Affiliate marketing & influencer marketing: kan deze combinatie? (2023)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=” 3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Affiliate marketing en influencer marketing kennen een dunne scheidingslijn. Soms worden de termen door elkaar gebruikt, samengevoegd onder de noemer partnerships of kan er verwarring ontstaan. Wat is nu wat? En hoe gaan deze marketing kanalen hand in hand?

De definities

Laten we bij het begin beginnen: wat zijn de definities van deze twee online marketing opties?

(Video) Affiliate Marketing voor Affiliates PayPro

Affiliate-marketingheb ikeerderop Affiliateblogger.nl gedefinieerd als een manier van online adverteren, waarbij je als adverteerder met een affiliate netwerk samenwerkt, om met de juiste publishers in aanraking te komen die de organisatie van de adverteerder (producten/merken/website) promoten. Hiervoor wordt een publisher beloond in commissie. De adverteerder krijgt hiervoor exposure, verkeer en conversies terug.

Flash Media Monitoring-link liveEnsie.nlde betekenis van influencer marketing goed uit. Influencer marketing is een vorm van marketing waarbij er een persoon of groep wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van de doelgroep. De influencers hebben veel volgers op social media; waar ze veelvuldig gebruik van maken.

Binnen de definitie van affiliate marketing wordt vooral het proces en de stakeholders uitgelicht, bij influencer marketing staat de rol van de betreffende influencer centraal.

(Video) Verdien €10.000 Per Maand Met Affiliate Marketing In 5 Simpele Stappen - Jacko Meijaard

Uitgever = beïnvloeder?

Als we dieper ingaan op het woord publisher binnen affiliate marketing dan kan dit volgens de definitie een influencer zijn. Het kan een persoon of groep (en groep in dit geval als website) betreffen die invloed uit kan oefenen op het gedrag van de doelgroep. In principe heeft iedere publisher dit als doel: zo kunnen zij juist meer commissie verdienen. Alleen: niet iedere publisher heeft veel volgers op social media waar ze veelvuldig gebruik van maken.

Waarom zien we publishers niet per definitie als influencers? Juist omdat zij zich focussen op hun website: een blog, contentwebsite, kortingscodeplatform, cashbackprogramma of vergelijkingswebsite. Social media is vaker een bijzaak. Een publisher is dus niet per definitie een influencer, maar kan dit wel zijn. Net als dat influencers ook publisher kunnen zijn.

Influencer marketing binnen affiliate marketing

Voor adverteerders binnen affiliate marketing wordt het steeds belangrijk om de complete funnel te bedienen en niet alleen te focussen op de publishers die zij al kennen. Nieuwe publishers worden gezocht voor het begin van de funnel om meer op de inspiratie in te kunnen spelen. Vooral micro influencers, de influencers die in een niche zitten, of kleine toekomstige influencers zijn hiervoor erg interessant en worden volop benaderd. Doordat zij zich in een niche bevinden of naar verwachting in de toekomst groter worden, kunnen adverteerders nu al profiteren van hun doelgroep.

(Video) Affiliate marketing en de belastingdienst (2022)

Omdat deze influencers niet groot genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een samenwerking met een influencer agency tonen zij interesse in affiliate marketing. Beter een commissie verdienen dan geen geld verdienen. Daarnaast vinden zij het vaak erg tof om samen te werken met grote adverteerders, al is het dan op affiliate marketing basis.

Affiliate marketing binnen influencer marketing

Dat adverteerders via affiliate marketing vaker de kleinere en potentiele influencers benaderen in plaats van de grote heeft te maken met de welwillendheid van de influencers. Deze influencers willen graag iets aan geld verdienen en vinden affiliate marketing een mooie oplossing. De grote(re) influencers zijn gewend om beloond te worden in een vast bedrag. Als je dit gewend bent, dan is het logisch dat affiliate marketing een stuk minder interessant is. Je vergelijkt dan een vast bedrag voor inspanningen met een (ten opzichte van een vast bedrag) relatief kleine commissie en een stukje risico.

