12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (2023)

Manager cv-sjabloon (tekstindeling)

Om u te helpen bij het schrijven van uw projectmanager-cv, vindt u hier een sjabloon metjuiste cv-opmaakje kunt kopiëren en plakken:

Manager cv voorbeeld

VOOR-EN ACHTERNAAM

E-mail: uw.email@gmail.com

Telefoon: (123) 456-7891

Adres: straat, stad, staat

LinkedIn: linkedin.com/in/uwprofiel

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (1)

Introductie hervatten

Ervaren/aspirant [branche] manager met [# jaar] jarenlange ervaring in de [branche] branche. Proberen mijn expertise in [relevante harde vaardigheden] te gebruiken om uw positie in [naam managerfunctie] te vervullen. Een toegewijde leider die ernaar streeft [naam bedrijf] te helpen zijn doelen te bereiken. Erkend vanwege mijn uitstekende staat van dienst en [relevante managementvaardigheden].

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (2)

Werk of relevante ervaring

Meest recente functietitelWerkgever Naam / Locatie / Startdatum – Einddatum

 • Voeg een lijst met opsommingstekens toe van uw prestaties
 • Zorg ervoor dat u uw prestaties onderbouwt met harde cijfers
 • Markeer momenten waarop u een team hebt geleid of een succesvol project hebt geleid

Eerdere functietitelWerkgever Naam / Locatie / Startdatum – Einddatum

 • Maak een lijst van relevante prestaties van een eerdere baan
 • Als je dit werk niet meer doet, gebruik dan werkwoorden in de verleden tijd om de ervaring te beschrijven

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (3)

Onderwijs

Graad Naam / Major
Universiteit, Locatie | Afstudeerdatum

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (4)

Vaardigheden en certificeringen

Vaardigheden en certificeringen

 • Vermeld hier uw relevante harde vaardigheden en certificeringen
 • Wees zo specifiek door namen te noemen van software of tools waarmee je ervaring hebt

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (5)

Aanvullende cv-sectie

 • Hier kunt u andere relevante informatie over uw kwalificaties toevoegen
 • Dit gedeelte kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderscheidingen die u heeft ontvangen of conferenties die u hebt bijgewoond

Hoe schrijf je een cv voor een managementfunctie

Een managementfunctie bemachtigen is niet eenvoudig. U moet aan werkgevers bewijzen dat u de ins en outs van uw branche kent en dat u deleiderschapskwaliteiteneen succesvol team begeleiden.

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (6)

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (7)

Bouw mijn CV

Onze gratis te gebruiken cv-bouwer kan u in slechts 5 minuten een cv maken. Kies gewoon de gewenste sjabloon en onze software maakt alles voor u op.

Zo schrijft u een sterk cv voor elke functie op managementniveau:

Begin met een cv-samenvatting die uw prestaties benadrukt

Voor managers, de beste manier ombegin een cvis het gebruik van eensamenvatting hervatten. Samenvattingen van cv's zijn vooral handig voor werkzoekenden op managementniveau omdat ze dat zijnprestatiegericht.

Door een cv-samenvatting te gebruiken, kunt u snel uw meest indrukwekkende prestaties als manager onder de aandacht brengen bij werkgevers.

Hier is een voorbeeld van een cv van een manager zodat u een beter idee krijgt van wat we bedoelen:

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (8)Samenvatting cv restaurantmanager

Ondernemende restaurantmanager met meer dan 6 jaar ervaring in het managen van een hoogwaardig en snel vijfsterrenrestaurant. Coachte 50+ personeelsleden en handhaafde een retentiegraad van werknemers die 25% hoger was dan de industriestandaard door trainingsprogramma's te implementeren.

Als je nog steeds niet zeker weet hoe je een effectieve cv-inleiding moet schrijven, kun je een professional inschakelensamenvattingsgenerator hervatten.

Gebruik actiewerkwoorden om uw managementtaken te beschrijven

Wervingsmanagers zien keer op keer dezelfde vermoeide uitdrukkingen en woorden op cv's. Bijvoorbeeld:

 1. Verantwoordelijk voor
 2. Belast met
 3. Vertrouwd met

Passieve woorden als deze zijn saai en vertellen de rekruteringsmanager niets over wat je eigenlijk hebtbereiktals beheerder.

Gebruik in plaats daarvan sterkactiewerkwoorden hervattenom de successen in je carrière te benadrukken. Bijvoorbeeld:

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (9)Actiewerkwoord voorbeeld

Het budget voor kantoorbenodigdheden is verlaagd met $ 470

Als u niet zeker weet welke woorden u op uw cv moet gebruiken, volgen hier enkele algemene managementgerelateerde actiewoorden om uw prestaties als team- en projectleider te benadrukken:

Manager hervatten woorden

VergemakkelijkenVoedenLeiding
BeherenAanwijzenInschrijven
AanstellenKampioenDelegeren
OrkestrerenhoofdinspecteurVoeden
RoerCoachSturen
PilootCoördinerenRegeren
GedragVormBrein
TreinLoopBeheren
CommandoMobiliserenToezicht houden
HoofdDirectGids
OverzienOnderwijzenMentor

Voeg cijfers toe om uw bekwaamheid als manager te bewijzen

Tijdens je tijd als manager heb je waarschijnlijk veel ervaring opgedaan. Maak jouwprestaties hervattenzo boeiend mogelijk door deze ervaring te onderbouwen met harde cijfers.

