init gerepareerd voor department=mecheng
  • selectie van beamermodus repareren
  • repareer een fout in de documentatie van tudaexercise
 • v3.15 (26-05-2021)
  • voeg inst toe aan tudasciposter om meerdere affiliaties te ondersteunen
  • fix berekening van headwidth met department=mecheng
  • documentatie verbeteren over documentmarges voor tudapub en op tudapub gebaseerde voorbeelden
 • v3.16 (03-06-2021)
  • optie-uitbreiding aanpassen i.v.m. wijzigingen in deLATeXpit
 • v3.17 (27-07-2021)
  • voeg een tijdelijke oplossing toe om onverenigbaarheden met pdfa=true te voorkomen
  • voettekstposities corrigeren
 • 3.18 (05-08-2021)
  • repareer bug in tudabeamer blokafstand
 • 3.19 (09-10-2021)
  • titelmechanisme voor tudaposter verbeteren
  • repareer de blokafstand als colorframetitle=false
 • 3.20 (12-10-2021)
  • handtekening-afbeeldingsmechanisme toevoegen voor beëdigde verklaring
  • verenig het titelgrafische mechanisme in tudapub en tudabeamer
 • 3.21 (11-01-2022)
  • fixeer titelbreedte voor de combinatie vancustommargins=geometrieEntitelpagina=false
  • verwijder enkele verouderde waarschuwingen
  • TUDaLetter-documentatie verbeteren
 • 3.22 (08-02-2022)
  • verbetering van de uitlijning voor recensenten alstype=scriptie
  • repareer een bug bij het omgaan met\Metagegevens
 • 3.23 (21-03-2022)
  • lettertypeselectie voor recensenten in uppertitleback repareren
 • 3.24 (20-04-2022)
  • Fix paper=liggend voor TUDa-SciPoster.
  • Verbeter internals voor geavanceerde afdelingsconfiguratie in TUDa-SciPoster
 • 3.25 (25-04-2022)
  • Afdelingsspecifiek configuratiemechanisme in TUDa-SciPoster opgelost
  • Voeg ondersteuning toe voor specifieke configuratiepaden
 • 3.26 (10-06-2022)
  • Update TUprints dataschema
  • Herstel incompatibiliteit met TUDaLeaflet en recente KOMA-Script-updates
 • 3.27 (03-08-2022)
  • Referentieproblemen oplossen met subtaakin TUDaExercise
 • 3.28 (04-11-2022)
  • Laadmechanisme voor afdelingsspecifieke beamersjablonen met voorvoegsel gerepareerd
  • Interne aanpassingen om de flexibiliteit te vergroten
  • 3.29 (11-12-2022)
  • Fix bug met subtask=runin voor TUDaExercise
  • Ondersteuning toegevoegd voor lijsten in oplossingen van TUDaExercise
  • Hernoem enkele interne mechanismen om de structuur te verenigen
  • 3.30 (24-04-2023)
  • Voeg een beëdigde verklaring toe om onderwerpspecifieke informatie te verwijderen
  • Herstel titelblokberekening met tudasciposter
  • Breid het puntenmechanisme uit om toegang te krijgen tot subtaakpunten
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 23/08/2023

Views: 5319

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.