Je ziet dan ook dat de meeste grote influencers niet op affiliate marketing basis samenwerken. Zonde vind ik. Ik denk namelijk dat en en ook een goede optie is! Affiliate links kunnen een basis zijn en de vaste bedragen daar bovenop. Zo behaal je meer samenwerkingen en de kans om de adverteerder via affiliate marketing later ook voor een vast bedrag aan je te binden als influencer.

(Video) Hoe Affiliate Links Promoten In 2023 | Verdien €100 Per Dag

Het komt dus vaker voor dat kleine of micro influencers affiliate marketing inzetten ten opzichte van de grote influencers. Voor beide valt iets te zeggen natuurlijk, maar ik blijf het zonde vinden als beide kansen laten liggen.

Wat is nu het grote verschil?

Het grote verschil zit hem in de grootte van de influencer. Om grote influencers in te zetten heb je influencer marketing nodig omdat zij (haast) geen affiliate marketing inzetten. Om kleine of micro influencers in te zetten kan dit vaak ook via affiliate marketing! Het verschil zit hem dus mede in de manier van betaling: fixed fee vs. commissie.

Afbeelding copyright:© aratehortua via 123RF.com

(Video) BOL.COM PARTNERPROGRAMMA REVIEW - HOE WERKT HET & OVERZICHT COMMISSIES (AFFILIATE MARKETING)

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

FAQs

Is affiliate marketing and influencer marketing the same? ›

What is the difference between affiliate and influencer? An affiliate works with a company to sell products and services in exchange for a commission. Influencers generally focus on longer-term KPIs and can be paid on commission, product gifting, flat rate fees, or a combination of all three.

Do influencers use affiliate marketing? ›

Influencer affiliate marketing is a marketing strategy that encourages individual influencers (sometimes called affiliates) on any social network to promote your brand in exchange for a commission on sales, lead signups, or clicks.

What is the biggest question in affiliate marketing? ›

15 Frequently Asked Questions About Affiliate Marketing
 • What is affiliate marketing?
 • What is an affiliate program?
 • What is an affiliate network?
 • How big is the industry of affiliate marketing?
 • How does affiliate marketing work alongside other marketing channels?
 • What is a super affiliate?
Jan 17, 2020

How much do influencers get paid for affiliate marketing? ›

You can expect to generally make 5-30% commission in affiliate marketing contracts. Often, bigger influencers are at the 8-12% range.

Can you do affiliate marketing without being an influencer? ›

Affiliate marketing does require an audience, but you don't have to be a social media influencer with a lot of followers to do it. Your audience can be made up of email list subscribers, organic search engine traffic, or paid advertising traffic.

How do affiliate marketers get paid? ›

How Do Affiliate Marketers Get Paid? Affiliate marketers get paid a commission for referring customers to companies where they make purchases. These commissions can range from less than 1% to 20% or more, depending on the product and level of referral volume.

Which social media is best for affiliate marketing? ›

Channels like Instagram, Facebook, and Pinterest are perfect for affiliate website, Etsy marketing, eBay, or Shopify marketing strategies. Create quality listings and product displays and encourage clicks on your posts and affiliate links with enticing content – generating commissions in return.

How much do influencers make on Amazon affiliate links? ›

Influencer earnings vary from a few bucks per month to thousands of dollars. It all depends on how many sales they generate from their links. Commission rates vary, depending on the type of product. Amazon influencers can earn anywhere from 1-10% from each sale.

How much commission do influencers make? ›

As of 2021, Instagram influencers generally make 5-30% commission in affiliate marketing contracts, with bigger influencers starting in the 8-12% range.

How many people fail at affiliate marketing? ›

The allure of affiliate marketing is undeniable; who wouldn't want to make money while asleep simply by recommending products to others? While this is obviously said tongue in cheek, it's also important to note that as many as 95% of those starting out in this industry fail.