Nummers toevoegen wanneer u een lijst maaktwerkervaring op je cvhelpt rekruteringsmanagers die ervaring in context te plaatsen en beter te begrijpen wat u voor hen kunt bereiken.

Als een rekruteringsmanager bijvoorbeeld het volgende opsommingsteken op het cv van een marketingmanager zou zien, zou hij onmiddellijk begrijpen dat deze kandidaat bekwaam genoeg is om een ​​indrukwekkende omzetgroei van 13% te realiseren (en zelfs vergelijkbare resultaten zou kunnen behalen als hij zou worden aangenomen):

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (10)Voorbeeld van een opsomming van werkervaring

Nieuwe promotiecampagne ontwikkeld door producten samen te bundelen, waardoor de omzet met 13% toenam met een verwachte jaar-op-verkoopgroei van $ 400.000

Geen leidinggevende ervaring? Maak een lijst van gerelateerde prestaties

Als je nog geen manager bent, kun je nog steeds solliciteren voor een leidinggevende functie door te markerenoverdraagbare vaardighedenen eventuele leidinggevende ervaring die je hebt.

Een benadering is om uw te markerenvaardigheden op het gebied van projectmanagement. Als je bijvoorbeeld een project tot het einde hebt geleid, moet je die ervaring op je cv vermelden.

Hier is een voorbeeld van hoe een kandidaat zijn projectmanagementvaardigheden op zijn cv liet zien door de tijd te vermelden die hij met freelancers had gecoördineerd:

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (11)Voorbeeld gerelateerde prestatie opsommingsteken #1

Gedelegeerde bètatests van 13 apps aan een team van 47 freelancers

Hoewel je geen persoonlijke managementervaring hebt, laat dit soort werk zien dat je kunt coördineren met en leiding geven aan andere mensen - essentiële vaardigheden voor elke managementrol.

Daarnaast heb je misschien ook ervaring met het helpen van nieuwe medewerkers bij het leren hoe ze hun werk moeten doen.

Door deze ervaring op je cv te presenteren, geef je aan dat je deinterpersoonlijke vaardighedenen functiespecifieke expertise om effectief instructies te geven, en laat ook zien dat je het vertrouwen van je manager hebt verdiend om enige autoriteit te krijgen over nieuwe medewerkers.

Hier leest u hoe u ervaring met het trainen van mensen op een cv kunt vermelden:

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (12)Voorbeeld gerelateerde prestatie opsommingsteken #2

In recordtijd 7 nieuwe caissières opgeleid tot volwaardige verkoopmedewerkers

Markeer uw relevante managementvaardigheden

Als u op managementniveau wilt worden aangenomen, moet u bewijzen dat u meer weet dan alleen de harde details van uw branche.

Bedrijven zijn op zoek naar kandidaten die demanagement vaardighedennodig om nieuwe medewerkers op te leiden, een succesvol team te leiden en projecten te leiden.

Laat werkgevers zien dat u over de basisvaardigheden beschikt om een ​​succesvolle manager te zijn door ze duidelijk op uw cv te vermelden.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat u opneemtopsommingstekens op je CVmet details over de keren dat u mensen trainde of projecten leidde om uw leiderschapskwaliteiten te demonstreren. U moet ook alle keren benadrukken dat u contact heeft gehad met klanten om te laten zien dat u in staat bent om uw bedrijf te vertegenwoordigen en professioneel te communiceren.

Lees de functiebeschrijving voor de functie die je zoekt

Als je solliciteert naar een managementfunctie en niet zeker weet waar de werkgever naar op zoek is, kun je daar het beste achter komenlees de vacaturetekst.

Het inhuren van managers omvat alletechnische vaardigheden, ervaring, opleidingsniveaus en zelfs persoonlijkheidskenmerken waarvan ze willen dat kandidaten deze hebben in het gedeelte 'Vereisten' van de vacature.

Bovendien kan de functiebeschrijving een goede manier zijn om relevante zoekwoorden voor je cv te vinden.

Bekijk bijvoorbeeld deze functieomschrijving voor een functie als Regional HR Manager:

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (13)

De gemarkeerde woorden zijn alle vaardigheden of ervaring die dit bedrijf zoekt in hun ideale managerkandidaat.

Om te laten zien dat jij de beste persoon voor de baan bent, zou je dat moeten doenpas je cv aanom de specifieke vaardigheden te benadrukken die vereist zijn voor de functie waarop u solliciteert.

12+ Manager CV-voorbeelden (en hoe u uw eigen cv schrijft) (14)

De beste cv-sjablonen voor 2023

Een van de beste manieren om je cv te maken, is door een van onze gratis cv-sjablonen in te vullen. Al onze sjablonen zijn ontworpen door experts en gratis te downloaden voor Microsoft Word of Google Docs.

Blader door onze sjabloon

Aanvullende voorbeelden

Als je op zoek bent naar een meer specifiek type leidinggevende functie, bekijk dan onze andere managerCV voorbeeldenonderstaand:

 • Rekening houden met accountmanager
 • Vestigingsmanager hervatten
 • Business development manager cv
 • Communitymanager cv
 • CV projectleider bouw
 • Klantensuccesmanager cv
 • Hervatting tandartspraktijkmanager
 • CV voorraadbeheerder
 • CV projectmanager ICT
 • CV logistiek manager
 • Hervatting van de medische officemanager
 • Officemanager cv
 • Operationeel manager CV
 • Productmanager cv
 • CV programmamanager
 • CV projectleider
 • Social media manager cv
 • Podiummanager hervatten
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 15/05/2023

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.