What is the hardest part of affiliate marketing? ›

The challenges of affiliate marketing include the difficulty of finding quality products and services to promote, the need to build a large and engaged audience, and the need to continually adapt to changes in the market and the products and services being promoted.

What is the golden rule of affiliate marketing? ›

What is the golden rule of affiliate marketing? Ah, the golden rule of affiliate marketing - it's a simple one: promote products that you genuinely believe in and that are relevant to your audience.

How many followers do I need for affiliate marketing? ›

With the rise of micro-influencers, even accounts with less than 2,000 followers can become great affiliates. However, a good number is 5,000 to 15,000 followers to expect a substantial sale from affiliate marketing. At the end of the day, look for high engagement rate vs. the number of followers.

How much do Amazon affiliates make? ›

Amazon affiliates get paid $100 to $20,000 in the Amazon affiliates program on average. The payments will depend on how many referrals you generate for Amazon. The Amazon affiliates program runs on a commission basis, which means you make a percentage of every sale you commission.

Do affiliate marketers pay taxes? ›

Do affiliate marketers pay taxes? The short answer is yes.

Do I have to show my face with affiliate marketing? ›

Many successful affiliate marketers have built their businesses without showing their faces or revealing their identities. The key is to focus on the value you provide through your content, products, or services rather than relying on a personal brand or physical presence.

How do I start affiliate marketing for beginners? ›

How to get started with affiliate marketing
 1. Step 1: Choose your niche. Your niche is the category you want to talk about and promote. ...
 2. Step 2: Decide on a content platform. ...
 3. Step 3: Find affiliate programs to join. ...
 4. Step 4: Create great content. ...
 5. Step 5: Drive traffic to your affiliate site.
May 25, 2023

How do I start affiliate marketing with no money or audience? ›

The only way to start affiliate marketing with no money is to get an affiliate link and start sending it to people you know. While this is possible, it's not scalable and won't make you much money unless you're constantly networking.

Is it hard to make money affiliate marketing? ›

Affiliate marketing is not a get-rich-quick scheme. It requires time and patience to grow an audience and gain influence. You'll want to test different channels to see which connect best with your audience. Research the most relevant and credible products to promote.

Does affiliate marketing pay daily? ›

With daily payment terms publishers receive payments on a daily basis (during business days only). Publishers find these terms attractive because they promise to pay earned commissions from the day one and not wait for 7,14,30 or other predefined number of days before get paid.

What is the easiest way to pay affiliates? ›

PayPal payouts are a reliable, fast, flexible, and super-safe payment system available across most affiliate and ad networks. PayPal is a popular affiliate payout solution worldwide, accepted in nearly all countries worldwide.

How do affiliate marketers get followers? ›

Seven tips to making more affiliate sales on Instagram
 1. Label affiliate products as a paid partnership.
 2. Create an Instagram affiliate storefront.
 3. Add affiliate links to your Instagram bio.
 4. Create a discount code Story highlight.
 5. Record product demonstrations.
 6. Use hashtags to expand your reach.
 7. Track affiliate performance.
Jan 3, 2023

Does TikTok use affiliate marketing? ›

The TikTok For Business Affiliate Program allows affiliates to earn a commission when driving new users to use TikTok For Business.

How many followers do you need for an Amazon affiliate? ›

Social Networks

Your social network page or group must be established, with a substantive number of organic followers/likes (in most cases, at least 500).

How many followers do you need to be an influencer? ›

People with followers in the range between 500,000 and 1 million followers on a social network are macro-influencers. Most influencers are micro-influencers with between 10,000 and 50,000 followers. In really specialist niches, you have nano-influencers with fewer than 1,000 followers.

Who is the highest paid influencer? ›

1. Cristiano Ronaldo (@cristiano) One of the most well-known football players in the world, Christiano Ronaldo hardly needs an introduction.

Who pays influencers the most? ›

Who is the most paid social media influencer?
 • Cristiano Ronaldo, who makes $2,4 million per sponsored post.
 • Kylie Jenner, who earns nearly $1,8 million per sponsored post.
 • Selena Gomez, who makes nearly $1,7 million per sponsored post.
 • Kim Kardashian-West, who makes $1,6 million per sponsored post.
Feb 1, 2023

How much Instagram pay for 10K followers? ›

Influencers with followings between 1,000 and 10,000 followers earn $1,420/month on average while influencers with over a million followers earn $15,356/month.

What mistakes should you avoid affiliate marketing? ›

Top 10 affiliate marketing mistakes
 • Monetizing too early. ...
 • Expecting visitors without making any effort. ...
 • Promoting the wrong products. ...
 • Going overboard with promotion. ...
 • Not measuring your performance. ...
 • Choosing only the most expensive products. ...
 • Not understanding the products you promote. ...
 • Copying what others are doing.

Is affiliate marketing a get rich quick? ›

Affiliate marketing can be lucrative, but it takes a commitment of time and money to make it a real business. Do thorough research before you jump on the affiliate-marketing bandwagon. Also, remember to avoid putting all your eggs in one basket.

Can you be a millionaire with affiliate marketing? ›

However, if you've chosen affiliate marketing as your primary vehicle, earning a million dollars in a year is quite possible if you put in hard work, determination, focus, persistence, and passion, and are smart enough to implement cutting-edge marketing strategies. One thing is for sure-there are many things to learn.

What is influencer marketing also known as? ›

Influencer marketing (also known as influence marketing) is a form of social media marketing involving endorsements and product placement from influencers, people and organizations who have a purported expert level of knowledge or social influence in their field.

What is marketing with influencers called? ›

Influencer marketing is a collaboration between popular social-media users and brands to promote brands' products or services. These partnerships have been going on informally since the dawn of social media.

What is better than affiliate marketing? ›

In a dropshipping business, you will have a higher chance to attract customers and make them repurchase your products compared to affiliate marketing. It also allows you to sell various products worldwide, reaching a wider audience.

Is Instagram an affiliate marketing? ›

Instagram affiliate creators earn a commission on sales made from product tags in feed posts, Stories and Reels, and from products in their shop. To set up affiliate in the Instagram app, you must: Follow our Affiliate Tool Terms.

What are the 4 types of influencers? ›

4 Different Types of Influencers Based on Follower Count
 • #1: Micro-influencers. Number of followers: 5,000 — 100,000. ...
 • #2: Mid-tier influencers. Number of followers: 100,000 — 500,000. ...
 • #3: Macro-influencers. Number of followers: 500,000 — 1M. ...
 • #4: Mega-influencers. Number of followers: 1M+
Oct 7, 2022

What does influencer marketing fall under? ›

At a fundamental level, influencer marketing is a type of social media marketing that uses endorsements and product mentions from influencers — individuals who have a dedicated social following and are viewed as experts within their niche.

What is the goal of influencer marketing? ›

Influencer marketing helps you gain more visibility when such a person recommends your products or services or mentions your brands, which not only extend your scope but also increase your brand awareness.

Videos

1. The Ultimate Step-by-Step Guide to Becoming an Affiliate Marketer
(Kinsta)
2. ONLINE GELD VERDIENEN MET AFFILIATE MARKETING
(Rene Berends)
3. €100 Verdienen binnen de eerste dag met Amazon Affiliate (Nieuwe Methode)
(Jasper Leeuw)
4. Affiliate Marketing Statistics You Need to Know In 2023
(Kinsta)
5. Affiliate Marketing voor Adverteerders
(PayPro Nederland)
6. How To Make Money On TikTok Affiliate Marketing ($1,000+ ON DAY ONE) Step By Step
(Smart Money Tactics)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 21/08/2023

Views: 5413

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.